Rok Edukacji Ekonomicznej został ustanowiony uchwałą Senatu RP

Aktualności

 • All Posts
 • Aktualności

O idei Roku Edukacji Ekonomicznej

Wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce.

Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Stanowi także okazję do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.

Inicjatywa jest również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych (Biznes i zarządzanie) oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

5 wyjątkowych rocznic

0
Rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego
0
Rocznica powstania polskiego złotego
0
Rocznica utworzenia Banku Polskiego
0
Rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego
0
Rocznica wydania książki „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka
Władysław Grabski

Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego.

Władysław Grabski

Jak można wziąć udział w Roku Edukacji Ekonomicznej?

Już po kilku dniach po ogłoszeniu inicjatywy ustanowienia rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej zaczęły napływać deklaracje poparcia. Blisko tysiąc osób wyraziło swoje poparcie. Nauczyciele, szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycielskiego, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele świata nauki i uczelnie; harcerze; przedsiębiorcy; samorządowcy; organizacje pozarządowe; banki i instytucje sektora finansowego.

Można wziąć udziału w Roku Edukacji Ekonomicznej na dwa sposoby:

 1. Można zgłosić swoją inicjatywę z obszaru edukacji ekonomicznej lub finansowej poprzez formularz zgłoszeniowy.
 2. Można wziąć udział w jednej ze zgłoszonych inicjatyw w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej.
0

deklaracje

Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz, wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość, złe i dobre strony posiadania?

Janusz Korczak

Grupy docelowe

Dzieci

Młodzież

Studenci

Seniorzy

Nauczyciele

Samorządowcy

Organizacje pozarządowe

Dziennikarze

Harmonogram działań

Kamienie milowe REE

 • wrzesień 2023 r.

  Ustanowienie Roku Edukacji Ekonomicznej uchwałą Senatu RP, na wniosek partnerów REE2024
 • październik 2023 r.

  Możliwość zgłaszania inicjatyw w Ramach Roku Edukacji Ekonomicznej
 • marzec 2024 r.

  VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2024
  kef.edu.pl
 • październik 2024 r.

  Dzień Edukacji Finansowej

 • styczeń 2025 r.

  Konferencja podsumowująca projekt

Styczeń - grudzień 2024

Na terenie całej Polski realizowanych będzie szereg wydarzeń w ramach REE 2024.

W ramach REE 2024 zgłoszono już

inicjatyw!
1

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa projekt?

Jak długo trwa projekt?

Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej odbyła się 11 stycznia 2024 r., jednak pierwsze aktywności będą miały miejsce jużwe wrześniu 2023 r. wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024. Oficjalnie podsumowanie projektu planowane jest w styczniu 2025 roku. Jednakże, w trakcie REE zapoczątkowane zostanie wiele długoterminowych inicjatyw, których celem będzie trwałe umacnianie fundamentów wiedzy ekonomicznej Polaków przez kolejne lata.

Jak mogę wesprzeć inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej?

Jak mogę wesprzeć inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej?

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach inicjatywy REE 2024 zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego z Biurem Komitetu Organizacyjnego.
Więcej informacji

Partner strategiczny

Patronat Honorowy

Patronat