Inicjatywy zgłoszone w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej

Komitet Organizacyjny

Nazwa wydarzenia Organizator Opis wydarzenia Województwo Miejscowość Data wydarzenia Miejsce wydarzenia
Warsztaty z grą planszową CASHFLOW.
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – MCIZ w Krośnie „Warsztaty z grą planszową CASHFLOW, która uczy inwestować” organizowane w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej. Celem zajęć jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży w aspekcie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej w oparciu o własne kwalifikacje i umiejętności. podkarpackie podkarpackie Krosno Krosno 2024-07-11 2024-07-11 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, ul.Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
21. Konferencja Naukowa połączona z 17. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, MCDN Celem 21. Konferencji Naukowej będzie prezentacja wyników prac badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Konferencja będzie połączona z 17. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych, którego celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań kształcenia ekonomicznego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Podjęta zostanie problematyka dotychczasowych doświadczeń w zakresie edukacji ekonomicznej w Polsce. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-10-07 2024-10-07 Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Projekt edukacyjny dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.
Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu Popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekonomicznej, znajomość podstaw ekonomii we współczesnym świecie, promowanie lokalnego biznesu poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji, instytucji i samorządu lokalnego, uczelniami wyższymi oraz mediami działającymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym szkoły. Udział uczniów w spotkaniach, warsztatach, odczytach oraz wizytach studyjnych. Podsumowaniem projektu będzie konkurs plastyczny „Z ekonomią za pan brat”. podkarpackie podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg 2024-11-29 2024-11-29 Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 4, 39-400 Tarnobrzeg
Seminarium pt. "Centralny Port Komunikacyjny: wyzwania i perspektywy dla Polski"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych. Od 2021 r. seminaria są organizowane w formie online. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-25 2024-04-25 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/se-8
Seminarium pt. "Nowy jedwabny szlak – geopolityczna inicjatywa Chin"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych. Od 2021 r. seminaria są organizowane w formie online. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-21 2024-05-21 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-pt-3
Seminarium pt."Ochrona interesu publicznego w planowaniu przestrzennym: perspektywa interdyscyplina"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych. Od 2021 r. seminaria są organizowane w formie online. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-26 2024-06-26 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-pt-ochrona-interesu-publicznego-w-planowaniu-przestrzennym-perspektywa-interdyscyplinarna
Czwartek u Ekonomistów pt. "Ulgi podatkowe a innowacyjność polskich przedsiębiorstw"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Konwersatoria “Czwartki u Ekonomistów” to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Pragniemy przywrócić naukowcom, ekspertom oraz publicystom właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-09 2024-05-09 Stacjonarnie: ul. Nowy Świat 49. Sala Edwarda Lipińskiego.
https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/czwartek-u-ekonomistow-pt-ulgi-podatkowe-a-innowacyjnosc-polskich-przedsiebiorstw
Seminarium naukowe pt. "Crowdsourcing jako czynnik wzrostu innowacyjności w Polsce"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych. Od 2021 r. seminaria są organizowane w formie online. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-21 2024-03-21 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-naukowe-pt-crowdsourcing-jako-czynnik-wzrostu-innowacyjnosci-w-polsce
Wykład pt. "Diplomacy in the Changing Global Economy"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyklad-pt-diplomacy-in-the-changing-global-economy-1 dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-27 2024-03-27 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stara Aula, Budynek Główny, ul. Rakowicka 27
Seminarium naukowe pt. "Eugeniusz Kwiatkowski"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-10 2024-05-10 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/se-6
Seminarium naukowe pt. "Oskar Lange"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-05 2024-04-05 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/se-7
Seminarium naukowe pt. "Michał Kalecki"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-28 2024-06-28 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/sem-1
Seminarium Naukowe pt. "Edward Taylor"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-07-05 2024-07-05 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/semian-1
10. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-02 2024-10-02 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/1-1
9. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-18 2024-09-18 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/9-debata-pt-wspolczesne-zagadnienia-dotyczace-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu
8. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-04 2024-06-04 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/wspolczesne-zagadnienia-dotyczace-przedsiebiorczosci
7. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-28 2024-05-28 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/7-debata-pt-wspolczesne-zagadnienia-dotyczace-zarzadzania-biznesem
6. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące finansów osobistych"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-14 2024-05-14 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/de-2
5. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące źródeł finansowania działalności gospodarczej"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-18 2024-04-18 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/5-debata-pt-wspolczesne-zagadnienia-dotyczace-zrodel-finansowania-dzialalnosci-gospodarczej
4. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące rynków finansowych"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-04 2024-04-04 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/4-debata-pt-wspolczesne-zagadnienia-dotyczace-rynkow-finansowych
Dzień otwarty "Z Biznesem na Ty"
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – MCIZ i MBP w Krośnie Dzień otwarty CEiPM OHP w Krośnie pod hasłem „Z biznesem na Ty”. Prezentacja usług oferowanych przez specjalistów rynku pracy i możliwość skorzystania z oferty Centrum. Gościnne prelekcje w temacie przewodnim wydarzenia wygłoszone przez zaproszonych gości: Oferta bankowa dla podmiotów gospodarczych oraz tworzenie biznesplanu. podkarpackie podkarpackie Krosno Krosno 2024-06-27 2024-06-27 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, ul. A. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
Konkurs z Rachunkowości
gdansk.skwp.pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, Ekonomik Gdańsk – Technikum nr 11 Konkurs jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie, co roku w czasie obchodów Dnia Przedsiębiorczości. Skierowany jest do uczniów szkół średnich, klas o profilu technik rachunkowości, obejmujący obszar działalności SKwP O/O w Gdańsku.
Główne cele konkursu: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości, podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości, promowanie zawodu technik rachunkowości, uhonorowanie uczniów legitymujących się wysoką wiedzą z zakresu rachunkowości.
pomorskie pomorskie Gdańsk Gdańsk 2024-11-22 2024-11-22 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
ul. Mariana Seredyńskiego 1A, 80-753 Gdańsk
Konferencja "Klub Młodego Księgowego. Rachunkowość moja pasja. Wyzwania przyszłości".
Ekonomik Gdańsk – Technikum nr 11 , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku Konferencja połączyła świat edukacji i praktyków mających doświadczenie w prowadzeniu szeroko pojętego biznesu, by dać motywację oraz wskazówki do działania przyszłym liderom i liderkom marzącym o zbudowaniu własnej marki. Wydarzenie ma charakter edukacyjny, jest w założeniu przestrzenią dedykowaną uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół ponadpodstawowych i podstawowych, którzy mają okazję spotkać się z praktykami ze świata biznesu, edukacji i życia społecznego. pomorskie pomorskie Gdańsk Gdańsk 2024-04-04 2024-04-04 ul. Mariana Seredyńskiego 1A, 80-753 Gdańsk
Klub Młodych Przedsiębiorców
sp12elblag.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Elblągu Co tygodniowe spotkania uczniów klas 5-8. Kreatywność i przedsiębiorczość to klucz do sukcesu młodych ludzi.
1. Rozwój kluczowych kompetencji w europejskim systemie edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnych;
2. Rozwijanie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów i młodzieży;
3. Praktyczne zastosowanie wiedzy matematycznej w gospodarowaniu finansami w życiu codziennym;
4. Budowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, współdziałania w grupie.


warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg 2024-11-30 2024-11-30 Ul. Zajchowskiego 12, 82 – 300 Elbląg
Debata Euro czy złoty? Czego chcą młodzi?
citibank.pl
Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga Debata w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego, w czasie której eksperci będą rozmawiać o potencjalnych scenariuszach wejścia Euro do Polski, stosunku osób młodych do tych zmian, etc. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Sopot Sopot 2024-06-12 2024-06-12 Sheraton Sopot Hotel Powstańców Warszawy 10,
Badanie "Świadomość ekonomiczna maturzystów " na próbie 300 osób zdających maturę w tym roku
media.big.pl
BIG InfoMonitor SA Badanie służy zaprezentowaniu sytuacji zawodowo-finansowej osób wchodzących w dorosłość. Celem głównym było m.in. sprawdzenie: jakie plany mają tegoroczni maturzyści. Jak wygląda ich sytuacja finansowa. Czy utrzymują się samodzielnie lub czy byliby w stanie to zrobić gdyby musieli. Jakie postawy mają wobec zadłużania i oszczędzania. Czy mają oszczędności, a jeśli tak to z jaką intencją odkładają pieniądze. Sprawdziliśmy też ile zdaniem maturzysty trzeba zarabiać, żeby się utrzymać. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-10-01 2024-10-01 https://media.big.pl/informacje-prasowe/834643/zetki-po-maturze-roszczeniowe-dzieciaki-czy-rozsadni-finansowo-mlodzi-dorosli
Drugi etap komunikacji w tym obszarze planujemy na starcie nowego roku akademickiego.
Akademia Edukacji Ekonomicznej
gbpgorzkowice.naszabiblioteka.com
Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice Projekt jest dofinansowany z środków Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach programu Patroni Roku 2024. Celem projektu jest umocnienie historycznego znaczenia edukacji ekonomicznej, podniesienie jej poziomu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzkowice oraz wprowadzenie ich w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. łódzkie łódzkie Gorzkowie Gorzkowie 2024-06-11 2024-06-11 Gorzkowice
"Pracownicze Plany Kapitałowe – dlaczego się Nam to opłaca?"
ckz.elk.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Celem przedsięwzięcia będzie nabycie i poszerzenie wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które dają możliwość inwestowania na przyszłą emeryturę dla czynnych zawodowo osób. Zajęcia odbędą się w formie teoretycznej poprzez zapoznanie się z tematyką PPK oraz praktycznej podczas, której słuchacze obliczą zysk z uczestnictwie w PPK. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Ełk Ełk 2024-06-08 2024-06-08 Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Matejki 1
19-300 Ełk
Konkurs na najciekawszą prezentację obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Celem projektu jest propagowanie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie zainteresowań ekonomicznych wśród uczniów, kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości , rozwijanie kreatywności u uczniów. Zadania: wykonanie prezentacji przedstawiającej projekt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej w szkole, zaprezentowanie wyróżnionych prezentacji na forum szkoły lub klasy, przeprowadzenie przez organizatorów konkursu warsztatów metodycznych dla klas wyróżnionych w konkursie. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg 2024-06-14 2024-06-14 www.wmodn.elblag.pl
b.pabian@wmodn.elblag.pl
Pasmo ING na Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki
Fundacja ING Dzieciom Pasmo ING na Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki to cykl spotkań z autorami książek dla dzieci, które w przystępny sposób wprowadzają najmłodszych w świat ekonomii i przedsiębiorczości. Festiwal trwa od maja do września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-22 2024-05-22 Wydarzenia odbywają się we wszystkich festiwalowych lokalizacjach, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Wrocławiu, Sopocie i Gdyni. Dokładne adresy wydarzeń dostępne na stronie www.ingdzieciom.pl i www.festiwalliteraturydzieciecej.pl
Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024
app.santanderopenacademy.com
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Fundacja GPW, Santander Open Academy Szkolenie Santander I Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024 to bezpłatny kurs online na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Dzięki temu kursowi poznasz zagadnienia związane z inwestowaniem na giełdzie. Pierwszy etap to kurs na platformie Fundacji GPW. W drugim etapie konkursu możesz wziąć udział w praktycznym warsztacie inwestowania stacjonarnie w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-08-31 2024-08-31 https://app.santanderopenacademy.com/pl/program/szkola-gieldowa_2024
Konferencja w Książu Wielkopolskim | Wsparcie finansowe lokalnych podmiotów gospodarczych
wfr.org.pl
Wielkopolski Fundusz Rozwoju W programie konferencji znajdują się kompleksowe i najbardziej aktualne informacje o dostępnych źródłach finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. Prelegenci odniosą się do opcji pozyskania kapitału na m.in. rozbudowę infrastruktury, zakup i modernizację nieruchomości, rozwiązania prośrodowiskowe czy pomoc w zamówieniach publicznych. Do dyspozycji uczestników będą eksperci do spraw finansowania z preferencyjnych instrumentów pomocowych pochodzących ze środków unijnych. wielkopolskie wielkopolskie Książ Wielkopolski Książ Wielkopolski 2024-06-18 2024-06-18 Hala widowiskowo-sportowa, ul. Ogrodowa 1B, 63-130 Książ Wielkopolski
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z wykorzystaniem ekonomicznej gry "Chłopska Szkoła Biznesu".
Młodzieżowe Centrum Kariery w Jarosławiu Podczas zajęć młodzież nabędzie umiejętności i wiedzę odnośnie aktywnego wejścia na rynek pracy i założenia własnej działalności gospodarczej po zakończeniu edukacji szkolnej. Młodzież weźmie aktywny udział w rozgrywkach ekonomicznej gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”, która jest użytecznym narzędziem do rozwijania podstawowych pojęć ekonomicznych oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy. Zajęcia wymagać będą od uczestników aktywności, zaangażowania i pracy w zespole. podkarpackie podkarpackie Jarosław Jarosław 2024-05-23 2024-05-23 Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław
Seminarium naukowe NZB „Finanse i gospodarka w Polsce i na świecie”
bde.clickmeeting.com
Program NZB, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PTE o.Toruń, KN Forum e-Biznesu, SKN Bankowości Seminarium NZB
Wydarzenie o charakterze naukowym w formule on-line. Realizowane w formie cyklu spotkań organizowanych przez Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z kołami naukowymi. W trakcie seminariów eksperci, wykładowcy, a w szczególności przedstawiciele kół naukowych prezentują przygotowane referaty z zakresu ekonomii, finansów, ekologii, prawa i gospodarki.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-22 2024-05-22 online
„BANKNOT MOICH MARZEŃ” projekt BANKNOTU przedstawiający wizerunek Wielkiego Polskiego Ekonomistę
sp12elblag.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Elblągu Rozwijanie edukacji ekonomicznej wśród uczniów i młodzieży. Popularyzowanie i przybliżanie wiedzy o banknotach (jego wygląd, zabezpieczenia, rodzaje, historia). Przybliżenie wiedzy o Wielkich Polskich Ekonomistach i ich wizerunku. Kształcenie umiejętności technologiczno-informacyjnych. Rozbudzenie zainteresowań ekonomicznych.
warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg 2024-06-30 2024-06-30 Szkoła Podstawowa nr 12
Ul. Zajchowskiego 12, 82 – 300 Elbląg
https://sp12elblag.edupage.org/
Badanie poziomu cen wybranych towarów przez uczniów klas ekonomicznych
Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie Badanie poziomu cen wybranych produktów odbywa się w okresie październik 2023 r. – maj 2024 r. Uczniowie klas ekonomicznych badają cenę wybranego przez siebie towaru w każdym miesiącu, którą odnotowują na karcie badania poziomu cen. Na koniec badania, uczniowie wspólnie z nauczycielami ekonomii podsumowują wnioski. Badanie w sposób praktyczny uczy ekonomii oraz statystyki, ponieważ uczniowie widzą jak czynniki mikro i makroekonomiczne wpływają na wzrost/spadek ceny wybranego towaru.
podlaskie podlaskie Niećkowo Niećkowo 2024-06-30 2024-06-30 Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie
Niećkowo 63,
19-230 Szczuczyn
60 Jubileuszowa Uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych
Związek Banków Polskich Przedstawiciele Banków i Uczelni – Członkowie Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP przyjęli, że tegoroczna uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, jako przykład przedsięwzięcia służącego edukacji profesjonalistów sektora bankowego, współtworzonego przez banki, uczelnie i instytucje szkolące pod egidą ZBP. Certyfikowani podczas uroczystości Bankowcy potwierdzają wysoką jakość obsługi klientów oraz oferowanych produktów i usług. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-26 2024-06-26 Klub Bankowca, ul. Smolna 6 (udział w planowanym wydarzeniu na podstawie zaproszeń)
Studencka Debata Oksfordzka na Politechnice Koszalińskiej
Politechnika Koszalińska Tytuł debaty oksfordzkiej: Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych należy kierować się czynnikami psychologicznymi i etycznymi – argumenty ZA i PRZECIW. W debacie będą uczestniczyć studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, reprezentujący studenckie koła naukowe obu wydziałów. Debata przewiduje 8 studentów, którzy będą podzieleni na dwie grupy czteroosobowe broniące założonej w tytule tezy oraz próbujące ją obalić. zachodniopomorskie zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 2024-05-21 2024-05-21 Audytorium Kampusu przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie
Jak bezpiecznie, nowocześnie i mądrze oszczędzać w interesie swoim i planety – moja nowa wizja SKO
Krakowski Bank Spółdzielczy i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Podsumowanie wyników konkursu dla uczniów – członków Szkolnych Kas Oszczędnościowych pod tytułem „Jak bezpiecznie, nowocześnie i mądrze oszczędzać w interesie swoim i planety – moja nowa wizja SKO”. W programie wydarzenia przewidziana jest: wystawa nagrodzonych prac, wystąpienia organizatorów, gości, ogłoszenie wyników, czas dla laureatów/opiekunów. W konkursie wzięło udział 20 szkół, w których działa Szkolna Kasa Oszczędnościowa, a rachunek prowadzony jest przez Krakowski Bank Spółdzielczy. małopolskie małopolskie Kraków Kraków 2024-06-06 2024-06-06 Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym SCSK OPTIMA w Krakowie przy ul. Malborskiej 65
„Inwestowanie i oszczędzanie – diagnoza trendów, wyniki badań, rekomendacje”
gpw.pl
Fundacja GPW Fundacja GPW zaprasza do udziału w konferencji „Inwestowanie i oszczędzanie – diagnoza trendów, wyniki badań, rekomendacje”, która odbędzie się już 20 maja w Sali Notowań GPW.
Pierwszy panel dotyczy atrakcyjności portfela oraz jego odporności na ryzyko.
Drugi panel będzie dotyczył długdługoterminowego oszczędzania na cele emerytalne.
Organizatorem konferencji jest Fundacja GPW, patronem honorowym GPW, a partnerami TFI PZU S. A. i Skarbiec TFI S. A.
Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-20 2024-05-20 ul. Książęca 4
Badanie: Postawy, przekonania i zachowania kredytowe – kredyty hipoteczne i gotówkowe
Biuro Informacji Kredytowej S.A. Zrozumienie postaw, przekonań i zachowań kredytowych Polaków, poznanie obrazu kredytobiorcy w oczach Polaków oraz znaczenie edukacji finansowej. Proponowane badanie obejmie próbę reprezentatywną ogólnopolską n=1000 dorosłych pracujących Polaków. Wszyscy uczestnicy będą rekrutowani na panelu badawczym liczącym co najmniej 110 000 użytkowników, posiadającym certyfikaty jakości OFBOR i PTBRIO. Kwestie merytoryczne: dr hab. Katarzyna Sekścińska, UW oraz Agnieszka Gontarek, BIK. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-11-29 2024-11-29 www.bik.pl
BIK DAY
facebook.com
SKN Decyzje Finansowe Przedstawienie tego tego czym jest i jak działa BIK oraz jak sprawdzić i utrzymać na dobrym poziomie swoja zdolność kredytową. łódzkie łódzkie Łódź Łódź 2024-05-27 2024-05-27 Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź , aula T1
KONFERENCJA ONLINE | Doing Business in the USA
wfr.org.pl
Wielkopolski Fundusz Rozwoju Webinar organizowany przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju na temat ekspansji na rynek amerykański. Wydarzenie dedykowane jest firmom zainteresowanym rozwojem działalności w Stanach, w tym również startupom. Partnerzy: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham). wielkopolskie wielkopolskie 2024-05-21 2024-05-21 https://www.youtube.com/watch?v=RUHecTF2pao
Świat Pieniądza
fundacjapfr.pl
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju Świat pieniądza jest projektem edukacyjnym. Jego celem jest kształtowanie wiedzy na temat finansów, oszczędzania i wartości pieniądza. Powstał, żeby pokazać dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy mówić o pieniądzach, jak planować wydatki i zarządzać swoim budżetem racjonalnie i odpowiedzialnie. Każda placówka zgłaszająca uczestników otrzyma książki „Świat Pieniądza”, w której znajdują się podstawowe informacje o finansach, a przy tym ma okazję wziąć udział w konkursie z nagrodami. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Projekt ogólnopolski Projekt ogólnopolski 2024-11-28 2024-11-28 Projekt ogólnopolski
Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (profil polskiego inwestora) – socjodemografia, skład portfela
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Ogólnopolskie Badanie Inwestorów jest realizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od 21 lat. Badanie jest prowadzone wśród polskich indywidualnych inwestorów giełdowych. Jego celem jest zbadanie profilu polskiego inwestora, jego preferencji inwestycyjnych, składu portfela, stylu inwestowania, a także jego przekonań dotyczących polskiego rynku kapitałowego. Badanie jest prowadzone na grupie około 4-5 tysięcy respondentów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-08-01 2024-08-01 www.sii.org.pl
XIV Edycja Konferencji ,,Badania Naukowe z Perspektywy Studenta”
knlb.pl
Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu Konferencja ,,Badania Naukowe z Perspektywy Studenta” jest skierowana do studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mają możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Niniejsze wydarzenie stanowi dobrą okazję do praktykowania umiejętności prezentowania i przemawiania podczas wystąpień publicznych. Konferencja ta to również doskonała okazja do zaprezentowania swoich badań naukowych, wymiany doświadczeń z innymi studentami, a co najważniejsze do szerzenia wiedzy ekonomicznej. podkarpackie podkarpackie Rzeszów Rzeszów 2024-05-16 2024-05-16 Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2
SamoDZIELNI- V. edycja
fundacjapfr.pl
Fundacja PFR W tym roku realizujemy 5. edycję projektu SamoDZIELNI. To autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. Celem projektu jest wyposażenie młodzieży (17-20 lat), która wkracza na rynek pracy, w kluczowe umiejętności, takie jak przygotowanie cv, wybór i planowanie ścieżki kariery, negocjowanie warunków zatrudnienia, a także autoprezentacja podczas procesu rekrutacji i pierwszych dni pracy zawodowej. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-16 2024-06-16 Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50 oraz na platformie Teams
"Rola i znaczenie aspektów ekonomicznych w świecie młodych ludzi."
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu Wydarzenie zorganizowane w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej dla uczestników przemyskiego 9-13 Hufca Pracy, absolwentów OHP oraz młodzieży zewnętrznej ze szkół ponadpodstawowych. Do udziału został zaproszony prelegent z placówki finansowej w Przemyślu. Wykładowca przybliży młodzieży tematykę aspektów ekonomicznych oraz finansowych. podkarpackie podkarpackie Przemyśl Przemyśl 2024-05-10 2024-05-10 CEiPM w Przemyślu
ul. Okrzei 2
37-700 Przemyśl
Consulting Academy
Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX To całodniowe wydarzenie składające się z 4 warsztatów z doradztwa biznesowego dla studentów. Jeden warsztat trwa około 5,5 godziny, składa się na niego 4,5 godziny części merytorycznej i około godzinna część networkingowa. W trakcie warsztatu przedstawiciele Partnerskich firm prowadzą swoje własne warsztaty dla 16-24 wyselekcjonowanych studentów z tematyki doradztwa transakcyjnego, private equity, doradztwa strategicznego i sprzedaży B2B. To pierwsze tego typu wydarzenie w południowej Polsce. małopolskie małopolskie Kraków Kraków 2024-05-22 2024-05-22 Wydarzenie odbędzie się w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie
Badania
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych Badanie 1. Postawy, przekonania i zachowania związane z oszczędzaniem na emeryturę wśród młodych dorosłych w wieku 18-30 lat.
Badanie 2. Postawy, przekonania i zachowania związane z oszczędzaniem na emeryturę wśród dorosłych w wieku 41-50 lat.
mazowieckie mazowieckie Warszawa Warszawa 2024-09-30 2024-09-30 Marszałkowska 20/22 m. 64 siedziba organizatora.
Badanie: Kobiety inwestorki, kobiety w świecie finansów: postawy, przekonania, doświadczenia, wiedza
in.pzu.pl
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Przeprowadzenie badania na próbie 1000 kobiet w wieku 18-65 lat pozwalające zrozumieć przyczyny, które wpływają na decyzje kobiet w zakresie inwestowania i oszczędzania. Pozwolą również odpowiedzieć na pytania o ich obawy dotyczące finansów osobistych. Wynik badania zostanie wykorzystany do podjęcia działań edukacyjnych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zmierzających do zmiany podejścia kobiet do tematu finansów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-30 2024-06-30 ogólnopolski
Turniej Gier Planszowych
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Wałbrzychu Turniej Gier Planszowych o tematyce związanej z ekonomią pozwoli młodym ludziom nabyć wiedzę i wykształcić swoje kompetencje z obszarów zarządzania własnym budżetem, podnieść umiejętności przedsiębiorcze oraz nabyć pozytywne nawyki biznesowe. Uczniowie zagrają w dwie gry planszowe o tematyce ekonomicznej: Eurobiznes oraz Monopol. Celem Turnieju Gier Planszowych jest zwiększenie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży .
dolnośląskie dolnośląskie Wałbrzych Wałbrzych 2024-05-31 2024-05-31 Pl. Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych
Wygrałem w LOTTO i co dalej…?
Młodzieżowe Centrum Kariery w Świdnicy Celem jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, kształtowania ludzi zaradnych życiowo, niezależnie niezależnie myślących i potrafiących sobie radzić z wyzwaniami jakie stawia przed nimi życie. Popularyzacja zasad ekonomii, sposobów zarządzania ryzykiem w biznesie i życiu osobistym dolnośląskie dolnośląskie 2024-05-31 2024-05-31 Świdnica, ul. Wałbrzyska 54
" Własna firma – moją szansą"
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Nowa Ruda Celem przedsięwzięcia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i życiowych oraz przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Przebieg: zajęcia warsztatowe z pracownikami MCK z zakresu przedsiębiorczości; spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy – zakładanie działalności gospodarczej; wizyta studyjna w zakładzie pracy – prowadzenie własnej firmy w praktyce. dolnośląskie dolnośląskie Nowa Ruda Nowa Ruda 2024-05-27 2024-05-27 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Piłsudskiego 14 57- 400 Nowa Ruda
Projekt STAROPOLSKA AKADEMIA EKONOMICZNA DLA NAJMŁODSZYCH
stsw.edu.pl
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Kraina Ekonomii w naszej grupie/klasie” od 17 maja do 23 listopada 2024 r. w placówkach oświatowych. Dzieci będą ubiegać się o wizę do Krainy Ekonomii oraz przeżywać przygody Dżeka wraz z Królewną Banknotką i Królewiczem Bilonikiem. Otrzymają kolorowanki PRZYGODY PRZEDSIĘBIORCZEGO DŻEKA oraz inne materiały do zajęć, które zamieszczone są na platformie w kursie dla nauczycieli.
Rejestracja; https://forms.gle/N6R26w1rVSakfdNM6
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kielce Kielce 2024-11-23 2024-11-23 adresy placówek oświatowych zgłoszonych do realizacji projektu, adres koordynatora projektu: Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
KRAINA EKONOMII W MOJEJ PLACÓWCE projekt STAROPOLSKA AKADEMIA EKONOMICZNA DLA NAJMŁODSZYCH
stsw.edu.pl
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Inauguracja stacjonarna z transmisją online zapoznająca z ideą projektu i jego realizacją, czyli przygotowanie nauczycieli wych. przedszkolnego i kl.1-3 SP do przeprowadzenia 10-godz. zajęć z dziećmi „Kraina Ekonomii w naszej grupie/klasie” i ich ewaluacji. Uczestnicy otrzymają kolorowanki PRZYGODY PRZEDSIĘBIORCZEGO DŻEKA dla dzieci realizujących projekt. Inne materiały do zajęć zamieszczone są na platformie.
Rejestracja do 16.05.2024 r. do godz. 12.00: https://forms.gle/N6R26w1rVSakfdNM6
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kielce Kielce 2024-05-16 2024-05-16 Rejestracja do 16.05.2024 r. do godz. 12.00: https://forms.gle/N6R26w1rVSakfdNM6;
Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
WEBINAR | „Fundusze z WFR. Prorozwojowe wsparcie regionu"
wfr.org.pl
Wielkopolski Fundusz Rozwoju Cykliczny webinar „Fundusze z WFR. Prorozwojowe wsparcie regionu” organizowany przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. W majowej edycji tego wydarzenia tematyka będzie oscylowała wokół najnowszej oferty wsparcia zwrotnego oferowanego przez WFR oraz przybliżony zostanie temat ulg podatkowych. wielkopolskie wielkopolskie 2024-05-14 2024-05-14 https://www.youtube.com/@WielkopolskiFunduszRozwoju/streams
pokazowa lekcja ekonomii
przemysl.pbw.org.pl
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego Filia w Jarosławiu Pokazowa lekcję ekonomii, którą przeprowadzi Pani Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Wieloletni nauczyciel ekonomii i Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.
Lekcja popularyzująca wiedzę ekonomiczną odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Jarosławiu, wezmą w niej udział uczniowie klas VII.
podkarpackie podkarpackie Jarosław Jarosław 2024-05-13 2024-05-13 Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 26. Adres organizatora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Fila w Jarosławiu os. Armii Krajowej 21 37-500 Jarosław
Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność w Zarządzaniu Organizacją XXI wieku” INTER_FaMa’2024
wz.pcz.pl
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, SKN FaMa Business Leaders Club Konferencja INTER_FaMa’2024, to forum do dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych podkreślających interdyscyplinarność zarządzania organizacją w XXI wieku.
Umożliwia, na szeroką skalę, integrację oraz wymianę poglądów i doświadczeń między studentami, pracownikami naukowymi i specjalistami. Integralną częścią INTER_FaMa’2024 jest Spotkanie Kół Naukowych, czyli przestrzeń wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia kół naukowych oraz tworzenia sieci współpracy.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-20 2024-06-20 Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
Udział online: platforma ClickMeeting (więcej informacji na stronie https://wz.pcz.pl/interfama – najpóźniej dzień przed Konferencją)
Rejestracja dla prelegentów i słuchaczy dostępna pod linkiem: https://forms.gle/v1sSdFmPzryr8L1E8
Hotelowe naj…
mickiewicza66.usz.edu.pl
SAiPNE przy Mickiewicza 66, Ekonomiczna Akademia Seniora (EAS) Głównym celem EAS jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez rozwój wiedzy ekonomicznej, umiejętności praktycznych i odkrywanie nowych pasji w tym obszarze. EAS kieruje swoją ofertę do osób w wieku co najmniej 50 lat, posiadających status emeryta/rencisty. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków UM Szczecin „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” zachodniopomorskie zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 2024-06-20 2024-06-20 Ul. Mickiewicza 64, Aula Nowa
71-101 Szczecin
Migranci a emeryci na rynku pracy
mickiewicza66.usz.edu.pl
SAiPNE przy Mickiewicza 66, Ekonomiczna Akademia Seniora (EAS) Głównym celem EAS jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez rozwój wiedzy ekonomicznej, umiejętności praktycznych i odkrywanie nowych pasji w tym obszarze. EAS kieruje swoją ofertę do osób w wieku co najmniej 50 lat, posiadających status emeryta/rencisty. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków UM Szczecin „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” zachodniopomorskie zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 2024-05-23 2024-05-23 Ul. Mickiewicza 64, Aula Nowa
71-101 Szczecin
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investements)
mickiewicza66.usz.edu.pl
SAiPNE przy Mickiewicza 66, Ekonomiczna Akademia Seniora Głównym celem EAS jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez rozwój wiedzy ekonomicznej, umiejętności praktycznych i odkrywanie nowych pasji w tym obszarze. EAS kieruje swoją ofertę do osób w wieku co najmniej 50 lat, posiadających status emeryta/rencisty. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków UM Szczecin „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” zachodniopomorskie zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 2024-05-09 2024-05-09 Ul. Mickiewicza 64, Aula Nowa
71-101 Szczecin

Seminarium naukowe NZB „Współczesne kryzysy ekonomiczne – przyczyny, skutki, wpływ na gospodarkę”
Koło Naukowe Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Seminarium ma na celu zaprezentowanie referatów studentów. W ramach seminarium zostaną poruszone następujące tematy:
• Rola banków centralnych w trakcie kryzysów,
• Skutki kryzysów ekonomicznych dla społeczeństwa i polityki społecznej,
• Zrównoważony rozwój jako strategia przeciwdziałania kryzysom ekonomicznym,
• Kryzysy ekonomiczne a innowacje technologiczne,
• Wpływ kryzysów ekonomicznych na rynek pracy,
• Kryzysy ekonomiczne a zróżnicowanie regionalne
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-25 2024-04-25 https://bde.clickmeeting.com/wspolczesne-kryzysy-ekonomiczne-przyczyny-skutki-wplyw-na-gospodarke/register
2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej (wystawa)
bg.ug.edu.pl
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Wystawa poświęcona pięciu wielkim rocznicom: reformie gospodarczej Władysława Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydaniu książki „Bankructwo Małego Dżeka” Janusza Korczaka. Na wystawie prezentowane będą książki i artykuły z lat 1924-2024 z wyżej wymienionych zagadnień.
W dniach 8-15.05.2024 odbędzie się konkurs dla studentów Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Ekonomicznego UG dotyczący Roku Edukacji Ekonomicznej.
pomorskie pomorskie Sopot Sopot 2024-05-06 2024-05-06 Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
Tydzień Pieniądza w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024
program.miastonauki.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 Ideą Tygodnia Pieniądza jest przybliżenie różnych form i wymiarów pieniądza i pokazanie, jak istotne znaczenie ma on w życiu każdego człowieka. Celem organizowanych wydarzeń jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, jak również środowiska akademickiego, w tym szczególnie tych jego przedstawicieli, którzy nie zajmują się pieniądzem w swojej pracy dydaktycznej i naukowej. śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-05-20 2024-05-20 Różne lokalizacje w Europejskim Mieście Nauki Katowice i wybranych miastach województwa śląskiego
Szkolenie Cyberzagrożenia – przykłady z życia wzięte
Politechnika Śląska, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej; ING Bank Śląski S.A. Szkolenie poświęcone oszustwom elektronicznym. Będzie to przegląd najczęstszych aktualnie oszustw z przykładami z życia wziętymi oraz poradami, jak skutecznie się przed nimi bronić.
W programie szkolenia, m.in.: Phishing/Smishing, czyli dystrybucja fałszywych linków,Vishing/Spoofing, czyli telefoniczne podszycie pod pracownika banku, oszustwo na płatność OLX/Vinted, oszustwo na znajomego z Facebook’a. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wiadomości na kariera@polsl.pl

śląskie śląskie 2024-04-25 2024-04-25 MS Teams
FINANCE WEEK XVII
SKN PROGRESS Finance Week to cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego,
na których omawiane są zagadnienia ze świata szeroko pojętej tematyki ekonomii, finansów,
rachunkowości, marketingu, rynku kapitałowego, działalności gospodarczej oraz zarządzania.
Dodatkowo podczas Finance Week organizowane są liczne konkursy, w tym Balonowy Deszcz Nagród oraz impreza integracyjna
FINAN$ÓWKA.
łódzkie łódzkie Łódź Łódź 2024-05-13 2024-05-13 Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny UŁ Ul. Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź
Wydział Zarządzania UŁ Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
platforma Teams
Warsztaty Trade Finance Akademii KUKE
kuke.com.pl
KUKE S.A. Warsztaty Trade Finance w ramach programu Akademia KUKE to intensywne, dwudniowe szkolenie z szeroko pojętej tematyki ubezpieczeń gospodarczych. Podczas szkolenia eksperci oficjalnej agencji kredytów eksportowych i innych instytucji przedstawią i omówią praktyczne aspekty pracy i możliwości rozwoju w branży. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-11 2024-05-11 Siedziba KUKE S.A., Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
Kurs edukacji finansowej dla dzieci "Piggy"
Fundacja Prawo Zysku Warsztaty prowadzone są w formie gier i zabaw, zajęcia i sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest adekwatnie do wieku dziecka. Stawiamy na naukę poprzez działanie i pracę w grupach. Przeprowadzamy burze mózgów na tematy finansowe. W ramach edukacji stosujemy bajki, quizy oraz gry, które pomagają przyswajać wiedzę. Podczas cyklicznych zajęć dzieci otrzymują zabawkowe pieniądze, które oszczędzają i mogą wymienić na nagrody dostępne w katalogu. dolnośląskie dolnośląskie Wrocław Wrocław 2024-12-31 2024-12-31 www.prawozysku.com/warsztaty
Akademia Przedsiębiorcy Fundacji Polska Bezgotówkowa
polskabezgotowkowa.pl
Fundacja Polska Bezgotówkowa Fundacja Polska Bezgotówkowa rozpoczyna cykl spotkań z mikro przedsiębiorcami i osobami planującymi rozpocząć swój biznes. Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorcy – programu edukacyjnego dla właścicieli małych firm – odbędzie się we Wrocławiu (24 kwietnia, na Politechnice Wrocławskiej). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-firm/akademia-przedsiebiorcy/wroclaw/. Liczba miejsc jest ograniczona. dolnośląskie dolnośląskie Wrocław Wrocław 2024-04-24 2024-04-24 Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 8 / Wrocław
aula w budynku D20
Czy masz cechy przedsiębiorcy?
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Przemyślu Warsztaty podczas, których młodzież oceni swoje kompetencji przedsiębiorcze oraz inne zasoby pomocne w korzystaniu w produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr i usług. podkarpackie podkarpackie Przemyśl Przemyśl 2024-04-16 2024-04-16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu
Plac Dominikański 3, 37-700
Wpływ ekonomii na wolontariat.
facebook.com
MCK Iwonicz Zajęcia skierowane do młodzieży OHP, młodzieży uczącej się, pracującej czy poszukującej pracy oraz wszystkich zainteresowanych. Prelekcja na temat ważnej roli wolontariatu w rozwoju osobistym, zawodowym oraz – szerzej – o wpływie wolontariatu na ekonomię. podkarpackie podkarpackie Krosno Krosno 2024-04-23 2024-04-23 ZSP nr 2 im. ks. S. Szpetnara, ul. Księdza Stanisława Szpetnara 9,
Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu „Bogate Umysły"
fiiw.pl
Fundacja Innowacja i Wiedza Projekt Erasmus+„Bogate Umysły”(nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000048574,KA220-YOU-Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież)jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza.Partnerami projektu są:
-CESIE(Włochy)
-KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU(Grecja)
-POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH(Polska).
Czas trwania:31.05.2022-30.05.2024.
Cel:zwiększenie wiedzy,świadomości i zmiana postaw związanych z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet zagroż.wykluczeniem.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-16 2024-05-16 Centrum Konferencyjne West Gate, Al. Jerozolimskie 92.
Rozwijam swoją przedsiębiorczość. Wprowadzenie do świata finansów i ekonomii
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile Przedsięwzięcie organizowane w ramach XXI PILSKICH SUBREGIONALNYCH TARGÓW PRACY I KARIERY W PILE.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile poprowadzi część warsztatową wydarzenia w zakresie doradztwa zawodowego i rynku pracy.
Zaproszona młodzież lokalna będzie mogła uczestniczyć w warsztatach na temat:
– ABC przedsiębiorczości,
– moje finanse (od świnki skarbonki do pierwszego miliona),
– zawody przyszłości i współczesny rynek pracy,
– gra on-line KAHOOT.
wielkopolskie wielkopolskie Piła Piła 2024-04-12 2024-04-12 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8
Centrum Konferencyjne Pilskiego TBS
Pierwsze kroki w świecie finansów i ekonomii.
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery w Czarnkowie Prelekcja dla uczestników Hufca Pracy w Czarnkowie oraz młodzieży z Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie z przedstawicielem Banku BNP Paribas- Dyrektorem centrum doradczego. Celem spotkania jest zapoznanie młodzieży z bankowością elektroniczną oraz racjonalnym gospodarowaniem swoimi finansami. wielkopolskie wielkopolskie Czarnków Czarnków 2024-04-17 2024-04-17 Młodzieżowe Centrum Kariery w Czarnkowie, ul. Kościuszki 62/64 64-700 Czarnków
Konferencja Katedr Finansów 2024
ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Konferencja Katedr Finansów 2024 Katowice „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy”
KKF jest najważniejszym w Polsce miejscem spotkań, prezentacji referatów i wymiany poglądów naukowców prowadzących badania w obszarze finansów.
W 2024 r. organizatorami konferencji są Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W 2024 r. Katowice są Europejskim Miastem Nauki.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Katowice Katowice 2024-09-17 2024-09-17 Katowice
Dni Przedsiębiorczości
alogliwice.polsl.pl
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl., Biuro Karier Studenckich Politechniki Śl. Dni Przedsiębiorczości zaplanowano w terminie 16.04-18.04.2024
Podczas Dni Przedsiębiorczości odbędą się warsztaty z przedsiębiorczości i kompetencji miękkich
Dodatkowo zaplanowano szereg spotkań z ekspertami zarówno z nauki i biznesu.

śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-04-16 2024-04-16 ul. Strzody 10, 44-100 Gliwice
Warsztaty „Bezpieczeństwo finansowe”.
Centrum Edukacji i Pracy w Krakowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Oświęcimiu Warsztaty „Bezpieczeństwo finansowe” są skierowane dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Ich celem jest przekazanie wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami, bezpieczeństwa finansowego – w kontekście realizacji planów zawodowych i życiowych oraz przedsiębiorczości. małopolskie małopolskie Oświęcim Oświęcim 2024-04-18 2024-04-18 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 39
Udział w Międzynarodowym Turnieju Wiedzy Finansowej dla dzieci uchodźców z Ukrainy
turnir.dkpartner.com.ua
Organizacja Publiczna Partner Klubu Biznesu, Rotary w Ukrainie, Fundusz Gwarancji Depozytowych Pierwszy w historii Międzynarodowy Turniej Wiedzy Finansowej zorganizowano w oparciu o metodologię gry Life Capital, która powstała w Charkowie (Ukraina) i jest wdrażana obecnie na Ukrainie i na całym świecie. Celem Turnieju jest kształtowanie efektywnego zarządzania własnymi zasobami, a zwłaszcza pieniędzmi. Reprezentuję grupę Ukraińców- przymusowych imigrantów ,tymczasowo mieszkających w Polsce. Jestem Аmbasadorem wiedzy finansowej ,obecnie pracuję jako nauczyciel w SP N27 w Krakowie. małopolskie małopolskie Kraków Kraków 2024-04-26 2024-04-26 Beethoven Platz, 1
1010 Wien, Austria
Financial Progress Conference
progress.org.pl
SKN Progress Financial Progress Conference to dwujęzyczna konferencja naukowa, na której wypowiadają się nie tylko eksperci, ale również studenci-amatorzy.

Celem FPCON jest szerzenie rzetelnej wiedzy, popartej faktami oraz autorytetami w dziedzinie nauki. Chcemy pokazać piękno i różnorodność nauki, ułatwiać stawianie mniej doświadczonym swoich pierwszych kroków w świecie nauk ekonomicznych i finansowych. Chcemy również wzbudzać chęć zdobywania wiedzy, a także odwagę i motywację do dzielenia się nią.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Łódź Łódź 2024-04-25 2024-04-25 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Aula C140, ul. Rewolucji 1905r. 41, (dwu-dniowa konferencja 25-26 kwietnia 2024r)
Microsoft Teams
Wizyta studyjna w EBC we Frankfurcie i Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 2024
if.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Santander Bank Polska S.A. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy z obszaru bankowości, odbycia wizyty studyjnej w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie oraz zdobycia certyfikatu zwiększającego szansę na zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Przewidzieliśmy: 500 miejsc na szkolenie online z nagraniami i materiałami edukacyjnymi, 50 miejsc w formie wizyty studyjnej we Frankfurcie w dn. 2-4 czerwca oraz 25 stypendiów w formie dofinansowania do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-06-02 2024-06-02 Zapisy: https://app.santanderopenacademy.com/pl/program/ecb_uek_2024
Realizacja – szkolenie online: https://akademia-santander.uek.krakow.pl/course/view.php?id=3
Realizacja stacjonarna:
1) wizyta studyjna we Frankfurcie nad Menem 2-4.06.2024; obejmuje wykłady szkoleniowe w EBC, EIOPA, Deutsche Börse;
2) egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E 21.06.2024; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-572 Kraków.
I FIR Forum
ue.katowice.pl
Kurator i menedżer kierunku Finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Celem wydarzenia jest powiązanie teorii z praktyką gospodarczą, prezentacja aktualnych tematów i wyzwań w obszarze finansów i rachunkowości oraz zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia studentów kierunku Finanse i rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach I FiR Forum zaplanowano wykłady prowadzone przez doświadczonych praktyków oraz gości zagranicznych z uczelni partnerskich. Istotną częścią programu będzie także debata poświęcona roli i znaczeniu kobiet w finansach. śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-04-24 2024-04-24 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
Aula A
Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Challenges of Transborder Economics”
fb.me
Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu, Stowarzyszenie IAESTE Politechnika Rzeszowska. Główną ideą Konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, debaty i integracji wiedzy na temat
aktualnych problemów społecznych, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Zagadnienia związane z ekonomią, finansami oraz zarządzaniem będą rozpatrywane także w perspektywie wyzwań transgranicznych.
Rejestracja dla prelegentów i słuchaczy dostępna pod linkiem: : https://forms.office.com/e/EEELNnpM49
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Rzeszów Rzeszów 2024-04-25 2024-04-25 Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
MS Teams
„ZATRUDNIENIE W OBSZARZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy konferencja „ZATRUDNIENIE W OBSZARZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI” skierowana jest do studentów kierunków finansów i rachunkowości uczelni województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konferencji jest przybliżenie studentom ścieżek kariery w obszarze finansów i rachunkowości. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie 2024-04-17 2024-04-17 Wydarzenie odbędzie się na platformie MS Teams
Mój pomysł – pierwszy krok do biznesu
ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie / Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku Celem wydarzenia jest kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży w życiu zawodowym oraz prywatnym. Uzyskanie wiedzy z zakresu oszczędzania i zarządzania własnym budżetem. podkarpackie podkarpackie Sanok Sanok 2024-04-18 2024-04-18 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 15
"Młodzi i pieniądze – jak być ekonomicznym"
Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie Celem spotkania jest nauka umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości, nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług, planowanie najpotrzebniejszych zakupów, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy.
Wydarzenie jest dedykowane uczniom szkół średnich. Zostanie przeprowadzone w formie teoretycznej i praktycznej.
podlaskie podlaskie Kolno Kolno 2024-05-22 2024-05-22 Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno
Wystawa Banknoty polskie 1919-1990
tu.koszalin.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Wystawa banknotów polskich lat 1919-1990. Na wystawie prezentowanych jest blisko 200 banknotów od 20-lecia międzywojennego, poprzez okres okupacji, aż do lat 90. XX wieku. Wystawa skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się historią, ekonomią, którzy chcieliby poznać ciekawostki związane z polskimi banknotami i zobaczyć, jakimi banknotami posługiwali się nasi dziadkowie i rodzice. Kolekcja prezentowana jest w holu Wydziału Nauk Ekonomicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 2024-04-09 2024-04-09 Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
"Przedsiębiorcza młodzież"
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie Wyposażenie młodzieży w zasoby przyszłego przedsiębiorcy poprzez: rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zapoznanie się z podstawami konkurencyjnego zachowania na rynkach towarów, usług i siły roboczej, umiejętności zakładania przedsiębiorstwa i zarządzania nim, rozwój zdolności do doskonalenia własnych pomysłów. dolnośląskie dolnośląskie Wołów Wołów 2024-04-30 2024-04-30 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Dolnym, ul. Jana Kochanowskiego 5, 56-120 Brzeg Dolny
,,Z ekonomią za pan brat”
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży Temat:,, Moja przygoda z biznesem – tworzenie i gospodarowanie budżetem’’. Warsztaty skierowane są do młodzieży klas III uczącej się w szkole branżowej I stopnia w Łomży, którzy w 2024 r. wejdą na rynek pracy.
Cele przedsięwzięcia jest poszerzenie poziomu wiedzy młodych ludzi z zakresu ekonomii, przybliżenie aspektów społecznych funkcjonowania gospodarki, zwiększenie ich zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości oraz kształtowania dobrych nawyków dotyczących gospodarowania własnymi finansami.

podlaskie podlaskie Łomża Łomża 2024-04-15 2024-04-15 Zespół Szkół SWEiRP im. S. Staszica w Łomży
Seminarium NZB
Program NZB, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego SEMINARIA NZB
Realizowane w formie cyklu spotkań organizowanych przez Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z kołami naukowymi. W trakcie seminariów eksperci, wykładowcy, a w szczególności przedstawiciele ww. grup prezentują przygotowane referaty, jak również zabierają głos w debatach merytorycznych. Wydarzenia o charakterze naukowym odbywają się w formule on-line. Poruszają różnorodne tematy z zakresu ekonomii, finansów, ekologii i gospodarki. Odbiorcami seminariów są studenci.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie online online 2024-04-18 2024-04-18 clickmeeting
Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Celem Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Ekonomicznej jest podkreślenie kluczowej roli wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej, na każdym etapie edukacji. Kongres skupi się na tematach związanych z dojrzałością finansową, oszczędzaniem, planowaniem budżetu domowego czy efektywnym zarządzaniem projektami.
Przedsiębiorczość zaczyna się już w szkole, bardzo ważne jest więc kształtowanie nowych kompetencji i umiejętności zarządzania finansami od najmłodszych lat.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-23 2024-04-23 www.okee.wsip.pl
Turniej Gry "Chłopska szkoła biznesu"
ckziuludowpolski.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Planszowa gra symulacyjna inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników. Pokazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży. Turniej zakłada dwa etapy: klasowy – podczas którego zostanie wyłoniona reprezentacja klasy oraz etap międzyklasowy – finałowy – podczas którego zostanie wyłoniony zwycięski zespół. dolnośląskie dolnośląskie Strzelin Strzelin 2024-05-31 2024-05-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16
57-100 Strzelin
WySTARTuj bez obaw w rekrutacje
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pasłęku Inicjatywa autorska powstała z myślą o młodych osobach stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Zaplanowane działania maja na celu przede wszystkim aktywizację zawodową młodzieży rozpoczynającą swoją przygodę z podjęciem zatrudnienia, tak aby bez obaw, pewnie i samodzielnie mogła przystąpić do rekrutacji, wejść na rynek pracy i osiągnąć sukces zawodowy. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Pasłęk Pasłęk 2024-04-30 2024-04-30 Młodzieżowe Centrum Kariery w Pasłęku ul. Westerplatte 20 14-400 Pasłęk
Konkurs EDUKONOMIA dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
facebook.com
Zespół Projektowy EDUKONOMIA https://www.facebook.com/people/Edukonomia/61555936057489/ Jesteśmy zespołem młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. Celem naszego projektu jest przekazywanie młodym osobom wiedzy w zakresie ekonomii. W czasie trwania projektu przekazujemy treści w prosty i zrozumiały dla każdego sposób w naszych mediach społecznościowych. Jako podsumowanie naszych działań organizujemy konkurs skierowany do uczniów naszej szkoły.
Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:
1.test wiedzy
2. gra ekonomiczna

podkarpackie podkarpackie Dębica Dębica 2024-04-23 2024-04-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20
39-200 Dębica
7 Forum Ekonomiczne dla uczniów szkół podstawowych gminy Biskupiec LICZĘ, PLANUJĘ, OSZCZĘDZAM z SKO!
szkolneblogi.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu Jest to cykliczna impreza, podczas której rozpowszechniamy wiedzę z zakresu edukacji finansowej. Do udziału w niej zapraszamy szkoły z naszej gminy. Szkoły będą reprezentowane przez drużyny trzyosobowe, a wiedzę z zakresu ekonomii, ekologii, zdrowego odżywiania i pierwszej pomocy będziemy weryfikować w podczas konkursu.
Uczniowie dzielą się wiedzą, np. o płatnościach bezgotówkowych, zasadach oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy także lokalnych ekspertów z PKO BP SA, OSW.
warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Biskupiec Biskupiec 2024-04-26 2024-04-26 Szkoła Podstawowa nr 3, 11-300 Biskupiec
ul. B. Chrobrego 15
„Start w Świat Przedsiębiorczości”
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku Celem prezentowanego programu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, gospodarki rynkowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy odkryją umiejętności, którymi powinna cechować się osoba przedsiębiorcza oraz w jaki sposób należy planować własny budżet. Na zakończenie każdego cyklu spotkań młodzież będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę w grze „Chłopska Szkoła Biznesu”, która jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Włocławek Włocławek 2024-11-30 2024-11-30 Facebook
Komunikacja w biznesie
Młodzieżowe Centrum Kariery w Stalowej Woli Komunikacja w biznesie. Przedsięwzięcie skierowane do uczestników OHP, młodzieży uczącej się do 25 roku życia. podkarpackie podkarpackie Stalowa Wola Stalowa Wola 2024-03-27 2024-03-27 ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
Zarabiam – czyli ile?
ZSTiO MERITUM Zarabiam – czyli ile? To warsztat skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie świadomości finansowej poprzez przybliżenie pojęcia wynagrodzenie za pracę w formie praktycznego zastosowania podstawowych operacji matematycznych, a także określenie pojęcia przychodu i kosztu z punktu widzenia przedsiębiorcy i perspektywy osiąganego przez niego zysku, a tym samym zrozumienia procesów zachodzących w działalności gospodarczej. śląskie śląskie Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 2024-05-31 2024-05-31 ZSTiO MERITUM 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1 oraz na ternie Szkół Podstawowych miasta Siemianowice Śląskie
Rok Edukacji Ekonomicznej – Czy ja się do tego nadaję?
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach Przeprowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży OHP oraz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kształcącej się w szkole branżowej I stopnia. Głównym celem jest szerzenie podstaw przedsiębiorczości i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej i finansowej. podlaskie podlaskie Augustów Augustów 2024-03-20 2024-03-20 Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
Ubezpieczenia społeczne w pigułce – wizyta w ZUS-ie
ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku Wizyta studyjna w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku jest skierowana do uczniów kończących Szkołę Branżową I stopnia. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy na temat usług oraz form wsparcia dla osób fizycznych, jak i firm/przedsiębiorstw oferowanych przez urząd. W sposób praktyczny poznają platformy internetowe i sposoby składania wniosków. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat systemu ubezpieczeń społecznych oraz praw i obowiązków osoby ubezpieczonej. podlaskie podlaskie Białystok Białystok 2024-04-24 2024-04-24 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Białymstoku
Rok Edukacji Ekonomicznej – Czy ja się do tego nadaję?
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Przeprowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży OHP kształcącej się w szkole branżowej I stopnia. Głównym celem jest szerzenie podstaw przedsiębiorczości i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej i finansowej. podlaskie podlaskie Suwałki Suwałki 2024-03-19 2024-03-19 ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
Warsztaty dla licealistów pod hasłem: "Przedsiębiorcze planowanie kariery zawodowej"
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Warsztaty w formie online, prowadzone przez doradców zawodowych i pośrednika pracy/asystenta EURES, skierowane do uczniów klas drugich XI LO w Białymstoku. Zakres tematyczny: pojęcie kariery i korzyści wynikające z jej planowania, czynniki wyboru zawodu, diagnoza predyspozycji zawodowych, badanie uzdolnień przedsiębiorczych, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, prezentacja przykładu kariery młodej osoby przedsiębiorczej, praca dla młodzieży, pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES. podlaskie podlaskie 2024-05-31 2024-05-31 Wydarzenie na platformie MC TEAMS
„Edukacja ekonomiczna młodzieży. Na co idą moje pieniądze”
Stowarzyszenie Sapere Aude Organizatorem debaty pn. „Edukacja ekonomiczna młodzieży. Na co idą moje pieniądze” było Stowarzyszenie Sapere Aude podlaskie podlaskie Łomża Łomża 2024-03-15 2024-03-15 Rządowa 1, 18-400 Łomża
Strato Invest Challenge
uni.lodz.pl
Studenckie Koło Naukowe Stratolog Celem projektu jest umożliwienie studentom doświadczenia inwestowania na rynku kapitałowym w warunkach konkurencji i ryzyka. W grze weźmie udział 30 uczestników. Projekt będzie realizowany za pomocą platformy internetowej GraGieldowa.pl, na której uczestnicy będą inwestowali za pomocą wirtualnych środków, a swoje decyzje będą opierali na informacjach z GPW w Warszawie. Efektem projektu będzie artykuł o tematyce finansów behawioralnych/psychologii inwestowania. łódzkie łódzkie Łódź Łódź 2024-04-15 2024-04-15 Stacjonarnie (inauguracja gry, szkolenie dla uczestników)
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Online (gra giełdowa)
https://gragieldowa.pl/
Warsztaty dla młodzieży "Jak zostać bogatym"
Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży OHP kształcącej się w szkole branżowej I stopnia. Istotnym elementem zajęć jest wskazanie młodzieży pojęcia inwestowania, oszczędzania, przedsiębiorczości jako styl zachowania na rynku pracy. podlaskie podlaskie GRAJEWO GRAJEWO 2024-03-18 2024-03-18 Wojewodzin 51, 19-200 Grajewo
Planowanie i gospodarowanie budżetem domowym.
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery w Iwoniczu W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy planowania i gospodarowania budżetem domowym, nabywania umiejętności zakupowych oraz planowania i wartościowania zakupów, rozumienie, ze ilość pieniędzy jest ograniczona i wyczerpywalna. Prelekcję poprowadzi przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mgr. Justyna Zimny, specjalista do Spraw Wniosków i Promocji. podkarpackie podkarpackie Iwonicz Iwonicz 2024-03-14 2024-03-14 Młodzieżowe Centrum Kariery w Iwonowiczu
Czas na młodych
dlamlodych.praca.gov.pl
Urząd Pracy w Zambrowie/ MCK w Zambrowie Aktywizacja zawodowa młodzieży, doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe skierowane do młodzieży wchodzącej na rynek pracy lub chcącej w przyszłości założyć działalność gospodarczą podlaskie podlaskie Zambrów Zambrów 2024-04-23 2024-04-23 ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
"Zaplanuj swój budżet od A do Z" – projekt edukacyjny z elementami grywalizacji.
ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie Projekt edukacyjny promować będzie wiedzę z zakresu gospodarowania finansami własnymi, wyposaży młodzież w umiejętność planowania budżetu domowego oraz rozwinie umiejętności cyfrowe. Zadaniem uczestników będzie stworzenie budżetu domowego za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych – nauka obsługi aplikacji telefonicznej „Finanse-wydatki i budżet”, udział w platformie grywalizacyjnej, która dostarcza wiedzę dot. finansów osobistych, a w szczególności korzyści z planowania budżetu domowego. wielkopolskie wielkopolskie Konin Konin 2024-11-15 2024-11-15 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie ul. 3 Maja 62 a, 62-500 Konin; Młodzieżowe Centrum Kariery w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku, ul. Szeroka 2, 62-700 Turek, Młodzieżowe Centrum Kariery w Kole ul. Włocławska 7, 62-600 Koło
Bankowość elektroniczna a administracja publiczna. Moje finanse.
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile Prelekcja dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie i w Szamocinie z przedstawicielem Banku Pocztowego – Dyrektorem pilskiego oddziału bankowego. Celem spotkania jest wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania bankowości elektronicznej oraz racjonalnego gospodarowania swoimi pierwszymi środkami finansowymi. wielkopolskie wielkopolskie Próchnowo, Szamocin Próchnowo, Szamocin 2024-03-18 2024-03-18 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie
Finansowy newsletter dla rodziców DrodzyRodzice.pl
Malwina Wrotniak Finansowy newsletter DrodzyRodzice.pl to inicjatywa z misją praktycznej edukacji ekonomicznej dla rodziców. Badania jednoznacznie wskazują, że to oni – nie szkoła, nie koledzy – są 1. źródłem informacji o finansach dla dzieci i młodzieży. Świadomość ekonomiczna i umiejętności wprowadzania dzieci w świat pieniądza kształtują przyszłe postawy finansowe osób młodych. Newsletter DrodzyRodzice.pl kształtuje kompetencje ekonomiczne przez cotygodniowe zderzenie z życiowymi tematami dookoła pieniądza. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-01 2024-04-01 www.drodzyrodzice.pl/newsletter
"Biznes, rozwój i innowacje bez tajemnic" – wizyta w EPT
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny w Elblągu Celem wizyty studyjnej będzie przedstawienie form wsparcia, jakie Elbląski Park Technologiczny daje młodym osobom wkraczającym na rynek pracy. Młodzież uzyska informacje o perspektywach pracy w zawodach, w których się kształcą. Uczestnicy zwiedzą pracownie Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych i poznają środowiska pracy i zadania pracowników. Zapoznają się także z istotą funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości i podmiotów znajdujących się w Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg 2024-04-08 2024-04-08 Elbląski Park Technologiczny
ul. Sulimy 1
82-300 Elbląg
Konkurs dla najmłodszych – oszczędzanie z klasą
cff.edu.pl
Czepczyńki Family Foundation Ostatnim punktem programu CFF w ramach tegorocznego GMW jest konkurs przeznaczony dla uczniów klas podstawowych (1-3) oraz przedszkoli. Zadaniem konkursowym jest realizacja lekcji z edukacji finansowej z wykorzystaniem udostępnionych przez CFF materiałów (do pobrania poniżej), a także udokumentowanie lekcji w formie krótkiego nagrania i opublikowanie go na stronie lub w mediach społecznościowych placówki oraz przesłanie linku do publikacji na adres ekonomia@cff.edu.pl

Na zwycięzców czeka atrakc
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Międzychód Międzychód 2024-03-18 2024-03-18 Czepczyński Family Foundation
ul. Wigury 20
64-400 Międzychód
Międzynarodowa debata online
cff.edu.pl
Czepczyński Family Foundation Czepczyński Family Foundation organizuje międzynarodową debatę online pod hasłem: “Financial education of children in Europe – best practices and challenges”. Wydarzenie będzie transmitowane 19 marca 2024 r. w godzinach 10:00- 112:00 CET na platformie YouTube.

W spotkaniu udział wezmą: Thomas Montcourrier (OECD), Marie-Veronique Bryon (Finances & Pedagogie, Francja), Tiziana dell’Orto (EY Foundation Ente Filantropico T.S., Włochy, [tbc]), Tova Larsson (Ung Privatekonomi, Szwecja [tbc]), Frank N
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-19 2024-03-19 facebook
Global Money Week 2024 -Bezpłatne webinarium dla nauczycieli i rodziców
cff.edu.pl
Czepczyńki Family Foundation 18 marca o godzinie 19:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie na platformie Facebook (transmisja live) dla nauczycieli i rodziców pt.: Podstawy finansowe dla najmłodszych: Jak rozbudzić zainteresowanie finansami i oszczędzaniem wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Prowadzącym spotkanie będzie Damian Kupczyk, prezes Czepczyński Family Foundation, edukator finansowy prowadzący od ponad 9 lat szkolenia i warsztaty związane z nauką ekonomii i finansów.

O czym będziemy rozmawiać?

o znaczeni
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-18 2024-03-18 Facebook
Targi Przedsiębiorczości
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy Przedsięwzięcie skierowane do lokalnej społeczności mające na celu przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy, potencjału lokalnej przedsiębiorczości oraz połączone z Panelem Wiedzy, czyli cyklem miniwykładów o biznesie. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bydgoszcz 2024-06-30 2024-06-30 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Glinki 140, 85 – 861 Bydgoszcz
Czas na pieniądz, czyli pieniądze w dawnych czasach.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy Warsztaty edukacyjne w Europejskim Centrum Pieniądza im. Leona Wyczółkowskiego – zwiedzanie wystawy stałej oraz interaktywne warsztaty dotyczące historii europejskich monet. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bydgoszcz 2024-04-30 2024-04-30 Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4, 85 – 112 Bydgoszcz
Grosz do grosza – skarbnica wiedzy o ekonomii, finansach i biznesie
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy Spotkanie grupowe z doświadczonym wykładowcą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dotyczące zmian na rynku pracy związanych z aktualnymi trendami ekonomicznymi. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bydgoszcz 2024-04-30 2024-04-30 ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz
Champions of prosperity
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach „Champions of prosperity” projekt skierowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym uczestników OHP. Projekt składa się z modułów dobieranych indywidualnie do potrzeb i zainteresowań grupy docelowej. Moduły prowadzone przez pracowników rozwoju zawodowego OHP lub zaproszonych ekspertów to: warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty z zarządzania budżetem domowym i wiele innych. Ponadto w ramach projektu będą organizowane targi pracy oraz przedsiębiorczości.

śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-11-30 2024-11-30 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
Młodzieżowe Centra Kariery w: Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Żorach.
Pieniądze bez tajemnic – szkolenie z rozpoznawania autentyczności polskich banknotów
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu Celem głównym inicjatywy jest nabycie przez uczestników OHP wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych, a także poznanie metod identyfikacji znaków pieniężnych oraz trybów postępowania w przypadku ujawniania banknotów sfałszowanych lub falsyfikatów. Do celów szczegółowych możemy zaliczyć praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu sprzedawcy-kasjera w placówkach handlowych.
opolskie opolskie Opole Opole 2024-05-15 2024-05-15 Księdza Konstantego Damrota 2B, 45-064 Opole
Akcja „#Hasztag Stacja Przyszłości”
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Braniewie Akcja ,,# Hasztag Stacja Przyszłości” powstała z myślą o młodych ludziach, chcących dążyć do samorozwoju oraz poszerzać swoje kwalifikacje. Zaplanowane działania w ramach w/w akcji mają na celu szerzenie wiedzy wśród młodych ludzi z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem zakładania własnej firmy a także tematyką dotyczącą aktywności zawodowej związanej z pracą „na etat” – w tym zakresie zostaną przedstawione wszelkie korzyści, jak i straty. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Braniewo Braniewo 2024-04-02 2024-04-02 Ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo
XI Targi Pracy PANS Krosno
facebook.com
PANS Krosno / CEiPM OHP Krosno Celem wydarzenia jest udzielenie wsparcia młodzieży i osobom poszukującym pracy w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, prezentacja ofert pracy, przedstawienie oferty szkoleniowej oraz umożliwienie uczestnikom nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. podkarpackie podkarpackie Krosno Krosno 2024-03-08 2024-03-08 Hala sportowa, ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Emerytura to nie bzdura – bezpłatne warsztaty dla szkół ponadpodstawowych
PFR Portal PPK sp. z o.o. Projekt „Emerytura to nie bzdura” powstał w celu propagowania wiedzy o systemie emerytalnym w Polsce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zakres tematyczny proponowanej lekcji mieści się w podstawie programowej Podstaw Przedsiębiorczości. Zapraszamy do współpracy – wystarczy zadzwonić, by ekspert PFR Portal PPK przeprowadził w Waszej szkole ciekawą i pełną wiedzy lekcję o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość. Udział w projekcie jest bezpłatny i wynika z misji edukacyjnej spółki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-31 2024-05-31 Szkoły ponadpodstawowe
VIII Konferencja Naukowa pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych”
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, IEEF w Łodzi, Studencka Klinika Finansów Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i doświadczeń związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, zwłaszcza konsumentów. Przedmiotem Konferencji będzie bezpieczeństwo finansowe w szerokiej i wąskiej perspektywie. Organizatorzy Konferencji zakładają w ramach dyskusji wymianę opinii i rezultatów badań dotyczących stanu dzisiejszego i perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Łódź Łódź 2024-05-16 2024-05-16 Udział stacjonarny: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
Udział online: platforma MS Teams (więcej informacji na stronie www.uni.lodz.pl/pasconference najpóźniej dzień przed Konferencją)
Uczestnictwo w II Akademickim Forum Biznesu w PANS w Krośnie
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – MCIZ w Krośnie Wyjście kadry i uczestników OHP na II Akademickim Forum Biznesu w PANS w Krośnie. Uczestnictwo w panelach dyskusyjnych: „Tajemnice mistrzów biznesu: 5 sekretów trzymających najlepszych przedsiębiorców na szczycie” prowadzonego przez Twórcę Good Way Life Discovery Krzysztofa Janowskiego oraz „Pracownik idealny – oczami HRowca” z udziałem doradców biznesu. podkarpackie podkarpackie Krosno Krosno 2024-03-06 2024-03-06 Kampus Politechniczny PANS w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno.
Kroki do finansowej stabilności: Twój przewodnik po finansach osobistych.
ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu Cykl warsztatów i prelekcji z planowania finansowego, zarządzania budżetem osobistym i korzystania z usług bankowych. Celem warsztatów jest nauka zarządzania finansami osobistymi poprzez planowanie budżetu, oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy w sposób odpowiedzialny i świadomy. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu usług bankowych. Rezultatem uczestnictwa w projekcie ma być poprawa zdolności do osiągania celów finansowych, a co za tym idzie osiągnięcia finansowej stabilności i niezależności. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Toruń Toruń 2024-10-31 2024-10-31 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń
„Mój start zawodowy w warunkach gospodarki rynkowej”
Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu Program obejmuje warsztaty i prelekcję z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w dynamicznie zmieniających się obecnie warunkach gospodarki. Skierowany będzie do młodzieży OHP, czyli uczestników i absolwentów OHP. Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, czyli pokolenia ludzi zaradnych, samodzielnych, radzących sobie z trudami życia codziennego. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Grudziądz Grudziądz 2024-10-03 2024-10-03 Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu, ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz
Koło matematyczno-ekonomiczne "Akademia Przedsiębiorczości"
sp12.glogow.pl
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie Celem programu jest rozwijanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, wiedzy z zakresu teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, bankowości i ubezpieczeń. propagowanie wiedzy i kultury ekonomicznej oraz zasad racjonalnego gospodarowania, kształtowanie kreatywnych i mobilnych postaw wśród uczniów. dolnośląskie dolnośląskie Głogów Głogów 2024-06-04 2024-06-04 Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
Konkurs fotograficzny „Obiektywne oszczędności-czyli oszczędzanie w obiektywie”
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu Konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży 15-25 lat. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, które według autora najlepiej zobrazuje jego wyobrażenie o oszczędzaniu. Cele konkursu:
Zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości i oszczędzania, kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości finansowej oraz pozytywnego wizerunku instytucji zajmujących się finansami i inwestycjami, szerzenie wśród uczniów/młodzieży świadomego zainteresowania finansami.
kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Inowrocław Inowrocław 2024-05-31 2024-05-31 Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
mck.inowroclaw@ohp.pl
https://www.facebook.com/mlodziezowecentrumkarierywinowroclawiu/
Ekonomia – grasz i wygrywasz
Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy Program obejmuje warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii (w tym cyberzagrożenia), spotkania z przedsiębiorcami, gry strategiczno-ekonomiczne oraz konkurs wiedzy ekonomicznej. Skierowany jest do młodzieży OHP, czyli uczestników i absolwentów OHP. Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych, czyli pokolenia ludzi zaradnych, samodzielnych, radzą kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Brodnica Brodnica 2024-11-29 2024-11-29 Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy, ul. Przykop 57/7, 87-300 Brodnica
Wykłady ekonomiczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach
Biuro Karier Studenckich PŚ,Akademickie Liceum Ogólnokształcące PŚ,Uniwersytet III Wieku w Gliwicach W ramach cyklu wykładów zaplanowano wykłady ekonomiczne dla seniorów Uniwersytetu, m.in.
Emerytury i planowanie finansowe
Technologie finansowe
Zarządzanie nieruchomościami
Polityka gospodarcza
Zrównoważony rozwój
Cyberbezpieczeństwo seniora
Tematy wykładów będą dostosowywane do grupy docelowej. Do współpracy zostaną zaproszeni eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, instytucji bankowych, towarzystw ubezpieczeniowych, agencji nieruchomości oraz przedstawicieli biznesu.
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Warsztaty pt. "Moje spotkania z ekonomią" połączone z konkursem tematycznym
ohp.pl
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Częstochowie Przedsięwzięcie adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz uczniów szkół branżowych w Częstochowie. Celem warsztatów oraz konkursu jest promowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, w szczególności w zakresie umiejętnego gospodarowania własnymi finansami. Uczestnicy konkursu będą mogli wykazać się swoją wiedzą ekonomiczną wykorzystywaną w życiu codziennym, np. przy konstruowaniu domowego budżetu, czy dokonywania zakupów. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-05-31 2024-05-31 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Częstochowie
Warsztaty dla młodzieży – gry planszowe wspierające kreatywność i przedsiębiorczość
Biuro Karier Studenckich PŚ,Akademickie Liceum Ogóln.PŚ,Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ Dla uczniów szkół średnich zostaną przeprowadzone warsztaty w formie gier planszowych wspierających kreatywność i przedsiębiorczość:
Nauka to biznes jutra
Projektopolis
Zarzadzanie czasem
Poker osobowościowy
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Warsztaty z dziedziny ekonomii – wykłady dla młodzieży
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej; Akademickie Liceum Ogólnokształcące PŚ Warsztaty dotyczące rozwijania przedsiębiorczości wśród młodzieży:
Finanse osobiste
Technologia finansowa (FinTech)
Ekonomia społeczna
Przedsiębiorczość
Tworzenie modelu biznesowego wg Osterwaldera
Gospodarka dzielona “sharing economy”
Zrównoważony rozwój
Rynek pracy
Kryzysy ekonomiczne
Inwestowanie dla początkujących
Zarządzanie sobą
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Spotkania z młodymi przedsiębiorcami
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl. Spotkania dla młodzieży z przedstawicielami biznesu, m.in. laureatami uczelnianego konkursu Mój Pomysł na Biznesu oraz przedsiębiorcami, którzy rozpoczęli swoją karierę w młodym wieku i wcześnie osiągnęli sukces. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Biznesowa gra strategiczna
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śl., Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl. Konkurs oparty o case study konkretnej sytuacji biznesowej. W ramach konkursu uczniowie szkół średnich dostaną opis sytuacji i przygotowują sposoby wyjścia z kryzysu, poprawienia sytuacji finansowej firmy. Przesłane opracowania są oceniane przez jury, a do finału zakwalifikowane są najlepsze zespoły, które przedstawią swoje rozwiązania. Najlepszy zespół zostanie nagrodzony. Do współpracy zostaną zaproszeni partnerzy biznesowi. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice;
Kapitalne Rozmowy
Polventures Sp z o.o. Podcast Kapitalne Rozmowy na YouTube, przybliżający zagadnienia gospodarcze – rola państwa w gospodarce, miejsce Polski w UE, gospodarcza racja stanu, dlaczego nauka potrzebuje biznesu, jak planować i finansować wielkie inwestycje, jak finansować usługi publiczne, megatrendy 21 wieku. Wykłady, rozmowy z przedsiębiorcami, inwestorami, ekspertami, debaty z licealistami i studentami. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-23 2024-02-23 You Tube i Spotify – Kanały Kapitalne Rozmowy – zrealizowane podcasty w formie wideo i audio. Sezon 3 ruszył 24 lutego 2024
Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności – 2 edycje
Politechnika Śląska; Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Targi dedykowane studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Pol. Śl. oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy, a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. I edycja: 4 – 11.03; Platforma zdalna – startuje 4.03, 11.03 godz. 9.00 – 15:00. II edycja: 10.2024
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Gliwice Gliwice 2024-10-31 2024-10-31 www.targipracypolsl.webexpo.pl
Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ
Gliwice, Kaszubska 28
„Młodzi liderzy ekonomii”
warminsko-mazurska.ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Piszu Zajęcia prowadzone przez uczestników OHP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piszu dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas VIII oraz starszej młodzieży szkolnej z wykorzystaniem materiałów dydaktyczno-rozwojowych z ekonomii. Warsztaty z podstaw ekonomii dla uczestników Targów Pracy i Edukacji w Piszu.
warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Pisz Pisz 2024-06-30 2024-06-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piszu, ul. Gizewiusza 8; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piszu, ul. Lipowa 15
Konkurs „Młodzi liderzy ekonomii”
warminsko-mazurska.ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy Konkurs realizowany w ramach cyklu inicjatyw organizowanych przez MCK OHP Giżycko, MCK OHP Pisz i MCK OHP Nidzica pt. „Młodzi liderzy ekonomii”. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat szeroko pojętej ekonomii. Współorganizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Nidzica Nidzica 2024-11-30 2024-11-30 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, ul . Jagiełły 3
„Młodzi liderzy ekonomii”
warminsko-mazurska.ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku Seminarium pod hasłem „PIT-u PIT-u, czyli rozmowy o ekonomii bez tajemnic” podczas Targów Edukacji i Pracy. W wydarzeniu wezmą udział lokalni pracodawcy prezentujący ofertę zatrudnienia w swoich zakładach pracy, a także placówki edukacyjne (szkoły średnie, wyższe, policealne) oraz instytucje szkoleniowe. Odbiorcami targów będzie młodzież szkolna w wieku 13-18 lat. Współorganizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Giżycko Giżycko 2024-04-17 2024-04-17 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
W jaki sposób ekonomia jest na bakier z kobietami – wokół książki Katrine Kielos
facebook.com
Katedra Ekonomii Akademii Nauk Stosowanych w Pile Spotkanie z Martą Mazurek w Bibliotece Głównej Akademii Nauk Stosowanych w Pile (czytelnia) – rozmowy wokół książki Katrine Kielos „Jedyna płeć” (okolice 8 marca) Mimo że kobiety masowo wkroczyły na rynek pracy w drugiej połowie ubiegłego wieku, związek między rynkiem a bezpłatną pracą opiekuńczą pozostaje systemowo nierozwiązany, autorka reprezentuje nurt feministycznej krytyki ekonomii z lat 90. XX wieku, która wskazuje na ukryte w ekonomii uprzedzenia o wykluczenie kobiet. wielkopolskie wielkopolskie Piła Piła 2024-03-06 2024-03-06 Biblioteka Główna Akademii Nauk Stosowanych w Pile – czytelnia (64-920) ul. Podchorążych 10
Portal internetowy
jestubezpieczenie.pl
Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym Ubezpieczeniowy program edukacyjny „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)” to projekt edukacyjny przygotowywany z myślą o najszerszych kręgach czytelników-internautów.
Potocznemu powiedzeniu: „Jest ryzyko – jest zabawa” przeciwstawiamy stwierdzenie: „Jest ryzyko – jest ubezpieczenie”. Zróżnicowaliśmy zakresy dostarczania wiedzy i umiejętności dotyczących ryzyka i ochrony ubezpieczeniowej (organizowanej publicznie i prywatnie), ze szczególnym ukierunkowaniem – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-30 2024-06-30 https://www.jestubezpieczenie.pl
"Projekt z ZUS"
zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Projekt z ZUS” to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych metodą projektu edukacyjnego, która aktywizuje młodzież. Ma on uświadomić młodym ludziom istotną rolę ubezpieczeń społecznych. W trakcie realizacji projektu uczniowie dowiedzą się, jak działa system ubezpieczeń społecznych w Polsce. „Projekt z ZUS” polecamy dla uczniów klas 4–8. Można go przeprowadzić w każdym momencie (przez cały rok szkolny) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-01 2024-06-01 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
Projekt "Lekcje z ZUS"
zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Celem edukacji, którą prowadzi ZUS, jest budowanie ogólnej świadomości ubezpieczeniowej, czyli promowanie postaw, które zwiększają przezorność emerytalną obywateli i akceptację obowiązkowego uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych. W swoich przekazach zwracamy uwagę na obowiązki ubezpieczonego i prawa (świadczenia), które mu przysługują. Wyjaśniamy także reguły funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zasady umowy międzypokoleniowej. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-18 2024-04-18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3,5
Warszawa
Ekonomia dla młodych.
Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin Projekt będzie dotyczył zorganizowania tygodniowego sympozjum ekonomicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin. Zasięgiem obejmie szkoły podstawowe i średnie. Spotkania będą obejmować część panelu dyskusyjnego (spotkania z ekspertami, którzy w sposób dostępny przybliża pojęcie ekonomii dla młodych ludzi) oraz części warsztatowej zajęcia praktyczne, bankowość, marketing i wiele innych…. dolnośląskie dolnośląskie Strzelin Strzelin 2024-02-27 2024-02-27 Fb
Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin
„Giełda stażu dla licealistów i studentów”
projekt społeczny jakwfinanse Chcielibyśmy Państwa poinformować o naszym projekcie „jakwfinanse”, którego celem jest zwiększenie świadomości finansowej wśród licealistów i studentów. W drugiej edycji projektu, chcielibyśmy wspiąć nasz projekt na kolejny poziom. Pracujemy nad projektem „Giełda stażu dla licealistów i studentów” mający na celu ułatwienie uczniom i studentom podjęcie staży w bankach oraz innych instytucjach finansowych, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju zawodowego. mazowieckie mazowieckie Warszawa Warszawa 2024-04-01 2024-04-01 Platforma będzie dostępna na stronie jakwfinanse.com, obecnie pracujemy nad finalizacją panelu logowania. Pozostają jeszcze kwestie formalne – uzgadnamy wszystko z bankami. Zależy nam na większym wsparciu inicjatywy, które umożliwi nam rozwój projektu na większą skalę. Dodatkowo, ułatwi nam to nawiązywanie kontaktów z instytucjami finansowymi. Dlatego właśnie zgłaszamy nasz projekt do Państwa.
Pierwsze kroki w przedsiębiorczość
MCK Skoczów Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. Zakłada zdobycie wiedzy w zakresie zakładania oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach zostaną przekazane porady, o tym jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie ją poprowadzić. Uczniowie zdobędą wiedzę nt. biznesplanu, metody SMART, a także gdzie i kiedy można zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
śląskie śląskie Skoczów Skoczów 2024-10-31 2024-10-31 Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Skoczowie, ul. Górecka 65
Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Częstochowie
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z przedstawicielami firm poszukujących pracy, uzyskać porady z zakresu doradztwa zawodowego, dowiedzieć się jak założyć własną firmę, zapoznać się z ofertami edukacji zawodowej, zasięgnąć informacji na temat rekrutacji do służb mundurowych. Podczas targów odbędą się: spotkanie z przedsiębiorcami, którzy podzielą się swoja wiedzą i doświadczeniem oraz zajęcia warsztatowe „Rozwijamy kompetencje przedsiębiorcze”. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-10-31 2024-10-31 Ochotnicze Hufce Pracy Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Częstochowie, ul. Tkacka 5a, 42-200 Częstochowa
Poznajemy zakłady pracy – wizyty studyjne
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie z podległymi jednostkami Zorganizowanych zostanie 5 wizyt studyjnych u pracodawców dla uczestników OHP – uczniów szkół branżowych I stopnia. Pracodawcy, u których będą realizowane wizyty studyjne, będą wybierani pod kątem zawodów, w których się kształcą. Wizyty studyjne mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych, poznanie specyfiki danego pracodawcy i rzeczywistych warunków pracy. Celem jest również poszerzenie świadomości na temat funkcjonowania zakładów pracy, poznanie warsztatu i środowiska pracy. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-11-30 2024-11-30 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
REALIZUJ MARZENIA w LOKALNYM OŚRODKU WIEDZY I EDUKACJI → CENTRUM SUKCESU No³
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni, ul. Raduńska 21, 81-057 Gdynia Do inicjatywy ROKU EDUKACJI EKONOMICZNEJ – 2024, ogłoszonej uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni przystąpiło w dniu 15.11.2023 hybrydowo: prezentacją„E-tam … nie takie straszne” i spotkaniem słuchaczy Centrum z pracownikami II Urzędu Skarbowego Gdyni,omawiającym kluczowe usługi elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – gotowego narzędzia do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom usług drogą elektroniczną. pomorskie pomorskie Gdynia Gdynia 2023-11-15 2023-11-15 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, 81-057 Gdynia ul. Raduńska 21, woj. pomorskie, tel./Fax =48 58 623 04 52
Akademia Inwestowania Alternatywnego
facebook.com
Studenckie Koło Naukowe Biznesu „Akademia Inwestowania Alternatywnego” odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2024r. i jest skierowana do 30 najlepszych studentów z całej Polski, zainteresowanych szczególną formą inwestycji, jaką są inwestycje alternatywne (tj. złoto, nieruchomości, sztuka, etc.). Akademia to 3-dniowy program, w ramach którego uczestnicy mają możliwość zgłębienia tematyki rynku inwestycji alternatywnych podczas udziału w panelach dyskusyjnych i wykładach ekspertów, zwieńczonych uroczystą galą. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-05 2024-04-05 Szkoła Główna Handlowa, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Czwartek u Ekonomistów pt. "Jak dzisiaj uczyć mikroekonomii?"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Konwersatoria “Czwartki u Ekonomistów” to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Pragniemy przywrócić naukowcom, ekspertom oraz publicystom właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-02-29 2024-02-29 Stacjonarnie: Dom Ekonomisty, sala konferencyjna im. Edwarda Lipińskiego. Ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Online: na platformie zoom. https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/Jak-dzisiaj-uczyc-mikroekonomii
Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana”. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-12 2024-01-12 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-naukowe-pt-mikolaj-kopernik
Seminarium naukowe pt. "Adam Krzyżanowski"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-02 2024-02-02 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/s-4
Seminarium naukowe pt. "Edward Łukawer"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana”. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-01 2024-03-01 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-naukowe-1
3. Debata pt. "Współczesne problemy polityki gospodarczej"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-14 2024-03-14 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/3-debata-pt-wspolczesne-problemy-polityki-gospodarczej
2. Debata pt. "Współczesne aspekty rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-29 2024-02-29 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/debata-pt-wspolczesne-aspekty-rynku-pracy-w-dobie-transformacji-cyfrowej-1
1. Debata pt. "Współczesne wyzwania ekonomii w epoce szoków"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-02-01 2024-02-01 Online: https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/debata-pt-wspolczesne-wyzwania-ekonomii-w-epoce-szokow
Ekonomiczny Nobel – Prof. Claudia Goldin
katowice.eu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Celem wydarzenia jest przybliżenie sylwetki oraz wiodących osiągnięć naukowych Laureatki Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w roku 2023 – Profesor Claudii Goldin. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli prześledzić rys historyczny Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz zapoznać się z sylwetką oraz wiodącymi osiągnięciami naukowymi Laureatki. Spotkanie realizowane będzie w formule interaktywnej. śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-03-18 2024-03-18 Kato Science Corner
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
Zadbaj o swoje finanse – lekcja bankowości
OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu. Lekcja bankowości dla młodzieży uczącej się w szkole ponadpodstawowej z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Lublińcu. Podczas spotkania uczniowie uzyskają komplet informacji z zakresu usług i produktów bankowych tj.: kredyty, bankowość mobilna ,zakładanie kont osobistych, lokat, wydawanie kart płatniczych do transakcji bezgotówkowych. śląskie śląskie Lubliniec Lubliniec 2024-03-11 2024-03-11 Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, ul. Księdza Szymały 3, 42-700 Lubliniec, www.zsot.lubliniec.pl
Jestem aktywny i przedsiebiorczy na rynku pracy.
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Żywcu Organizacja warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy. Cel: zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z przedsiębiorczością, postawą przedsiębiorczą ( cechy, umiejętności, sposób działania); określenie własnego potencjału i identyfikacja kluczowych kompetencji wzmacniających postawy własnej przedsiębiorczości na rynku pracy; zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych we wszystkich sferach życia. śląskie śląskie Żywiec Żywiec 2024-03-31 2024-03-31 Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW Żywiec
„Fortuna kołem się toczy”
ohp.pl
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu „Fortuna kołem się toczy” to zajęcia dla młodzieży OHP w Bolesławcu. Celem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę o rynku pracy i sytuacji na nim, upowszechnienie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwości pozyskiwania wiadomości o zawodach, uzyskania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy uzyskają pomoc w napisaniu CV oraz autoprezentacji na rynku pracy, zostaną wyposażeni w informacje takie jak: sposoby poszukiwania pracy, założenie własnej firmy, zarządzanie budżetem domowym itp. dolnośląskie dolnośląskie Bolesławiec Bolesławiec 2024-04-30 2024-04-30 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu, ul. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec
Międzyszkolny Turniej Gry "Chłopska Szkoła Biznesu"
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie Planszowa gra symulacyjna inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników. Ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, objętych wsparciem OHP. Zakłada się dwa etapy turnieju – wewnątrzszkolny – podczas którego zostanie wyłoniona reprezentacja szkolna; etap międzyszkolny – finałowy – podczas którego zostanie wyłoniony zwycięski zespół. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-10-31 2024-10-31 al. Niepodległości 20/22 42-200 Częstochowa
Ekonomia w pigułce
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy Celem jest popularyzacja współczesnej ekonomii i zwiększenie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży legnickich szkół oraz wyposażenie jej w podstawową wiedzę z zakresu ekonomii- najważniejszych definicji, zjawisk oraz mechanizmów gospodarczych w formie jednodniowych warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego i absolwentkę studiów magisterskich Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, składających się z dwóch bloków- części teoretycznej i praktycznej (Edukacyjna gra ekonomiczna). dolnośląskie dolnośląskie Legnica Legnica 2024-06-30 2024-06-30 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica
Młody przedsiębiorca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 43-300 Bielsko Biała, ul. Kosynierów 20 Projekt skierowany jest dla uczniów szkoły średniej, który zakłada zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach zostaną przekazane praktyczne porady, o tym jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie ją poprowadzić. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat tworzenia biznesplanu, poznają czym się charakteryzują się start-upy oraz uzyskają informację o możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. śląskie śląskie Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 2024-03-15 2024-03-15 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica, ul. Romualda Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
XXI edycja Konkursu Mój Pomysł na Biznes, Młodzieżowy Konkurs Mój Pomysł na Biznes
facebook.com
Politechnika Śląska, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Konkurs realizowany pod hasłem Katowice Europejskim Miastem Nauki, ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej uczelni w województwie śląskim. Promowane będą pomysły opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi. Dodatkowo zaplanowano konkurs Młodzieżowy Pomysł na Biznes, aby również wśród uczniów szkół podstawowych i średnich województwa śląskiego promować przedsiębiorczość. Okres realizacji :03.2024-31.12.2024. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-03-31 2024-03-31 Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice
Przedsiębiorczość szansą na rynku pracy
facebook.com
Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowie Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodzieży z podstawami przedsiębiorczości. Moduł I – spotkanie z pośrednikami pracy, zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi przedsiębiorczości, uwzględniając praktyczny aspekt przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Moduł II – wizyta studyjna u pracodawcy – omówienie etapów założenia własnej firmy oraz zasad organizacji przedsiębiorstwa, zajęcia warsztatowe – doskonalenie umiejętności zawodowych młodzieży. małopolskie małopolskie Tarnów Tarnów 2024-10-31 2024-10-31 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów
Bez niczego coś wielkiego
mowmalbork.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Malborku Uczniowie MOW w Malborku , dzięki nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem „Latorośl”, mogli wziąć udział w konkursie na realizację zadania publicznego – Profilaktyka uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowana do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin. Dzięki czemu pozyskali środki finansowe na 2 – dniowy wyjazd, warsztatowy.

pomorskie pomorskie Stara Kiszewa Stara Kiszewa 2024-04-30 2024-04-30 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie
Stara Kiszewa 18
83-430 Stara Kiszewa
woj. Pomorskie
Targi Edukacji i Pracy: "Bądź przedsiębiorczy – inwestuj w siebie!"
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krakowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie Targi Edukacji i Pracy: „Bądź przedsiębiorczy – inwestuj w siebie!” są skierowane do młodzieży szkól średnich, osób wchodzących na rynek pracy oraz zainteresowanych rozwojem zawodowym. Na wydarzeniu będzie możliwość odwiedzenia stoisk i bezpośredniej rozmowy z pracodawcami, przedstawicielami instytucji i firm edukacyjno-szkoleniowych. Formuła targów przewiduje panel seminaryjny, podczas którego odbędą prelekcje oraz konkurs dla młodzieży dotyczący przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej. małopolskie małopolskie Miechów Miechów 2024-04-19 2024-04-19 Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie
ul. B. Prusa 2
32-200 Miechów
Znaczenie komunikacji i edukacji w upowszechnianiu systemów oszczędzania długoterminowego. 5 lat PPK
PFR Portal PPK sp. z o.o., Fundacja GPW Celem konferencji jest przybliżenie przez międzynarodowych ekspertów systemów długoterminowego oszczędzania oraz przedstawienie perspektyw rozwoju w upowszechnianiu produktów oszczędnościowych i benefitów pracowniczych. To jedyna w Polsce konferencja umożliwiająca międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie systemów emerytalnych w tak szerokim zakresie. Konferencja odbywa się w języku polskim i angielskim. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-10 2024-04-10 www.mojeppk.pl/konferencja-2024
XIX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
forum-leaders.eu
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) jest wydarzeniem partnerskim Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a wcześniej Krynicy. Jest to spotkanie młodych przedsiębiorców, naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli środowiska ngo oraz młodych polityków z Polski, Europy Zachodniej, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów. FEML jest miejscem dyskusji młodych o gospodarce, przedsiębiorczości, edukacji, ekologii oraz o rynku pracy. We wszystkich 18 edycjach Forum uczestniczyło ponad 4000 uczestników. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Karpacz Karpacz 2024-09-05 2024-09-05 Hotel Gołębiewski w Karpaczu
Karkonoska 14
Finanse bez tajemnic
facebook.com
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie Celem przedsięwzięcia będzie nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi oraz kompetencji cyfrowych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania transakcji on-line.
Projekt obejmuje 3 moduły realizowane w formie teoretycznej i praktycznej. Zajęcia warsztatowe poprowadzone będą przez specjalistę zewnętrznego, a umiejętności praktyczne młodzież zdobędzie podczas rozgrywek „Chłopskiej Szkoły Biznesu”.
małopolskie małopolskie Tarnów Tarnów 2024-10-31 2024-10-31 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów
I Ty możesz zostać szefem
facebook.com
Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Bochni Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży OHP kształcącej się w szkołach branżowych powiatu bocheńskiego. Celem projektu jest poznanie roli predyspozycji przedsiębiorczych, wrodzonych i wyuczonych, w planowaniu własnej kariery zawodowej uwzględniającej aspekt samozatrudnienia. Istotnym elementem warsztatów jest wskazanie uczestnikom znaczenia pojęcia przedsiębiorczości, rozumianego jako styl zachowania w pracy i na rynku pracy. małopolskie małopolskie Bochnia Bochnia 2024-10-31 2024-10-31 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bochni, ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia
Skarbonka – mądre oszczędzanie i inwestowanie
Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, a także nabywanie umiejętności planowania, oszczędzania i inwestowania oraz budowanie kompetencji pozwalających na gospodarowanie budżetem domowym, jak również realizacji zadań zawodowych i życiowych w warunkach gospodarki rynkowej. Dwudniowe warsztaty obejmować będą 3 moduły i odbędą się w formie zajęć warsztatowych i praktycznych. małopolskie małopolskie Dąbrowa Tarnowska Dąbrowa Tarnowska 2024-09-30 2024-09-30 Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Młodzieżowe Targi Pracy
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu/ Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu Celem jest udzielenie wsparcia młodzieży i osobom poszukującym pracy w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, zaprezentowanie ofert pracy, zapoznanie z ofertą usług szkoleniowych oraz umożliwienie uczestnikom nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i placówkami edukacyjnymi. W planowanym wydarzeniu udział wezmą specjaliści rynku pracy OHP , lokalni pracodawcy oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych wspierający możliwości dalszego rozwoju. warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg 2024-03-26 2024-03-26 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
Wykłady ekonomiczne online – prof. Leszek Balcerowicz
for.org.pl
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Seria materiałów audio-wizualnych, w których prof. Leszek Balcerowicz wyjaśnia podstawy ekonomii.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-19 2024-02-19 https://www.youtube.com/@Leszek_Balcerowicz
Ekonomia fajna sprawa! Szkoła życia i zabawa!
psp1.kozienice.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach Realizacja zajęć w klasach 1 – 3 na podstawie Projektu Edukacyjnego „Przygody Przedsiębiorczego Dżeka” oraz w klasach 4 – 7 Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości. Spotkanie podsumowujące projekt poprowadzi praktyk – bankowiec.
małopolskie małopolskie Kozienice Kozienice 2024-10-31 2024-10-31 ul. Kościuszki 1
26-900 Kozienice
http://psp1.kozienice.pl/
Niebanalnie o giełdzie
Fundacja GPW Celem projektu „Niebanalnie o giełdzie” jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia zawierające treści ekonomiczne. Tematyka projektu w szczególności dotyczy zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami osobistymi. Projekt stanowić ma uzupełnienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji nauczycieli w związku ze zmianą programową i wdrożeniem w roku szkolnym 2023/2024 nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.niebanalnieogieldzie.pl
Program Edukacyjny TalentowiSKO
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS S.A. TalentowiSKO to realizowany od 2013 r. przez Zrzeszenie BPS ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Promuje systematyczne oszczędzanie oraz rozwija talenty dzieci i młodzieży, głównie w zakresie przedsiębiorczości. Banki Spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w życiu. W ramach programu szkoły prowadzą lekcje o finansach i biorą udział w ogólnopolskich konkursach. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-01 2024-09-01 Banki Spółdzielcze w całej Polsce, Bank BPS S.A.,www.talentowisko.pl
Focus na przedsiębiorczość
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach/ Młodzieżowe Centrum Kariery w Rybniku Wydarzenie kierowane jest do uczniów lokalnych szkół. Targi Pracy i Przedsiębiorczości: stoiska wystawiennicze pracodawców i instytucji. Warsztaty “Uczę się być przedsiębiorczym” i konsultacje indywidualne.
Popularyzacja wśród młodzieży – w tym uczestników OHP – postawy przedsiębiorczej; przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w roli pracowników lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Pobudzanie myślenia w kategoriach przedsiębiorczości.
śląskie śląskie Rybnik Rybnik 2024-02-27 2024-02-27 Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54
Kampania #TerazPraca
Fundacja Wolności Gospodarczej Kampania #TerazPraca zwiększa świadomość na temat podstawowych faktów o pracy i odnosi się do najważniejszych wyzwań dotyczących rynku pracy oraz promuje skuteczne metody zwiększania aktywności zawodowej i wydajności pracy. W jej ramach monitorujemy zmiany legislacyjne dotyczące pracy i rekomendujemy dobre rozwiązania dla funkcjonowania rynku pracy. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 adres strony internetowej:
terazpraca.org.pl

Wydarzenia online, publikowane na kanałach społecznościowych Fundacji Wolności Gospodarczej, m. in.:
– cykl rozmów “Głos Biznesu”, w tym rozmowa “Pandemia i nowe technologie szybko zmieniają rynek pracy i role pracowników”
– rozmowy ekspercie, w tym rozmowa “Co zrobić, by więcej Polek i Polaków było aktywnych zawodowo?” oraz rozmowa “„Automatyzacja, produktywność, zmiany pokoleniowe – jaka przyszłość pracy w Polsce?”
Konkurs na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW
gpw.pl
Fundacja GPW Konkurs na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie dotyczące rynku kapitałowego. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 https://www.gpw.pl/fundacja-gpw-konkurs-na-prace-dyplomowe
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Fundacja GPW Formuła projektu obejmuje grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy GPWtr@der oraz moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież szkolna zapoznaje się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 www.sigg.gpw.pl
Szkoła Giełdowa
gpw.pl
Fundacja GPW Szkoła Giełdowa, prowadzona przez Fundację GPW, to program edukacyjny, który zapewnia kursantom wszechstronną wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania na giełdzie. Inicjatywa została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania, analizy rynku oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wykładowcami Szkoły Giełdowej są teoretycy i praktycy, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem ze słuchacza dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 Projekt jest realizowany zarówno w formule zdalnej jak i w trybie stacjonarnym w wielu ośrodkach w Polsce.
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt.
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku i Szkoła Podstawowa Nr 85 w Gdańsku Konkurs zorganizowany z okazji Roku Edukacji Ekonomicznej.
Głównym celem konkursu jest promocja idei przedsiębiorczości poprzez zainteresowanie uczniów literaturą podnoszącą świadomość ekonomiczną.
Zadaniem ucznia jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki o tematyce ekonomicznej – wierne odtworzenie wybranej okładki.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) z województwa pomorskiego.
pomorskie pomorskie 2024-03-20 2024-03-20 PBP: https://pbp.gda.pl/ SP Nr 85: https://sp85.edu.gdansk.pl/pl
Szkolenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie
facebook.com
Fundacja Człowiek Może Innowacyjny cykl szkoleń dedykowany dziewczętom z MOS, zaprojektowany, by uczyć młodzież zarządzania finansami osobistymi i budowania niezależności. Uczestniczki odkrywają, jak planować budżet, oszczędzać i inwestować, a także jak unikać zadłużenia. Rozprawiają o mitach dotyczących pieniędzy, uczą się o etyce przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności społ. Projekt kładzie nacisk na rozwój pewności siebie i niezależności, pokazując, że finanse są narzędziem do realizacji marzeń i celów życiowych. mazowieckie mazowieckie Korzeniówka Korzeniówka 2024-03-05 2024-03-05 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno
XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości
tu.koszalin.pl
Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich. Jego celem jest przede wszystkim promowanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz umożliwienie sprawdzenia przez uczniów umiejętności teoretycznych i praktycznych z tego zakresu. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap odbywa się w szkołach. Na podstawie przesłanego testu szkoły typują 3 najlepszych uczniów do finału. Finał Konkursu, który odbywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych, obejmuje test oraz zadania do rozwiązania. kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 2024-11-06 2024-11-06 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHIKA KOSZALIŃSKA
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
Kobiety w ekonomii (1944-2024) – wystawa z okazji 80-lecia UMCS w Lublinie
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wystawa będąca wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów 80 – lecia powstania UMCS w Lublinie. Ma na celu podkreślić rolę kobiet w nauce. Prezentowane będą sylwetki znanych kobiet, które przyczyniły się do rozwoju nauki w dziedzinie ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Przedstawione zostaną także Panie związane z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Przedstawione treści zostaną także umieszczone na stronie internetowej WE, co utrwali wydarzenie i udostępni szerszemu gronu odbiorców. lubelskie lubelskie Lublin Lublin 2024-03-08 2024-03-08 Wydział Ekonomiczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin; ekonomia.umcs.pl
Kampania “KursNaEuro.pl” – Polska musi obrać Kurs Na Euro
Fundacja Wolności Gospodarczej Misją kampanii jest przedstawianie rzetelnych informacji na temat euro i skuteczne docieranie z nimi do obywateli i obywatelek, liderów opinii oraz polityków — po to, by Polska wreszcie obrała właściwy kurs: Kurs na Euro. Poza przybliżaniem wiedzy o europejskiej walucie w przystępnej formie, inicjatorzy prowadzą regularne badania opinii, odkłamują najczęściej powielane mity oraz organizują spotkania na temat przyjęcia euro w Polsce. Po więcej informacji zapraszamy na stronę kursnaeuro.pl dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-31 2024-05-31 adres strony internetowej:
kursnaeuro.pl

wydarzenia stacjonarne, m. in.:
Konferencja „Euro: strefa bezpieczeństwa”, 26 kwietnia 2022 w Warszawie
Wykład prof. Artura Nowak-Fara, doradcę programowego ds. euro w Fundacji Wolności Gospodarczej dla młodzieży, podczas Campus Academy, 25 marca 2023

Kolejne wydarzenia, m. in. duża konferencja poświęcona 20-leciu Polski w UE i konieczności wykonania obowiązku przyjęcia euro, będą ogłaszane wkrótce.
PRZEGLĄD ZDROWIA FINANSOWEGO POLAKÓW Z EFPA POLSKA 2024
efpa.pl
FUNDACJA NA RZECZ STANDARDÓW DORADZTWA FINANSOWEGO – EFPA POLSKA Cel: podnieść praktyczną wiedzę obywateli z zarządzania finansami osobistymi, tak by potrafili podejmować świadome i bezpieczne decyzje finansowe. To inicjatywa wolontariatu Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA dla wzmocnienia zdrowia finansowego Polaków, we współpracy z kluczowymi instytucjami finansowymi. Projekt polega na bezpłatnej, zdalnej konsultacji dla osób pełnoletnich zainteresowanych przeglądem, uporządkowaniem i zaplanowaniem podstaw swoich finansów z pomocą profesjonalisty. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 https://efpa.pl/
Obchody REE w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
eif.usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński W ramach inicjatywy „Obchody REE w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego” zaplanowany został szereg wydarzeń, obejmujących konferencje, debaty, seminaria, wykłady i szereg innych działań o charakterze edukacyjnym, mających na celu podnoszenia społecznej świadomości w zakresie ekonomii i finansów w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 2024-06-01 2024-06-01 Szczecin, ul. Mickiewicza 64.
Społaczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTZEŻONE
Związek Banków Polskich Poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach zagubionych i skradzionych dokumentów tożsamości. Numery utraconych dowodów osobistych, praw jazdy czy paszportów warto zgłaszać niezależnie od tego, czy jesteśmy klientami jakiegoś banku, czy nie. Dokument zastrzeżony w jednym banku trafia do wszystkich banków oraz wielu instytucji i firm – wszędzie tam blokując możliwość podszywania się po nasze nazwisko.
Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.DokumentyZastrzezone.pl
Dzień Ekonomisty i Księgowego
zse.wloclawek.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku Organizacja przedsięwzięć takich, jak: wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach otoczenia społeczno – gospodarczego, udział w webinarach i odczytach, konkursy i quizy tematyczne. kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie Włocławek Włocławek 2024-06-30 2024-06-30 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
Projekt edukacyjny FINANSOWY ELEMENTARZ
bankmillennium.pl
Fundacja Banku Millennium Ogólnopolski projekt dla 4-6 letnich przedszkolaków i rodziców to: nieodpłatne warsztaty edukacyjne o wartości, formach pieniądza, planowaniu wydatków, oszczędzaniu, bezpieczeństwu płatności w sieci, materiały edukacyjne dla przedszkoli, np. piankowe pieniądze, książki. Stałe wsparcie z edukacji finansowej prowadzone online: filmy, wywiady, informacje dla rodziców oraz4odcinki podręcznika w sieci dla dzieci. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-30 2024-05-30 https://www.bankmillennium.pl/documents/d/guest/fundacja_raport_2023_pl?mv=1mv
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja
I Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Przedsiębiorcze nastolatki”
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i polega na realizacji przez uczniów max. 3-minutowego filmu, promującego przedsiębiorczość oraz odkrywanie i rozwijanie predyspozycji nastolatków do świadomego wyboru ścieżki dalszej edukacji i podejmowania trafnych decyzji, dotyczących wykonywanego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Filmy mogą pokazywać i zachęcać do podejmowania przez młodzież odpłatnych zajęć, w czasie wolnym od nauki. KONKURS POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI! dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-01 2024-02-01 www.pn.org.pl
Konkurs giełdowy MŁODY INWESTOR
Koszalin University of Technology II Ogólnopolski Konkurs Młody Inwestor. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. Etap I – test wiedzy teoretycznej. Etap II – handel na wirtualnej platformie. Motywem przewodnim konkursu jest zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Motto: Zbuduj swój portfel inwestycyjny. Kształtuj jutro, osiągaj sukcesy już dziś! Patronat honorowy: GPW w Warszawie S.A., Fundacja GPW, DM XTB S.A. Warszawa. zachodniopomorskie zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 2024-04-16 2024-04-16 Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75-434 Koszalin
Projekt "Money, Money, Money…"
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu Celem projektu „Money, Money, Money…” skierowanego do młodzieży OHP jest popularyzacja zasad ekonomii, sposobów oszczędzania i inwestowania oraz możliwości zatrudnienia osób niepełnoletnich. Jednodniowe warsztaty prowadzone w jednostkach Centrum odbywają się w trakcie roku szkolnego i prowadzone są przez wykładowców Instytutu Ekonomicznego ANS, pracowników rozwoju zawodowego OHP oraz lokalnego przedsiębiorcę. którzy podzielą się swoją praktyczną wiedzą z obszaru ekonomii i finansów. małopolskie małopolskie Nowy Sącz Nowy Sącz 2024-11-29 2024-11-29 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
Młodzieżowe Centra Kariery w Gorlicach, Skomielnej Białej, Jabłonce, Limanowej i Krynicy Zdrój
Tydzień Zawodowca
Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie Tydzień Zawodowca 2024 to już 9. edycja naszej corocznej sztandarowej imprezy. W tym roku TZ odbędzie się w dniach 8-12 kwietnia. W trakcie imprezy odbywają się warsztaty, wykłady, seminaria, konkursy oraz spotkania ze znanymi ludźmi z obszaru ekonomii i reklamy – nie tylko dla naszych uczniów, bo zapraszamy również uczniów z innych szkół. REE i „setne rocznice” są hasłem przewodnim do opracowania tegorocznej edycji Tygodnia Zawodowca
mazowieckie mazowieckie Warszawa Warszawa 2024-04-08 2024-04-08 Technikum Ekonomiczne nr 8, 02-646 Warszawa, ul. Fryderyka Joliot-Curie 13
I Młodzieżowa Konferencja Naukowa
Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie Technikum Ekonomiczne nr 8 organizuje konferencję naukową dla uczniów klas III i IV szkół średnich. Uczniowie będą przedstawiać swoje prace w dwóch sekcjach: Scenariusze przyszłości
w branży finansowo-ekonomicznej oraz Scenariusze przyszłości w branży reklamowej. Wydamy tom pokonferencyjny z pracami uczniów.


kujawsko-pomorskie, mazowieckie kujawsko-pomorskie, mazowieckie Warszawa Warszawa 2024-04-10 2024-04-10 Technikum Ekonomiczne nr 8, 02-646 Warszawa, ul. Fryderyka Joliot-Curie 13
„Kierunek – Sukces” (Tydzień Przedsiębiorczości)
zs-lipiany.pl
Zespół Szkół w Lipianach Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, kształtowanie silnego pokolenia ludzi zaradnych życiowo, wolnych, niezależnie myślących i potrafiących sobie radzić z wyzwaniami jakie przynosi życie. (Spotkania z przedsiębiorcami, Warsztaty zakończone Gminnym Testem wiedzy ekonomicznej i konkursem filmowym „Ekonomia na co dzień”, Dzień Przedsiębiorczości – Mój Biznes – zakładamy mikroprzedsiębiorstwa). zachodniopomorskie zachodniopomorskie Lipiany Lipiany 2024-03-21 2024-03-21 Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany
Ekonomia w naszej szkole.
sp2slawno.edupage.org
SP nr 2 w Sławnie Przeprowadzenie zajęć dotyczących podstawowych pojęć ekonomicznych, bezpieczeństwa w sieci oraz reform Grabskiego. zachodniopomorskie zachodniopomorskie Sławno Sławno 2024-02-20 2024-02-20 https://sp2slawno.edupage.org/
Mazowiecki Konkurs Korczakowski Edycja II
soswkorczak.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu Celem Konkursu, przeprowadzanego w formacie międzyszkolnym na terenie województwa mazowieckiego, jest przybliżenie uczniom postaci, twórczości i modelu wychowawczego J. Korczaka. Patronat Honorowy nad I Edycją Konkursu objął Rzecznik Praw Dziecka. Edycja II Konkursu ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej i finansowej wśród uczniów oraz promowanie idei spółdzielczości. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. mazowieckie mazowieckie Radom Radom 2024-06-06 2024-06-06 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu, al. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom.
II OKN "Finanse, bankowość i podatki w XXI wieku" wraz z galą jubileuszową 15-lecia SKNF UNCS
facebook.com
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń między studentami, pracownikami naukowymi i specjalistami zainteresowanymi, bądź związanymi z tematyką współczesnego świata finansów, a także rozpowszechnienie zagadnień finansowych wśród zwykłych studentów.
Konferencji towarzyszyć będzie również gala jubileuszowa 15-lecia działalności SKNF UMCS, podczas których członkowie koła poszerzali i propagowali wiedzę z dziedziny finansów i ekonomii.
lubelskie lubelskie Lublin Lublin 2024-03-22 2024-03-22 Wydział Ekonomiczny UMCS, plac Marii Skłodowskiej-Curie, 5, Lublin / MS Teams
XI edycja konkursu „Od licealisty do finansisty”
umcs.pl
Studenckie Koło Naukowe Finansistów Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest nie tylko ukazanie spektrum perspektyw wynikających ze studiowania na Wydziale Ekonomicznym UMCS, lecz przede wszystkim zainteresowanie młodzieży szeroką tematyką finansów i ekonomii. Pierwszy etap – szkolny (który już się odbył) przyjmuje formę testu. Drugi etap (pytania prawda/fałsz) i finał (trzy najlepsze drużyny rozwiązują quiz poprzez platformę „Kahoot!”) odbywają się na Wydziale Ekonomicznym. lubelskie, zachodniopomorskie lubelskie, zachodniopomorskie Lublin Lublin 2024-03-19 2024-03-19 Wydział Ekonomiczny UMCS, plac Marii Skłodowskiej-Curie, 5, Lublin
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconej transformacji gospodarczej Polski
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Z okazji 35. rocznicy rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce Fundacja FOR organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową o transformacji gospodarczej Polski. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej Polaków oraz uczczenie pamięci wydarzeń, które miały miejsce w 1989 roku, m.in. pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej, powołanie rządu Mazowieckiego, przyjęcie planu Balcerowicza. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 www.for.org.pl
Akademicka Wiosna z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wes.up.poznan.pl
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu W ramach rozwijania współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ze szkołami średnimi z regionu województwa wielkopolskiego i nie tylko, zapraszamy młodzież do udziału w pasjonujących prelekcjach przygotowanych przez pracowników Wydziału w ramach „Akademickiej Wiosny z Wydziałem Ekonomicznym UPP”. To wyjątkowy program wykładów ogólnorozwojowych dla uczniów szkół średnich z tematyki ekonomii i finansów. wielkopolskie wielkopolskie Poznań Poznań 2024-04-15 2024-04-15 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Konkurs "Złote Pióro PZF"
faktoring.pl
Polski Związek Faktorów Konkurs „Złote Pióro PZF” – to realizowany corocznie konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu na wyższych uczelniach i w otoczeniu biznesowym. Złote Pióro jest główną nagrodą. Przyznana zostanie autorom najlepszych prac doktorskich, dyplomowych I i II stopnia. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-07-31 2024-07-31 Polski Związek Faktorów, ul. Marszałkowska 126/134, email: pzf@faktoring.pl, www: https://faktoring.pl
VIII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim Celami projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej, podkreślenie znaczenia znajomości podstaw wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie oraz nawiązanie współpracy z rodzicami, lokalnymi przedsiębiorcami, mediami, przedstawicielami różnych instytucji. Test kierowany jest do chętnych, w szczególności do uczniów szkół ponadpodstawowych, samorządowców, przedstawicieli biznesu, rodziców i instytucji lokalnych.
mazowieckie mazowieckie Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 2024-03-15 2024-03-15 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Zygmunta Kazikowskiego 18
Spory o wartość finansową szkody na prawach własności intelektualnej
Fundacja BOMIS (www.fundacja.bomis.pl) Projekt edukacyjny adresowany jest do prawników wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego. Ma pomóc im w relacji z klientem reprezentowanym przed sądem powszechnym w trafnym definiowaniu roszczeń finansowych za naruszenie prawa do znaku towarowego, umowy licencyjnej, praw autorskich do utworów dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-30 2024-06-30 Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk i inne – wg dostępności
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach
finansomania.edu.pl
Uniwerystet Ekonomiczny w Poznaniu Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest poszerzenie wiedzy o współczesnych finansach oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących zagadnień finansowych. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia mających siedzibę w Polsce. Olimpiadę wspierają uczelnie wyższe w całej Polsce oraz partnerzy instytucjonalni. Link: https://finansomania.edu.pl/

I i II etap Olimpiady organizowany jest online poprzez platformy Ms Teams i Moodle
III etap odbywa się stacjonarnie w Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Poznań Poznań 2024-04-18 2024-04-18 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomicznym UPP
wes.up.poznan.pl
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Formuła spotkań młodzieży ze społecznością akademicką pozwalająca poznać działalność naukową i ofertę dydaktyczną, zasady rekrutacji, mobilności studentów, możliwości wyjazdów studyjnych, programów stażowych oraz zalety studiowania na WE UPP. Dla młodzieży, przygotowano liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych, quiz ekonomiczny, spotkania z absolwentami i samorządem wydziału. Na ten dzień opracowano indywidualne programy dla każdej szkoły partnerskiej. wielkopolskie wielkopolskie Poznań Poznań 2024-02-08 2024-02-08 ul. Wojska Polskiego 28
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024
konferencja-tygiel.pl
Fundacja TYGIEL Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Lublin (dokładne miejsce wydarzenia będzie znane dopiero bliżej terminu), część online: https://clickmeeting.com/pl
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Lublin Lublin 2024-03-21 2024-03-21 Lublin
Projekt edukacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
zsebrzozow.edupage.org
Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie Projekt edukacyjny zawiera cykl spotkań uczniów szkół ponadpodstawowych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz promowanie lokalnego biznesu. Podsumowaniem projektu będzie: ekonomiczna, miejska gra terenowa „Brzozów – moje miasto ” wykorzystujaca metodę STEAM w edukacji oraz konkurs plastyczny: „Ekonomia na co dzień”. podkarpackie podkarpackie Brzozów Brzozów 2024-10-10 2024-10-10 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul prof. W.Panki 1, 36-200 Brzozów
Girls Money Club (www.girlsmoneyclub.pl)
Girls Money Club Girls Money Club to inicjatywa edukacyjna skupiająca się na aktywizacji kobiet w inwestycjach. Misją jest wspieranie w zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu. Naszym priorytetem jest dostarczenie kobietom niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi, które posłużą jako solidne wsparcie w zarządzaniu finansami osobistymi i rozwijaniu kariery. W Girls Money Club wierzymy, że posiadanie kapitału i elastycznego czasu, realizowanie aspiracji i celów jest kluczowe do osiągnięcia spełnienia w życiu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 ul. Jasna 8/20 Warszawa
Metamorfoza Finansowa
metamorfozafinansowa.pl
#finansowozalezni, Grzegorz Kusz-Agent Specjalny, Fundacja Invest Cuffs, InvestmentPartners S.A. Projekt Metamorfoza Finansowa powstał w odpowiedzi na potrzebę wypełnienia luki w edukacji finansowej oraz zrozumienia, że świadomość finansowa jest kluczowa dla osiągnięcia stabilności. W ramach projektu w 2023 została otwarta bezpłatna platforma edukacyjna, do której dostęp może uzyskać każda osoba chcąca zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu finansów osobistych. Na rok 2024 przewidziane jest otwarcie kolejnych modułów na platformie oraz II edycja Konkursu Metamorfoza Finansowa. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 https://www.metamorfozafinansowa.pl/ – strona Metamorfozy Finansowej wraz z możliwością zalogowania do platformy: https://metamorfozafinansowa.elms.pl/logowanie.html

Zajęcia edukacyjne z zakresu ekonomii, bankowości i finansów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Nadnotecki Bank Spółdzielczy Projekt zakłada przeprowadzenie lekcji w szkołach ponadpodstawowych powiatu pilskiego i gmin ościennych o tematyce ekonomicznej. Lekcje mają na celu zdobycie przez młodych ludzi cennej wiedzy ekonomicznej i finansowej, a w szczególności poznanie technik planowania działań i gospodarowania własnymi zasobami. Lekcje będą się odbywały w ciągu całego roku 2024. wielkopolskie wielkopolskie Białośliwie, Piła Białośliwie, Piła 2024-12-31 2024-12-31 Szkoły ponadpodstawowe w powiecie pilskim, które wyrażą chęć na tego typu inicjatywę. Na profilu FB Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego – pojawią się materiały edukacyjne.
Edukacja ekonomiczna i praca organiczna kobiet sukcesem Powstania Wielkopolskiego
facebook.com
Kongres Kobiet / Katedra Ekonomii Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Promocja edukacji ekonomicznej i sukcesu Powstania Wielkopolskiego w formie konferencji edukacyjnej. Na konferencji zaplanowano wystąpienia ekspertek oraz projekcję dokumentu fabularyzowanego pt. „Siłaczki” reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski.
Siłaczki to fabularyzowany film dokumentalny, opowiadający historię naszych prababek, których wysiłek, upór i konsekwencja doprowadziły do podpisania przez Józefa Piłsudskiego dekretu o prawach wyborczych kobiet 28 listopada 1918 roku.
wielkopolskie wielkopolskie Piła Piła 2024-01-18 2024-01-18 ANS w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
Akademia Młodego Ekonomisty WNE UWM
uwm.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM Akademia Młodego Ekonomisty to program realizowany w szkołach ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach Akademii Młodego Ekonomisty oferujemy uczniom udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez Wykładowców UWM w Szkole oraz podczas odwiedzin uczniów na Wydziale. Zajęcia obejmują tematyką zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością i zarządzaniem. Po zakończeniu cyklu warsztatów, uczniowie otrzymują Certyfikat Ukończenia Akademii Młodego Ekonomisty WNE.
warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie Olsztyn Olsztyn 2024-06-30 2024-06-30 Wydział Nauk Ekonomicznych · 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl)
Warszawski Instytut Bankowości Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce skierowany do studentów, doktorantów, kół naukowych, samorządów studenckich, pracowników dydaktycznych i naukowych.
Misją programu jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, w szczególności o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Program o zasięgu ogólnopolskim.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Drugi Tuniej Ekonomicznych Gier Planszowych
Bernardyńska Szkoła Podstawowa w Łodzi Uczniowie grają w 3 gry planszowe ( Eurobiznes, Biznes po polsku, Mały biznesmen) i kumulują zyski. W ten sposób powstaje ranking i zostaje wyłoniony zwycięzca.
W turnieju biorą udział 3 szkoły: Bernardyńska SP w Łodzi, Bernardyńskie LO w Łodzi oraz Publiczna SP w Wiączyniu Dolnym. Dla uczniów LO turniej jest jednoetapowy. Uczniowie dwóch szkół podstawowych (najlepsi gracze) biorą udział w rozgrywce międzyszkolnej.
łódzkie łódzkie Łódź Łódź 2024-01-22 2024-01-22 Bernardyńska SP, ul. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź
Publiczna SP OO. Bernardynów, Wiączyń Dolny 18, 92-701 Wiączyń Dolny
Konkurs „Zostań Ekonomistą”
wes.up.poznan.pl
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju uczniów szkół średnich oraz popularyzowanie wiedzy ekonomicznej. Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z dwóch etapów. I etap polega na pracy zespołowej uczniów, którzy mają za zadanie napisanie eseju z wybranej problematyki ekonomicznej. Spośród nadesłanych esejów wyłonionych będzie 10 najlepszych, kwalifikujących się do II etapu, podczas którego w siedzibie Organizatora prezentowane będą eseje z I etapu. Wówczas wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Poznań Poznań 2024-05-24 2024-05-24 Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
Polak Inwestor (www.polak-inwestor.pl)
iKsync Polak Inwestor to cykl projektów badawczych, publikacji i debat na temat postaw finansowych i inwestycyjnych Polaków i Polek. Inicjatywy Polak Inwestor odbędą się w 2024 roku po raz czwarty i zwieńczone zostaną publikacjami, które pozwalają na zebranie inspiracji jak Polacy i Polki podchodzą do finansów i co można zmienić we własnych postawach w trosce o finanse na przyszłość. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 www.polak-inwestor.pl
Women Invest
womeninvest.eu
FUNDACJA INVEST CUFFS – EDUKACJA I ROZWÓJ RYNKÓW FINANSOWYCH Women Invest to wydarzenie stacjonarne w tematyce edukacji z zakresu planowania źródeł przychodu, zarządzania finansami osobistymi oraz podstaw inwestowania. Wydarzenie skierowane do kobiet, wspiera aktywność kobiet na polskim rynku kapitałowym. Podczas wydarzenia realizowane będą debaty i prelekcje, prowadzone przez przedstawicieli rynku kapitałowego i biznesu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-06 2024-04-06 ICE Krakow Congress Centre, Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, Polska
Trampki na giełdzie – www.trampkinagieldzie.pl
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Program edukacyjny „Trampki na giełdzie” online dla nastolatków w wieku 16-18 lat to program w tematyce zarządzania finansami osobistymi, planowania rozwoju zawodowego, podstaw inwestowania i przedsiębiorczości. Młodzież w grupach 3-5 osobowych pracuje projektowo z Mentorami, którzy wywodzą się z rynku kapitałowego i biznesu. Celem programu jest nauka wybranego przez grupę obszaru merytorycznego oraz wypracowanie ciekawego w formie materiału edukacyjnego przeznaczonego dla rówieśników. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Książeca 4, 00-498 Warszawa
Trampki na giełdzie
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Trampki na giełdzie to konferencja edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Tematyka wydarzenia to zarządzanie finansami osobistymi oraz podstawy inwestowania i przedsiębiorczości. Podczas konferencji w edukację młodych zaangażowani są przedstawiciele rynku kapitałowego i biznesu, którzy wcielają się w rolę Mentorów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-03 2024-06-03 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska
Trampki na giełdzie
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Trampki na giełdzie to konferencja edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Tematyka wydarzenia to zarządzanie finansami osobistymi oraz podstawy inwestowania i przedsiębiorczości. Podczas konferencji w edukację młodych zaangażowani są przedstawiciele rynku kapitałowego i biznesu, którzy wcielają się w rolę Mentorów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-04 2024-04-04 ICE Krakow Congress Centre, Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków
Score Hunter – moduł studencki
Biuro Informacji Kredytowej SA Score Hunter Junior to platforma grywalizacyjna dla studentów polskich uczelni. Mogą pozyskać wiedzę o ryzyku kredytowym i systemie wymiany informacji kredytowej i gospodarczej. Poznają Biuro Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej. Dowiadują się jak budować wiarygodność osobistą oraz wiarygodność w biznesie. Studenci dowiadują się jak odpowiedzialnie korzystać z kredytów i pożyczek, budować wiarygodność finansową i chronić swoje dane osobowe. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.scorehunter.edu.pl
Konkurs na platformie Score Hunter Junior
Biuro Informacji Kredytowej SA Score Hunter Junior to platforma grywalizacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych Dostarcza wiedzę dot. finansów osobistych, korzyści płynących z planowania budżetu domowego, odpowiedzialnego korzystania z kredytów i pożyczek, budowania wiarygodność finansowej i ochrony danych osobowych. Uczy na temat systemu bankowego i systemu wymiany informacji kredytowych i gospodarczych, zakładania własnego biznesu. Może być wsparciem dla nauczycieli przedmiotu Biznes i Zarządzanie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-10 2024-05-10 Score Hunter Junior
www.junior.scorehunter.edu.pl
Rok wychowania ekonomiczego w Chorągwi Gdańskiej
gdanska.zhp.pl
Chorągiew Gdańska ZHP W ramach roku ekonomicznego w Chorągwi Gdańskiej odbywa się szereg szkoeń skierowanych do ZHP m.in.:
– „Jak tworzyć budżet wydarzenia”
– KASa – Kwatermistrzowska Akcja Szkoleniowa (2 edycje)
– Pozyskiwanie środków;
oraz
Konkurs na sprawozdanie z ciekawej zbiórki o tematyce ekonomicznej i wyjazd dla finalistów konkursu do Warszawy.
W celu ułatwienia realizacji celów wychowawczych Roku Edukacji Ekonomicznej zachęcamy do zdobywania, na podstawie przygotowanych materiałów, przez gromady i drużyny
pomorskie pomorskie Gdańsk Gdańsk 2024-06-30 2024-06-30 Dom Harcerza w Gdańsku ul. Za Murami 2-10
https://gdanska.zhp.pl/ & https://www.facebook.com/gdanska.zhp
Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni
cyber.wib.edu.pl
Warszawski Instytut Bankowości Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni ma na celu podnoszenie wiedzy Polaków (uczniów, studentów, dorosłych i seniorów) w zakresie zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z narzędzi gospodarki elektronicznej i płatności elektronicznych oraz przeciwdziałania dezinformacji. Projekt całoroczny, w którym realizowane są różne wydarzenia i działania, np. lekcje dla uczniów, wykłady dla studentów, spotkania z seniorami, publikacje (artykuły, biuletyny), kampanie edukacyjne. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Polska Polska 2024-01-01 2024-01-01 ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa
EduAkcja – Projekt edukacyjny o rynku kapitałowym
Fundacja GPW, CFA Society Polska, Fundacja WIB I Partner: Franklin Templeton Celem projektu EduAkcja jest popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje w ramach EduAkcji odbywają się w trakcie roku szkolnego i prowadzone są przez praktyków rynku kapitałowego, którzy w ramach wolontariatu dzielą się swoją praktyczną wiedzą z obszaru ekonomii i finansów. Przy zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów EduAkcja pomoże wypełnić lukę edukacyjną w zakresie wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.edu-akcja.org
bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/
Konkurs FINSIM Liga Akademicka
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości Konkurs FINSIM-Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów pasjonujących się ekonomią, finansami i zarządzaniem, w warunkach rywalizacji konkursowej.
To nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Data zakończenia projektu 6 czerwca 2024 r.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-10 2024-01-10 http://wib.edu.pl/l/1703149513
Kongres Invest Cuffs
Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych Invest Cuffs to doroczny Kongres Inwestycyjny, organizowany od 2014 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas dwóch dni każda osoba zainteresowana inwestowaniem może wziąć udział w bezpłatnych wykładach i debatach z czołowymi ekspertami branży finansowej oraz inwestycyjnej. Invest Cuffs co roku gromadzą ponad 100 wystawców z całego świata a podczas IX edycji w 2023 roku Invest Cuffs odwiedziło 7500 osób. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-05 2024-04-05 ICE Kraków Congress Centre
Marii Konopnickiej 17
Konkurs edukacyjny – Europejski Quiz Finansowy
Warszawski Instytut Bankowości Projekt edukacyjny równolegle organizowany w kilkudziesięciu krajach Europy z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. Składa się z preselekcji krajowych i finału europejskiego. Celem krajowej edycji jest wyłonienie polskiej reprezentacji, która w rozgrywkach europejskich zmierzy się z kilkudziesięcioma zespołami z Europy. EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych w wieku 13 -15 lat. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.eqf.wib.org.pl
Projekt Edukacyjny "Porwani Przez Ekonomię"
Warszawski Instytut Bankowości Projekt jest oparty na książce profesora Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Książka oraz cały projekt ma na celu w przystępny sposób wyjaśniać najważniejsze zjawiska, problemy oraz mechanizmy gospodarcze. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy projektu otrzymują szereg materiałów edukacyjnych: książkę, scenariusze i prezentacje lekcji, materiały audiowizualne. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-01-04 2024-01-04 ul. Kruczkowskiego 8
Projekt Edukacyjny "Przygody Przedsiębiorczego Dżeka"
Warszawski Instytut Bankowości Projekt oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka, jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków. Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele klas 1-8 szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują różnorodne materiały edukacyjne – książki, kolorowanki, komiksy, słuchowisko oraz scenariusze i prezentacje lekcji. Celem projektu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-01-04 2024-01-04 ul. Kruczkowskiego 8
Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL
wib.org.pl
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt umożliwia stały proces przekazywania dzieciom i młodzieży praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności z zakresu korzystania z usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 https://bakcyl.wib.org.pl/
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą finansom publicznym
Fundacja Instytut Finansów Publicznych Pierwsza edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą finansom publicznym. Konkurs organizowany w ramach misji poszerzania wiedzy ekonomicznej Polaków, ma też na celu zachęcenie młodych ekonomistów do specjalizowania się w dziedzinie finansów publicznych. Inauguracja konkursu planowana jest w styczniu 2024 r., a uroczystość wręczenia Nagród w grudniu 2024 r. Jury Konkursu to wybitni ekonomiści, członkowie Rady Programowej IFP. Patronat nad konkursem objął sen. K. Kleina. mazowieckie mazowieckie Warszawa Warszawa 2024-01-15 2024-01-15 www.ifp.org.pl / Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 152, 02-554 Warszawa
Propozycja Ekonomiczna
Chorągiew Łódzka ZHP Głównym celem propozycji ekonomicznej jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z pojęciem pieniądza oraz inflacji, poprzez liczne spotkania, warsztaty, gry oraz ćwiczenia. Uczestnicy projektu edukacyjnego mają możliwość skorzystania z gotowych materiałów powstałych przy współpracy z Wydziałem Wychowania Ekonomicznego Głównej Kwatery ZHP oraz Warszawskim Instytutem Bankowości, a także realizację zadań, które przyczynią się do zdobycia wymarzonej nagrody. łódzkie łódzkie Łódź Łódź 2024-09-08 2024-09-08 Chorągiew Łódzka ZHP
ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
KZBS, czyli kształć się z bankiem spółdzielczym
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych W ramach projektu edukacyjnego udostępnimy:
• filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Jak ogarnąć swój budżet?) oraz dorosłych (Jak mądrze zarządzać finansami osobistymi?)
• scenariusze warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
• materiały edukacyjne: infografiki do publikacji w mediach banków spółdzielczych
• zakładkę na stronie internetowej kzbs.pl, w której publikowane będą informacje dotyczące inicjatyw REE 2024 oraz edukacji finansowej
• 6 darmowych wydań Głosu Banków Spółdzielczych
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-31 2024-01-31 www.kzbs.pl
Program edukacyjny dla uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych (przedsiebiorczageneracja.pl)
Fundacja Przedsiębiorcza Generacja Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń to pierwszy na rynku fabularyzowany program edukacji finansowej i ekonomicznej wzbogacony o pracę nad charakterem i budowanie dobrych nawyków w duchu logodydaktyki. Przeznaczony jest dla uczniów klas I -III Szkół Podstawowych. Program jest odpowiedzią na potrzeby szkół i rodziców, którym leży na sercu kształtowanie silnego pokolenia ludzi zaradnych życiowo, wolnych, niezależnie myślących i potrafiących sobie radzić z wyzwaniami jakie przynosi życie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-21 2024-06-21 Publiczne i Niepubliczne Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie całej Polski oraz Szkoły Polonijne na całym świecie.
,,Ekonomia, tej
zhp.wlkp.pl
Chorągiew Wielkopolska ZHP Projekt edukacyjny stworzony na potrzeby wspierania wychowania ekonomicznego w zakresie: świadomej konsumpcji, podstaw ekonomii, świadomego pracownika, etyki i społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości, budżetu domowego oraz finansów publicznych. Propozycja polega na przeprowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży opartych na materiałach stworzonych przy współpracy z Wydziałem Wychowania Ekonomicznego Głównej Kwatery ZHP oraz Warszawskim Instytutem Bankowości. wielkopolskie wielkopolskie Poznań Poznań 2024-09-30 2024-09-30 Chorągiew Wielkopolska ZHP
ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań
Dzień przedsiębiorczości
dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program włącza dorosłych w edukację młodzieży oraz buduje dobre relacje między szkołą a lokalnymi firmami i instytucjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dzięki jednodniowym praktykom w firmach i instytucjach oraz zajęciach w szkole, otrzymują możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfikacją oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-03-20 2024-03-20 Szkoły ponadpodstawowe w całej Polsce oraz firmy i instytucje biorące udział w programie w całej Polsce. Adres Fundacji ul. Bielawska 6/20
Ekonomia na co dzień
ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program ma za zadanie podnieść poziom wiedzy ekonomicznej i dotyczącej patriotyzmu ekonomicznego oraz umiejętności uczniów w wieku 12-15 lat w obszarze przedsiębiorczości, planowania drogi edukacyjnej i zawodowej oraz zarządzania własnymi zasobami, w tym zarządzania budżetem osobistym i korzystania z usług bankowych. Celem programu jest rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, aby młodzi ludzie potrafili wyjaśnić i interpretować procesy gospodarki rynkowej. Rekrutacja do projektu trwa do 12.2023r. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-12-01 2023-12-01 Projekt realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce. Adres Fundacji ul. Bielawska 6/20
Otwarta firma
otwarta-firma.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program jest realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ideą Otwartej firmy są spotkania z wolontariuszami ze świata biznesu organizowane w szkołach i poza nimi. Dla firm i instytucji to świetna okazja do promocji oraz zdobycia uznania dla swojej działalności w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacji o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-11-13 2023-11-13 Projekt realizowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Siedziba Fundacji ul. Bielawska 6/20
Od grosika do złotówki
od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas 2 szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie 3. Od 2007 roku wzięło w nim udział ok. 157 000 uczniów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Rekrutacja do projektu trwa do 01.2024. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-12-20 2023-12-20 Program realizowany jest w szkołach podstawowych w całej Polsce. Siedziba Fundacji ul. Bielawska 6/20
Program "Moje finanse"
moje-finanse.junior.org.pl
Fundacja Młodziezowej Przedsiębiorczości Program Moje finanse skierowany jest do młodzieży w wieku 15–19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarządzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej. Rekrutacja nauczycieli do programu trwa do końca stycznia 2024. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-30 2024-04-30 https://moje-finanse.junior.org.pl/pl
Girls Go Circular
junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat zainteresowanej zagadnieniami ekologii i przedsiębiorczości oraz nowych technologii.
W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy dziewczęta. Uczennice i uczniowie mają do wyboru 15 atrakcyjnych kursów online:
– 2 kursy obowiązkowe: Bezpieczeństwo w sieci i netykieta oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym – wprowadzenie,
– 13 kursów do wyboru dotyczących m.in. mody, tworzyw sztucznych, metali, urządzeń elektronicznych czy robotyki.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2023-12-31 2023-12-31 https://junior.org.pl/pl/programy/ponadgimnazjalnych/girlsgocircular – strona krajowa
https://eit-girlsgocircular.eu/ – strona międzynarodowa
https://circularlearningspace.eu/login/index.php – platforma internetowa z kursami
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – program edukacyjny dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę. Szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty lub usługi. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-24 2024-05-24 Realizacja programu odbywa się w polskich szkołach. Finał Konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku 2024, realizowany w ramach programu, odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie, w dniach 23-24 maja 2024 r.
Index Investment Challenge
Fundacja GPW Index Investment Challenge, realizowany jest przez Fundację GPW wspólnie z Kołem Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konkursu jest promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić teoretyczną wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Jest to dobra okazja do sprawdzenia wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej w praktyce bez ponoszenia ryzyka. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.iichallenge.gpw.pl oraz GPW adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
kef.edu.pl
Warszawski Instytut Bankowości | Fundacja GPW Od 2017 r. Kongres jest najważniejszym miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Ósma edycja Kongresu odbędzie się w marcu 2024 r. w formule hybrydowej. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-03-31 2024-03-31 Warszawa

Wykonanie: Piotr Zgódka