Podpisanie porozumienia w sprawie REE podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023

Podpisanie porozumienia o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”. Sygnatariusze: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (prof. dr hab. Łukasz Hardt, Wiceprezes Zarządu), Fundacja GPW (Piotr Krygiel, Prezes Zarządu), Związek Harcerstwa Polskiego (hm. Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP), Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Małgorzata Sobkowicz, Prezes Zarządu), Warszawski Instytut Bankowości (Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu).
I dnia Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023, w którym uczestniczyło blisko 600 osób (w formule stacjonarnej oraz online), poruszono wiele aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących edukacji finansowej w Polsce. Kongres odbywał się po raz siódmy, a jego organizatorami byli Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja GPW. Bardzo ważnym wydarzeniem kongresu było podpisanie porozumienia o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”. Sygnatariuszami byli:
  • w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Łukasz Hardt – Wiceprezes Zarządu,
  • w imieniu Fundacji GPW – Piotr Krygiel – Prezes Zarządu,
  • w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP,
  • w imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Małgorzata Sobkowicz – Prezes Zarządu,
  • w imieniu Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu.