Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 - Logo

O projekcie

W 2024 roku obchodzimy rocznice:

  • 100-lecia wprowadzenia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia ustanowienia polskiego złotego;
  • 100-lecia utworzenia Banku Polskiego;
  • 100-lecia utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego;
  • 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej.

Dla podkreślenia rangi i symbolicznego wymiaru inicjatywy, jako pięć największych organizacji skupionych wokół edukacji ekonomicznej zawarliśmy porozumienie na jej rzecz, zobowiązując się tym samym do skoordynowanej współpracy na rzecz wspierania idei i misji edukacji ekonomicznej.

Sygnatariuszami porozumienia są: Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja GPW oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Podpisanie porozumienia o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”. Sygnatariusze: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (prof. dr hab. Łukasz Hardt, Wiceprezes Zarządu), Fundacja GPW (Piotr Krygiel, Prezes Zarządu), Związek Harcerstwa Polskiego (hm. Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP), Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Małgorzata Sobkowicz, Prezes Zarządu), Warszawski Instytut Bankowości (Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu).
Władysław Grabski

Ustanowienie – decyzją Senatu RP – roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Szczególny wymiar symboliczny ma wdrażanie tych zmian w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano w Polsce.

Decyzja o wprowadzeniu do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie oraz wdrażanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej mogą stać się istotnymi elementami rozwoju edukacji w tym zakresie w polskim systemie kształcenia.

REE 2024 - Akcent - Zębatka
Janusz Korczak