Komitet Programowy

dr Tadeusz Białek Przewodniczący Komitetu Programowego REE 2024

dr Tadeusz Białek

Przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Prezes Związku Banków Polskich

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK

Sekretarz Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Katarzyna Sekścińska

Koordynatorka zespołu roboczego ds. badań i analiz Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Uniwersytet Warszawski

Alina Bączar - Wiceprezeska Fundacji GPW

Alina Bączar

Wiceprezeska Fundacji GPW

prof. Krzysztof Borowski - Szkoła Główna Handlowa

prof. Krzysztof Borowski

Szkoła Główna Handlowa

Sławomir Broniarz - Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sławomir Broniarz

Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

Jerzy Garlicki - Prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Jerzy Garlicki

Prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

prof. Łukasz Hardt - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Łukasz Hardt

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Krzysztof Jajuga

Prezes CFA Society Poland

hm. Jacek Kocerka - Związek Harcerstwa Polskiego

hm. Jacek Kocerka

Związek Harcerstwa Polskiego

Damian Kupczyk

Prezes Czepczyński Family Foundation

hm. Katarzyna Musyt-Łanowska

Skarbniczka Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego

prof. Witold Orłowski - Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

prof. Witold Orłowski

Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

hm. Natalia Patorska-Grzelewska

Komendantka Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego

Bogusława Rajska

Koordynatorka programowa w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Mariola Szymańska - Prezeska Zarządu EFPA Polska

Mariola Szymańska

Prezeska Zarządu EFPA Polska

prof. Małgorzata Tarczyńska

Uniwersytet Szczeciński

hm. dr Agata Trzcińska - Związek Harcerstwa Polskiego

hm. dr Agata Trzcińska

Związek Harcerstwa Polskiego

prof. Maria Urbaniec - Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Maria Urbaniec

Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Agnieszka Wachnicka

Wiceprezeska Związku Banków Polskich

Paweł Zagaj

Dyrektor w Związku Banków Polskich

Przemysław Ziółkowski - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Przemysław Ziółkowski

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości