O idei Roku Edukacji Ekonomicznej

Wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce.

Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Będzie także okazją do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.

Inicjatywa jest również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych (Biznes i zarządzanie) oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

5 wyjątkowych rocznic

0
Rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego
0
Rocznica powstania polskiego złotego
0
Rocznica utworzenia Banku Polskiego
0
Rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego
0
Rocznica wydania książki „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka
Władysław Grabski

Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego.

Władysław Grabski

Wsparcie inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej

Już po kilku dniach po ogłoszeniu inicjatywy oraz podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej zaczęły napływać nowe deklaracje.

Swoje poparcie wyrazili m.in. nauczyciele, szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycielskiego, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele świata nauki i uczelnie; harcerze; przedsiębiorcy; samorządowcy; organizacje pozarządowe; banki i instytucje sektora finansowego.

0

deklaracje

Jak wesprzeć REE 2024?

Najprostszym sposobem na wsparcie Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 jest przesłanie skanu podpisanej deklaracji poparcia (wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych) oraz przesłanie jej na adres: deklaracje@ree2024.pl

Przedstawicieli podmiotów i instytucji, którzy są zainteresowani uzyskaniem statusu partnera wspierającego – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego pod adresem: kontakt@ree2024.pl

Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz, wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość, złe i dobre strony posiadania?

Janusz Korczak

Grupy docelowe

Dzieci

Młodzież

Studenci

Seniorzy

Nauczyciele

Samorządowcy

Organizacje pozarządowe

Dziennikarze

Harmonogram działań

Kamienie milowe REE

 • wrzesień 2023 r.

  Ustanowienie Roku Edukacji Ekonomicznej uchwałą Senatu RP, na wniosek partnerów REE2024
 • październik 2023 r.

  Możliwość zgłaszania inicjatyw w Ramach Roku Edukacji Ekonomicznej
 • styczeń 2024 r.

  Konferencja otwierająca projekt

 • marzec 2024 r.

  VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2024
  kef.edu.pl
 • październik 2024 r.

  Dzień Edukacji Finansowej

 • styczeń 2025 r.

  Konferencja zamykająca projekt

Styczeń - grudzień 2024

Na terenie całej Polski realizowanych będzie szereg wydarzeń w ramach REE 2024.

Zobacz:

Inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa projekt?

Jak długo trwa projekt?

Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej została przewidziana na styczeń 2024 r., jednak pierwsze aktywności będą miały miejsce wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024 - już od września. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2024 r., jednak dopuszczamy możliwość realizacji aktywności również po tym terminie.

Jak mogę wesprzeć inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej?

Jak mogę wesprzeć inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej?

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach inicjatywy REE 2024 zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego z Biurem Komitetu Organizacyjnego.
Więcej informacji

Komitet Organizacyjny

Partner strategiczny