Partner Strategiczny

Fundacja Empiria i Wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej.

Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 jest współfinansowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza, będącej Partnerem Strategicznym inicjatywy.