Inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej - Dodaj wydarzenie

Dlaczego warto wnioskować o włączenie inicjatywy do kalendarium Roku Edukacji Ekonomicznej?

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 jest prawdopodobnie największą inicjatywą realizowaną w obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce. Parasolowy charakter Roku Edukacji Ekonomicznej – zakłada jak największe rozproszenie pomniejszych działań i aktywności, realizowanych oddolnie – tak aby dotrzeć do najbardziej odległych zakątków Polski.

Co daje zgłoszenie inicjatywy w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej?

Po pierwsze – wydarzenia, które przejdą proces weryfikacji – zostaną opublikowane na stronie internetowej Roku Edukacji Ekonomicznej. Dzięki temu zgłoszona inicjatywa będzie widoczna dla tysięcy osób odwiedzających portal REE24.pl.

Po drugie – organizatorzy wydarzeń zyskują prawo do wykorzystywania logotypu Roku Edukacji Ekonomicznej, który w wymiarze promocyjno-komunikacyjnym, może dodatkowo podnieść rangę danego wydarzenia. Warto pamiętać, że za inicjatywą Roku Edukacji Ekonomicznej stoi pięć największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce.

Po trzecie – organizatorzy otrzymają pakiet szablonów materiałów promocyjnych, które w określonym zakresie będą mogli wykorzystywać w toku działań informacyjno-promocyjnych.

Zgłoszenia inicjatywy można dokonać za pomocą poniższego formularza:

Dodaj Wydarzenie