Komitet Honorowy

Krzysztof Pietraszkiewicz - REE 2024 - Komitet Honorowy

Krzysztof Pietraszkiewicz

Przewodniczący Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Były Prezes Związku Banków Polskich

Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata
Kidawa-Błońska

Marszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szymon Hołownia Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szymon
Hołownia

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Agnieszka Buczyńska - Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Agnieszka Buczyńska

Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Andrzej Domański - Minister Finansów

Andrzej Domański

Minister Finansów

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Barbara Nowacka

Ministra Edukacji Narodowej

Dariusz Wieczorek - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Wieczorek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Adamskie – Przewodniczący Rady Edukacji Finansowej

prof. Dariusz Adamski

Przewodniczący Rady Edukacji Finansowej

dr Tadeusz Białek Przewodniczący Komitetu Programowego REE 2024

dr Tadeusz Białek

Prezes Związku Banków Polskich

prof. Jan Czekaj

były członek Rady Polityki Pieniężnej

Artur Czepczyński

Fundator Czepczyński Family Foundation

Marek Dietl

Marek Dietl

Były Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rafał Dutkiewicz - Prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Dutkiewicz

Prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz Dziurzyński - Prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych

Janusz Dziurzyński

Prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych

Jacek Goliszewski

Prezes Business Centre Club

prof. Marian Gorynia - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Marian Gorynia

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Włodzimierz Grudziński

Przewodniczący Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

prof. Teofil Jesionowski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

prof. Teofil Jesionowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

prof. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. Bogumiła Kaniewska - Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

prof. Bogumiła Kaniewska

Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Jan Klimek

Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego

Marek Kłoczko - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Wojciech Kostrzewa - Prezes Polskiej Rady Biznesu

Wojciech Kostrzewa

Prezes Polskiej Rady Biznesu

Marek Kowalski - Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

prof. Elżbieta Mączyńska - Prezeska Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Elżbieta Mączyńska

Prezeska Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Stanisław Mazur - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. Stanisław Mazur

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

dr Wojciech Nagel - Przewodniczący Rady Fundacji GPW

dr Wojciech Nagel

Przewodniczący Rady Fundacji GPW

prof. Alojzy Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Alojzy Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Celina M. Olszak - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. Celina M. Olszak

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

hm. Krzysztof Pater - Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Krzysztof Pater

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego

Wiesław Rozłucki - Pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Wiesław Rozłucki

Pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Jacek Socha - Były Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Jacek Socha

Były Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

prof. Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Maciej Witucki - Prezydent Konfederacji Lewiatan

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

prof. Michał Zasada - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. Michał Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Waldemar Zbytek Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Waldemar Zbytek

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

prof. Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. Maciej Żukowski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. Jerzy Żyżyński - Doradca Prezesa NBP Były członek Rady Polityki Pieniężnej

prof. Jerzy Żyżyński

Doradca Prezesa NBP

Były członek Rady Polityki Pieniężnej