Inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej

Komitet Organizacyjny

Nazwa wydarzenia Organizator Opis wydarzenia Województwo Miejscowość Data wydarzenia Miejsce wydarzenia
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
kef.edu.pl
Warszawski Instytut Bankowości | Fundacja GPW Od 2017 r. Kongres jest najważniejszym miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Ósma edycja Kongresu odbędzie się w marcu 2024 r. w formule hybrydowej. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-03-31 2024-03-31 Warszawa
Index Investment Challenge
Fundacja GPW Index Investment Challenge, realizowany jest przez Fundację GPW wspólnie z Kołem Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konkursu jest promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić teoretyczną wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Jest to dobra okazja do sprawdzenia wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej w praktyce bez ponoszenia ryzyka. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.iichallenge.gpw.pl oraz GPW adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – program edukacyjny dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę. Szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty lub usługi. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-24 2024-05-24 Realizacja programu odbywa się w polskich szkołach. Finał Konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku 2024, realizowany w ramach programu, odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie, w dniach 23-24 maja 2024 r.
Girls Go Circular
junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat zainteresowanej zagadnieniami ekologii i przedsiębiorczości oraz nowych technologii.
W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy dziewczęta. Uczennice i uczniowie mają do wyboru 15 atrakcyjnych kursów online:
– 2 kursy obowiązkowe: Bezpieczeństwo w sieci i netykieta oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym – wprowadzenie,
– 13 kursów do wyboru dotyczących m.in. mody, tworzyw sztucznych, metali, urządzeń elektronicznych czy robotyki.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2023-12-31 2023-12-31 https://junior.org.pl/pl/programy/ponadgimnazjalnych/girlsgocircular – strona krajowa
https://eit-girlsgocircular.eu/ – strona międzynarodowa
https://circularlearningspace.eu/login/index.php – platforma internetowa z kursami
Program "Moje finanse"
moje-finanse.junior.org.pl
Fundacja Młodziezowej Przedsiębiorczości Program Moje finanse skierowany jest do młodzieży w wieku 15–19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarządzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej. Rekrutacja nauczycieli do programu trwa do końca stycznia 2024. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-30 2024-04-30 https://moje-finanse.junior.org.pl/pl
Od grosika do złotówki
od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas 2 szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie 3. Od 2007 roku wzięło w nim udział ok. 157 000 uczniów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Rekrutacja do projektu trwa do 01.2024. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-12-20 2023-12-20 Program realizowany jest w szkołach podstawowych w całej Polsce. Siedziba Fundacji ul. Bielawska 6/20
Otwarta firma
otwarta-firma.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program jest realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ideą Otwartej firmy są spotkania z wolontariuszami ze świata biznesu organizowane w szkołach i poza nimi. Dla firm i instytucji to świetna okazja do promocji oraz zdobycia uznania dla swojej działalności w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacji o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-11-13 2023-11-13 Projekt realizowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Siedziba Fundacji ul. Bielawska 6/20
Ekonomia na co dzień
ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program ma za zadanie podnieść poziom wiedzy ekonomicznej i dotyczącej patriotyzmu ekonomicznego oraz umiejętności uczniów w wieku 12-15 lat w obszarze przedsiębiorczości, planowania drogi edukacyjnej i zawodowej oraz zarządzania własnymi zasobami, w tym zarządzania budżetem osobistym i korzystania z usług bankowych. Celem programu jest rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, aby młodzi ludzie potrafili wyjaśnić i interpretować procesy gospodarki rynkowej. Rekrutacja do projektu trwa do 12.2023r. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2023-12-01 2023-12-01 Projekt realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce. Adres Fundacji ul. Bielawska 6/20
Dzień przedsiębiorczości
dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Program włącza dorosłych w edukację młodzieży oraz buduje dobre relacje między szkołą a lokalnymi firmami i instytucjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dzięki jednodniowym praktykom w firmach i instytucjach oraz zajęciach w szkole, otrzymują możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfikacją oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-03-20 2024-03-20 Szkoły ponadpodstawowe w całej Polsce oraz firmy i instytucje biorące udział w programie w całej Polsce. Adres Fundacji ul. Bielawska 6/20
Program edukacyjny dla uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych (przedsiebiorczageneracja.pl)
Fundacja Przedsiębiorcza Generacja Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń to pierwszy na rynku fabularyzowany program edukacji finansowej i ekonomicznej wzbogacony o pracę nad charakterem i budowanie dobrych nawyków w duchu logodydaktyki. Przeznaczony jest dla uczniów klas I -III Szkół Podstawowych. Program jest odpowiedzią na potrzeby szkół i rodziców, którym leży na sercu kształtowanie silnego pokolenia ludzi zaradnych życiowo, wolnych, niezależnie myślących i potrafiących sobie radzić z wyzwaniami jakie przynosi życie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-21 2024-06-21 Publiczne i Niepubliczne Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie całej Polski oraz Szkoły Polonijne na całym świecie.
KZBS, czyli kształć się z bankiem spółdzielczym
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych W ramach projektu edukacyjnego udostępnimy:
• filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Jak ogarnąć swój budżet?) oraz dorosłych (Jak mądrze zarządzać finansami osobistymi?)
• scenariusze warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
• materiały edukacyjne: infografiki do publikacji w mediach banków spółdzielczych
• zakładkę na stronie internetowej kzbs.pl, w której publikowane będą informacje dotyczące inicjatyw REE 2024 oraz edukacji finansowej
• 6 darmowych wydań Głosu Banków Spółdzielczych
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-31 2024-01-31 www.kzbs.pl
Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL
wib.org.pl
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt umożliwia stały proces przekazywania dzieciom i młodzieży praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności z zakresu korzystania z usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 https://bakcyl.wib.org.pl/
Projekt Edukacyjny "Przygody Przedsiębiorczego Dżeka"
Warszawski Instytut Bankowości Projekt oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka, jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków. Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele klas 1-8 szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują różnorodne materiały edukacyjne – książki, kolorowanki, komiksy, słuchowisko oraz scenariusze i prezentacje lekcji. Celem projektu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-01-04 2024-01-04 ul. Kruczkowskiego 8
Projekt Edukacyjny "Porwani Przez Ekonomię"
Warszawski Instytut Bankowości Projekt jest oparty na książce profesora Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Książka oraz cały projekt ma na celu w przystępny sposób wyjaśniać najważniejsze zjawiska, problemy oraz mechanizmy gospodarcze. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy projektu otrzymują szereg materiałów edukacyjnych: książkę, scenariusze i prezentacje lekcji, materiały audiowizualne. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-01-04 2024-01-04 ul. Kruczkowskiego 8
Konkurs edukacyjny – Europejski Quiz Finansowy
Warszawski Instytut Bankowości Projekt edukacyjny równolegle organizowany w kilkudziesięciu krajach Europy z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. Składa się z preselekcji krajowych i finału europejskiego. Celem krajowej edycji jest wyłonienie polskiej reprezentacji, która w rozgrywkach europejskich zmierzy się z kilkudziesięcioma zespołami z Europy. EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych w wieku 13 -15 lat. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.eqf.wib.org.pl
Kongres Invest Cuffs
Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych Invest Cuffs to doroczny Kongres Inwestycyjny, organizowany od 2014 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas dwóch dni każda osoba zainteresowana inwestowaniem może wziąć udział w bezpłatnych wykładach i debatach z czołowymi ekspertami branży finansowej oraz inwestycyjnej. Invest Cuffs co roku gromadzą ponad 100 wystawców z całego świata a podczas IX edycji w 2023 roku Invest Cuffs odwiedziło 7500 osób. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-05 2024-04-05 ICE Kraków Congress Centre
Marii Konopnickiej 17
Konkurs FINSIM Liga Akademicka
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości Konkurs FINSIM-Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów pasjonujących się ekonomią, finansami i zarządzaniem, w warunkach rywalizacji konkursowej.
To nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Data zakończenia projektu 6 czerwca 2024 r.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-10 2024-01-10 http://wib.edu.pl/l/1703149513
EduAkcja – Projekt edukacyjny o rynku kapitałowym
Fundacja GPW, CFA Society Polska, Fundacja WIB I Partner: Franklin Templeton Celem projektu EduAkcja jest popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje w ramach EduAkcji odbywają się w trakcie roku szkolnego i prowadzone są przez praktyków rynku kapitałowego, którzy w ramach wolontariatu dzielą się swoją praktyczną wiedzą z obszaru ekonomii i finansów. Przy zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów EduAkcja pomoże wypełnić lukę edukacyjną w zakresie wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.edu-akcja.org
bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/
Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni
cyber.wib.edu.pl
Warszawski Instytut Bankowości Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni ma na celu podnoszenie wiedzy Polaków (uczniów, studentów, dorosłych i seniorów) w zakresie zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z narzędzi gospodarki elektronicznej i płatności elektronicznych oraz przeciwdziałania dezinformacji. Projekt całoroczny, w którym realizowane są różne wydarzenia i działania, np. lekcje dla uczniów, wykłady dla studentów, spotkania z seniorami, publikacje (artykuły, biuletyny), kampanie edukacyjne. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Polska Polska 2024-01-01 2024-01-01 ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa
Konkurs na platformie Score Hunter Junior
Biuro Informacji Kredytowej SA Score Hunter Junior to platforma grywalizacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych Dostarcza wiedzę dot. finansów osobistych, korzyści płynących z planowania budżetu domowego, odpowiedzialnego korzystania z kredytów i pożyczek, budowania wiarygodność finansowej i ochrony danych osobowych. Uczy na temat systemu bankowego i systemu wymiany informacji kredytowych i gospodarczych, zakładania własnego biznesu. Może być wsparciem dla nauczycieli przedmiotu Biznes i Zarządzanie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-10 2024-05-10 Score Hunter Junior
www.junior.scorehunter.edu.pl
Score Hunter – moduł studencki
Biuro Informacji Kredytowej SA Score Hunter Junior to platforma grywalizacyjna dla studentów polskich uczelni. Mogą pozyskać wiedzę o ryzyku kredytowym i systemie wymiany informacji kredytowej i gospodarczej. Poznają Biuro Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej. Dowiadują się jak budować wiarygodność osobistą oraz wiarygodność w biznesie. Studenci dowiadują się jak odpowiedzialnie korzystać z kredytów i pożyczek, budować wiarygodność finansową i chronić swoje dane osobowe. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.scorehunter.edu.pl
Trampki na giełdzie
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Trampki na giełdzie to konferencja edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Tematyka wydarzenia to zarządzanie finansami osobistymi oraz podstawy inwestowania i przedsiębiorczości. Podczas konferencji w edukację młodych zaangażowani są przedstawiciele rynku kapitałowego i biznesu, którzy wcielają się w rolę Mentorów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-04 2024-04-04 ICE Krakow Congress Centre, Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków
Trampki na giełdzie
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Trampki na giełdzie to konferencja edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Tematyka wydarzenia to zarządzanie finansami osobistymi oraz podstawy inwestowania i przedsiębiorczości. Podczas konferencji w edukację młodych zaangażowani są przedstawiciele rynku kapitałowego i biznesu, którzy wcielają się w rolę Mentorów. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-03 2024-06-03 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska
Trampki na giełdzie – www.trampkinagieldzie.pl
FUNDACJA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRAMPKI NA GIEŁDZIE Program edukacyjny „Trampki na giełdzie” online dla nastolatków w wieku 16-18 lat to program w tematyce zarządzania finansami osobistymi, planowania rozwoju zawodowego, podstaw inwestowania i przedsiębiorczości. Młodzież w grupach 3-5 osobowych pracuje projektowo z Mentorami, którzy wywodzą się z rynku kapitałowego i biznesu. Celem programu jest nauka wybranego przez grupę obszaru merytorycznego oraz wypracowanie ciekawego w formie materiału edukacyjnego przeznaczonego dla rówieśników. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Książeca 4, 00-498 Warszawa
Women Invest
womeninvest.eu
FUNDACJA INVEST CUFFS – EDUKACJA I ROZWÓJ RYNKÓW FINANSOWYCH Women Invest to wydarzenie stacjonarne w tematyce edukacji z zakresu planowania źródeł przychodu, zarządzania finansami osobistymi oraz podstaw inwestowania. Wydarzenie skierowane do kobiet, wspiera aktywność kobiet na polskim rynku kapitałowym. Podczas wydarzenia realizowane będą debaty i prelekcje, prowadzone przez przedstawicieli rynku kapitałowego i biznesu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-04-06 2024-04-06 ICE Krakow Congress Centre, Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, Polska
Polak Inwestor (www.polak-inwestor.pl)
iKsync Polak Inwestor to cykl projektów badawczych, publikacji i debat na temat postaw finansowych i inwestycyjnych Polaków i Polek. Inicjatywy Polak Inwestor odbędą się w 2024 roku po raz czwarty i zwieńczone zostaną publikacjami, które pozwalają na zebranie inspiracji jak Polacy i Polki podchodzą do finansów i co można zmienić we własnych postawach w trosce o finanse na przyszłość. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 www.polak-inwestor.pl
Konkurs „Zostań Ekonomistą”
wes.up.poznan.pl
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju uczniów szkół średnich oraz popularyzowanie wiedzy ekonomicznej. Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z dwóch etapów. I etap polega na pracy zespołowej uczniów, którzy mają za zadanie napisanie eseju z wybranej problematyki ekonomicznej. Spośród nadesłanych esejów wyłonionych będzie 10 najlepszych, kwalifikujących się do II etapu, podczas którego w siedzibie Organizatora prezentowane będą eseje z I etapu. Wówczas wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Poznań Poznań 2024-05-24 2024-05-24 Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl)
Warszawski Instytut Bankowości Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce skierowany do studentów, doktorantów, kół naukowych, samorządów studenckich, pracowników dydaktycznych i naukowych.
Misją programu jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, w szczególności o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Program o zasięgu ogólnopolskim.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Metamorfoza Finansowa
metamorfozafinansowa.pl
#finansowozalezni, Grzegorz Kusz-Agent Specjalny, Fundacja Invest Cuffs, InvestmentPartners S.A. Projekt Metamorfoza Finansowa powstał w odpowiedzi na potrzebę wypełnienia luki w edukacji finansowej oraz zrozumienia, że świadomość finansowa jest kluczowa dla osiągnięcia stabilności. W ramach projektu w 2023 została otwarta bezpłatna platforma edukacyjna, do której dostęp może uzyskać każda osoba chcąca zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu finansów osobistych. Na rok 2024 przewidziane jest otwarcie kolejnych modułów na platformie oraz II edycja Konkursu Metamorfoza Finansowa. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 https://www.metamorfozafinansowa.pl/ – strona Metamorfozy Finansowej wraz z możliwością zalogowania do platformy: https://metamorfozafinansowa.elms.pl/logowanie.html

Girls Money Club (www.girlsmoneyclub.pl)
Girls Money Club Girls Money Club to inicjatywa edukacyjna skupiająca się na aktywizacji kobiet w inwestycjach. Misją jest wspieranie w zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu. Naszym priorytetem jest dostarczenie kobietom niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi, które posłużą jako solidne wsparcie w zarządzaniu finansami osobistymi i rozwijaniu kariery. W Girls Money Club wierzymy, że posiadanie kapitału i elastycznego czasu, realizowanie aspiracji i celów jest kluczowe do osiągnięcia spełnienia w życiu. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 ul. Jasna 8/20 Warszawa
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024
konferencja-tygiel.pl
Fundacja TYGIEL Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Lublin (dokładne miejsce wydarzenia będzie znane dopiero bliżej terminu), część online: https://clickmeeting.com/pl
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Lublin Lublin 2024-03-21 2024-03-21 Lublin
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach
finansomania.edu.pl
Uniwerystet Ekonomiczny w Poznaniu Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest poszerzenie wiedzy o współczesnych finansach oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących zagadnień finansowych. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia mających siedzibę w Polsce. Olimpiadę wspierają uczelnie wyższe w całej Polsce oraz partnerzy instytucjonalni. Link: https://finansomania.edu.pl/

I i II etap Olimpiady organizowany jest online poprzez platformy Ms Teams i Moodle
III etap odbywa się stacjonarnie w Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Poznań Poznań 2024-04-18 2024-04-18 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Spory o wartość finansową szkody na prawach własności intelektualnej
Fundacja BOMIS (www.fundacja.bomis.pl) Projekt edukacyjny adresowany jest do prawników wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego. Ma pomóc im w relacji z klientem reprezentowanym przed sądem powszechnym w trafnym definiowaniu roszczeń finansowych za naruszenie prawa do znaku towarowego, umowy licencyjnej, praw autorskich do utworów dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-30 2024-06-30 Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk i inne – wg dostępności
Konkurs "Złote Pióro PZF"
faktoring.pl
Polski Związek Faktorów Konkurs „Złote Pióro PZF” – to realizowany corocznie konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu na wyższych uczelniach i w otoczeniu biznesowym. Złote Pióro jest główną nagrodą. Przyznana zostanie autorom najlepszych prac doktorskich, dyplomowych I i II stopnia. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-07-31 2024-07-31 Polski Związek Faktorów, ul. Marszałkowska 126/134, email: pzf@faktoring.pl, www: https://faktoring.pl
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconej transformacji gospodarczej Polski
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Z okazji 35. rocznicy rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce Fundacja FOR organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową o transformacji gospodarczej Polski. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej Polaków oraz uczczenie pamięci wydarzeń, które miały miejsce w 1989 roku, m.in. pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej, powołanie rządu Mazowieckiego, przyjęcie planu Balcerowicza. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 www.for.org.pl
I Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Przedsiębiorcze nastolatki”
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i polega na realizacji przez uczniów max. 3-minutowego filmu, promującego przedsiębiorczość oraz odkrywanie i rozwijanie predyspozycji nastolatków do świadomego wyboru ścieżki dalszej edukacji i podejmowania trafnych decyzji, dotyczących wykonywanego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Filmy mogą pokazywać i zachęcać do podejmowania przez młodzież odpłatnych zajęć, w czasie wolnym od nauki. KONKURS POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI! dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-01 2024-02-01 www.pn.org.pl
Projekt edukacyjny FINANSOWY ELEMENTARZ
bankmillennium.pl
Fundacja Banku Millennium Ogólnopolski projekt dla 4-6 letnich przedszkolaków i rodziców to: nieodpłatne warsztaty edukacyjne o wartości, formach pieniądza, planowaniu wydatków, oszczędzaniu, bezpieczeństwu płatności w sieci, materiały edukacyjne dla przedszkoli, np. piankowe pieniądze, książki. Stałe wsparcie z edukacji finansowej prowadzone online: filmy, wywiady, informacje dla rodziców oraz4odcinki podręcznika w sieci dla dzieci. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-30 2024-05-30 https://www.bankmillennium.pl/documents/d/guest/fundacja_raport_2023_pl?mv=1mv
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja
Społaczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTZEŻONE
Związek Banków Polskich Poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach zagubionych i skradzionych dokumentów tożsamości. Numery utraconych dowodów osobistych, praw jazdy czy paszportów warto zgłaszać niezależnie od tego, czy jesteśmy klientami jakiegoś banku, czy nie. Dokument zastrzeżony w jednym banku trafia do wszystkich banków oraz wielu instytucji i firm – wszędzie tam blokując możliwość podszywania się po nasze nazwisko.
Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-12-31 2024-12-31 www.DokumentyZastrzezone.pl
Obchody REE w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
eif.usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński W ramach inicjatywy „Obchody REE w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego” zaplanowany został szereg wydarzeń, obejmujących konferencje, debaty, seminaria, wykłady i szereg innych działań o charakterze edukacyjnym, mających na celu podnoszenia społecznej świadomości w zakresie ekonomii i finansów w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 2024-06-01 2024-06-01 Szczecin, ul. Mickiewicza 64.
PRZEGLĄD ZDROWIA FINANSOWEGO POLAKÓW Z EFPA POLSKA 2024
efpa.pl
FUNDACJA NA RZECZ STANDARDÓW DORADZTWA FINANSOWEGO – EFPA POLSKA Cel: podnieść praktyczną wiedzę obywateli z zarządzania finansami osobistymi, tak by potrafili podejmować świadome i bezpieczne decyzje finansowe. To inicjatywa wolontariatu Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA dla wzmocnienia zdrowia finansowego Polaków, we współpracy z kluczowymi instytucjami finansowymi. Projekt polega na bezpłatnej, zdalnej konsultacji dla osób pełnoletnich zainteresowanych przeglądem, uporządkowaniem i zaplanowaniem podstaw swoich finansów z pomocą profesjonalisty. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-30 2024-09-30 https://efpa.pl/
Kampania “KursNaEuro.pl” – Polska musi obrać Kurs Na Euro
Fundacja Wolności Gospodarczej Misją kampanii jest przedstawianie rzetelnych informacji na temat euro i skuteczne docieranie z nimi do obywateli i obywatelek, liderów opinii oraz polityków — po to, by Polska wreszcie obrała właściwy kurs: Kurs na Euro. Poza przybliżaniem wiedzy o europejskiej walucie w przystępnej formie, inicjatorzy prowadzą regularne badania opinii, odkłamują najczęściej powielane mity oraz organizują spotkania na temat przyjęcia euro w Polsce. Po więcej informacji zapraszamy na stronę kursnaeuro.pl dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-31 2024-05-31 adres strony internetowej:
kursnaeuro.pl

wydarzenia stacjonarne, m. in.:
Konferencja „Euro: strefa bezpieczeństwa”, 26 kwietnia 2022 w Warszawie
Wykład prof. Artura Nowak-Fara, doradcę programowego ds. euro w Fundacji Wolności Gospodarczej dla młodzieży, podczas Campus Academy, 25 marca 2023

Kolejne wydarzenia, m. in. duża konferencja poświęcona 20-leciu Polski w UE i konieczności wykonania obowiązku przyjęcia euro, będą ogłaszane wkrótce.
Szkoła Giełdowa
gpw.pl
Fundacja GPW Szkoła Giełdowa, prowadzona przez Fundację GPW, to program edukacyjny, który zapewnia kursantom wszechstronną wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania na giełdzie. Inicjatywa została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania, analizy rynku oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wykładowcami Szkoły Giełdowej są teoretycy i praktycy, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem ze słuchacza dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 Projekt jest realizowany zarówno w formule zdalnej jak i w trybie stacjonarnym w wielu ośrodkach w Polsce.
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Fundacja GPW Formuła projektu obejmuje grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy GPWtr@der oraz moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież szkolna zapoznaje się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 www.sigg.gpw.pl
Konkurs na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW
gpw.pl
Fundacja GPW Konkurs na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie dotyczące rynku kapitałowego. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-10-31 2024-10-31 https://www.gpw.pl/fundacja-gpw-konkurs-na-prace-dyplomowe
Kampania #TerazPraca
Fundacja Wolności Gospodarczej Kampania #TerazPraca zwiększa świadomość na temat podstawowych faktów o pracy i odnosi się do najważniejszych wyzwań dotyczących rynku pracy oraz promuje skuteczne metody zwiększania aktywności zawodowej i wydajności pracy. W jej ramach monitorujemy zmiany legislacyjne dotyczące pracy i rekomendujemy dobre rozwiązania dla funkcjonowania rynku pracy. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-12-31 2024-12-31 adres strony internetowej:
terazpraca.org.pl

Wydarzenia online, publikowane na kanałach społecznościowych Fundacji Wolności Gospodarczej, m. in.:
– cykl rozmów “Głos Biznesu”, w tym rozmowa “Pandemia i nowe technologie szybko zmieniają rynek pracy i role pracowników”
– rozmowy ekspercie, w tym rozmowa “Co zrobić, by więcej Polek i Polaków było aktywnych zawodowo?” oraz rozmowa “„Automatyzacja, produktywność, zmiany pokoleniowe – jaka przyszłość pracy w Polsce?”
Focus na przedsiębiorczość
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach/ Młodzieżowe Centrum Kariery w Rybniku Wydarzenie kierowane jest do uczniów lokalnych szkół. Targi Pracy i Przedsiębiorczości: stoiska wystawiennicze pracodawców i instytucji. Warsztaty “Uczę się być przedsiębiorczym” i konsultacje indywidualne.
Popularyzacja wśród młodzieży – w tym uczestników OHP – postawy przedsiębiorczej; przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w roli pracowników lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Pobudzanie myślenia w kategoriach przedsiębiorczości.
śląskie śląskie Rybnik Rybnik 2024-02-27 2024-02-27 Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54
Program Edukacyjny TalentowiSKO
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS S.A. TalentowiSKO to realizowany od 2013 r. przez Zrzeszenie BPS ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Promuje systematyczne oszczędzanie oraz rozwija talenty dzieci i młodzieży, głównie w zakresie przedsiębiorczości. Banki Spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w życiu. W ramach programu szkoły prowadzą lekcje o finansach i biorą udział w ogólnopolskich konkursach. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-09-01 2024-09-01 Banki Spółdzielcze w całej Polsce, Bank BPS S.A.,www.talentowisko.pl
Niebanalnie o giełdzie
Fundacja GPW Celem projektu „Niebanalnie o giełdzie” jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia zawierające treści ekonomiczne. Tematyka projektu w szczególności dotyczy zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami osobistymi. Projekt stanowić ma uzupełnienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji nauczycieli w związku ze zmianą programową i wdrożeniem w roku szkolnym 2023/2024 nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-30 2024-06-30 www.niebanalnieogieldzie.pl
Wykłady ekonomiczne online – prof. Leszek Balcerowicz
for.org.pl
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Seria materiałów audio-wizualnych, w których prof. Leszek Balcerowicz wyjaśnia podstawy ekonomii.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-19 2024-02-19 https://www.youtube.com/@Leszek_Balcerowicz
XIX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
forum-leaders.eu
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) jest wydarzeniem partnerskim Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a wcześniej Krynicy. Jest to spotkanie młodych przedsiębiorców, naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli środowiska ngo oraz młodych polityków z Polski, Europy Zachodniej, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów. FEML jest miejscem dyskusji młodych o gospodarce, przedsiębiorczości, edukacji, ekologii oraz o rynku pracy. We wszystkich 18 edycjach Forum uczestniczyło ponad 4000 uczestników. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Karpacz Karpacz 2024-09-05 2024-09-05 Hotel Gołębiewski w Karpaczu
Karkonoska 14
Znaczenie komunikacji i edukacji w upowszechnianiu systemów oszczędzania długoterminowego. 5 lat PPK
PFR Portal PPK sp. z o.o., Fundacja GPW Celem konferencji jest przybliżenie przez międzynarodowych ekspertów systemów długoterminowego oszczędzania oraz przedstawienie perspektyw rozwoju w upowszechnianiu produktów oszczędnościowych i benefitów pracowniczych. To jedyna w Polsce konferencja umożliwiająca międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie systemów emerytalnych w tak szerokim zakresie. Konferencja odbywa się w języku polskim i angielskim. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-10 2024-04-10 www.mojeppk.pl/konferencja-2024
XXI edycja Konkursu Mój Pomysł na Biznes, Młodzieżowy Konkurs Mój Pomysł na Biznes
facebook.com
Politechnika Śląska, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Konkurs realizowany pod hasłem Katowice Europejskim Miastem Nauki, ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej uczelni w województwie śląskim. Promowane będą pomysły opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi. Dodatkowo zaplanowano konkurs Młodzieżowy Pomysł na Biznes, aby również wśród uczniów szkół podstawowych i średnich województwa śląskiego promować przedsiębiorczość. Okres realizacji :03.2024-31.12.2024. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-03-31 2024-03-31 Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice
Młody przedsiębiorca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 43-300 Bielsko Biała, ul. Kosynierów 20 Projekt skierowany jest dla uczniów szkoły średniej, który zakłada zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach zostaną przekazane praktyczne porady, o tym jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie ją poprowadzić. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat tworzenia biznesplanu, poznają czym się charakteryzują się start-upy oraz uzyskają informację o możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. śląskie śląskie Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 2024-03-15 2024-03-15 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica, ul. Romualda Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Ekonomia w pigułce
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy Celem jest popularyzacja współczesnej ekonomii i zwiększenie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży legnickich szkół oraz wyposażenie jej w podstawową wiedzę z zakresu ekonomii- najważniejszych definicji, zjawisk oraz mechanizmów gospodarczych w formie jednodniowych warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego i absolwentkę studiów magisterskich Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, składających się z dwóch bloków- części teoretycznej i praktycznej (Edukacyjna gra ekonomiczna). dolnośląskie dolnośląskie Legnica Legnica 2024-06-30 2024-06-30 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica
Międzyszkolny Turniej Gry "Chłopska Szkoła Biznesu"
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie Planszowa gra symulacyjna inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników. Ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, objętych wsparciem OHP. Zakłada się dwa etapy turnieju – wewnątrzszkolny – podczas którego zostanie wyłoniona reprezentacja szkolna; etap międzyszkolny – finałowy – podczas którego zostanie wyłoniony zwycięski zespół. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-10-31 2024-10-31 al. Niepodległości 20/22 42-200 Częstochowa
„Fortuna kołem się toczy”
ohp.pl
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu „Fortuna kołem się toczy” to zajęcia dla młodzieży OHP w Bolesławcu. Celem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę o rynku pracy i sytuacji na nim, upowszechnienie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwości pozyskiwania wiadomości o zawodach, uzyskania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy uzyskają pomoc w napisaniu CV oraz autoprezentacji na rynku pracy, zostaną wyposażeni w informacje takie jak: sposoby poszukiwania pracy, założenie własnej firmy, zarządzanie budżetem domowym itp. dolnośląskie dolnośląskie Bolesławiec Bolesławiec 2024-04-30 2024-04-30 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu, ul. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec
Jestem aktywny i przedsiebiorczy na rynku pracy.
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Żywcu Organizacja warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy. Cel: zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z przedsiębiorczością, postawą przedsiębiorczą ( cechy, umiejętności, sposób działania); określenie własnego potencjału i identyfikacja kluczowych kompetencji wzmacniających postawy własnej przedsiębiorczości na rynku pracy; zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych we wszystkich sferach życia. śląskie śląskie Żywiec Żywiec 2024-03-31 2024-03-31 Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW Żywiec
Zadbaj o swoje finanse – lekcja bankowości
OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu. Lekcja bankowości dla młodzieży uczącej się w szkole ponadpodstawowej z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Lublińcu. Podczas spotkania uczniowie uzyskają komplet informacji z zakresu usług i produktów bankowych tj.: kredyty, bankowość mobilna ,zakładanie kont osobistych, lokat, wydawanie kart płatniczych do transakcji bezgotówkowych. śląskie śląskie Lubliniec Lubliniec 2024-03-11 2024-03-11 Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, ul. Księdza Szymały 3, 42-700 Lubliniec, www.zsot.lubliniec.pl
Ekonomiczny Nobel – Prof. Claudia Goldin
katowice.eu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Celem wydarzenia jest przybliżenie sylwetki oraz wiodących osiągnięć naukowych Laureatki Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w roku 2023 – Profesor Claudii Goldin. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli prześledzić rys historyczny Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz zapoznać się z sylwetką oraz wiodącymi osiągnięciami naukowymi Laureatki. Spotkanie realizowane będzie w formule interaktywnej. śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-03-18 2024-03-18 Kato Science Corner
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
1. Debata pt. "Współczesne wyzwania ekonomii w epoce szoków"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-02-01 2024-02-01 Online: https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/debata-pt-wspolczesne-wyzwania-ekonomii-w-epoce-szokow
2. Debata pt. "Współczesne aspekty rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-29 2024-02-29 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/debata-pt-wspolczesne-aspekty-rynku-pracy-w-dobie-transformacji-cyfrowej-1
3. Debata pt. "Współczesne problemy polityki gospodarczej"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Celem debat online z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-14 2024-03-14 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/3-debata-pt-wspolczesne-problemy-polityki-gospodarczej
Seminarium naukowe pt. "Edward Łukawer"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana”. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-01 2024-03-01 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-naukowe-1
Seminarium naukowe pt. "Adam Krzyżanowski"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-02 2024-02-02 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/s-4
Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Seminarium naukowe z cyklu „Polska ekonomia w postaciach zapisana”. Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-01-12 2024-01-12 https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-naukowe-pt-mikolaj-kopernik
Czwartek u Ekonomistów pt. "Jak dzisiaj uczyć mikroekonomii?"
pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Konwersatoria “Czwartki u Ekonomistów” to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Pragniemy przywrócić naukowcom, ekspertom oraz publicystom właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-02-29 2024-02-29 Stacjonarnie: Dom Ekonomisty, sala konferencyjna im. Edwarda Lipińskiego. Ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Online: na platformie zoom. https://pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/Jak-dzisiaj-uczyc-mikroekonomii
Akademia Inwestowania Alternatywnego
facebook.com
Studenckie Koło Naukowe Biznesu „Akademia Inwestowania Alternatywnego” odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2024r. i jest skierowana do 30 najlepszych studentów z całej Polski, zainteresowanych szczególną formą inwestycji, jaką są inwestycje alternatywne (tj. złoto, nieruchomości, sztuka, etc.). Akademia to 3-dniowy program, w ramach którego uczestnicy mają możliwość zgłębienia tematyki rynku inwestycji alternatywnych podczas udziału w panelach dyskusyjnych i wykładach ekspertów, zwieńczonych uroczystą galą. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-05 2024-04-05 Szkoła Główna Handlowa, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Poznajemy zakłady pracy – wizyty studyjne
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie z podległymi jednostkami Zorganizowanych zostanie 5 wizyt studyjnych u pracodawców dla uczestników OHP – uczniów szkół branżowych I stopnia. Pracodawcy, u których będą realizowane wizyty studyjne, będą wybierani pod kątem zawodów, w których się kształcą. Wizyty studyjne mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych, poznanie specyfiki danego pracodawcy i rzeczywistych warunków pracy. Celem jest również poszerzenie świadomości na temat funkcjonowania zakładów pracy, poznanie warsztatu i środowiska pracy. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-11-30 2024-11-30 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Częstochowie
ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z przedstawicielami firm poszukujących pracy, uzyskać porady z zakresu doradztwa zawodowego, dowiedzieć się jak założyć własną firmę, zapoznać się z ofertami edukacji zawodowej, zasięgnąć informacji na temat rekrutacji do służb mundurowych. Podczas targów odbędą się: spotkanie z przedsiębiorcami, którzy podzielą się swoja wiedzą i doświadczeniem oraz zajęcia warsztatowe „Rozwijamy kompetencje przedsiębiorcze”. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-10-31 2024-10-31 Ochotnicze Hufce Pracy Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Częstochowie, ul. Tkacka 5a, 42-200 Częstochowa
Pierwsze kroki w przedsiębiorczość
MCK Skoczów Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. Zakłada zdobycie wiedzy w zakresie zakładania oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach zostaną przekazane porady, o tym jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie ją poprowadzić. Uczniowie zdobędą wiedzę nt. biznesplanu, metody SMART, a także gdzie i kiedy można zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
śląskie śląskie Skoczów Skoczów 2024-10-31 2024-10-31 Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Skoczowie, ul. Górecka 65
Ekonomia dla młodych.
Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin Projekt będzie dotyczył zorganizowania tygodniowego sympozjum ekonomicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin. Zasięgiem obejmie szkoły podstawowe i średnie. Spotkania będą obejmować część panelu dyskusyjnego (spotkania z ekspertami, którzy w sposób dostępny przybliża pojęcie ekonomii dla młodych ludzi) oraz części warsztatowej zajęcia praktyczne, bankowość, marketing i wiele innych…. dolnośląskie dolnośląskie Strzelin Strzelin 2024-02-27 2024-02-27 Fb
Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin
Projekt "Lekcje z ZUS"
zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Celem edukacji, którą prowadzi ZUS, jest budowanie ogólnej świadomości ubezpieczeniowej, czyli promowanie postaw, które zwiększają przezorność emerytalną obywateli i akceptację obowiązkowego uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych. W swoich przekazach zwracamy uwagę na obowiązki ubezpieczonego i prawa (świadczenia), które mu przysługują. Wyjaśniamy także reguły funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zasady umowy międzypokoleniowej. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-04-18 2024-04-18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3,5
Warszawa
"Projekt z ZUS"
zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Projekt z ZUS” to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych metodą projektu edukacyjnego, która aktywizuje młodzież. Ma on uświadomić młodym ludziom istotną rolę ubezpieczeń społecznych. W trakcie realizacji projektu uczniowie dowiedzą się, jak działa system ubezpieczeń społecznych w Polsce. „Projekt z ZUS” polecamy dla uczniów klas 4–8. Można go przeprowadzić w każdym momencie (przez cały rok szkolny) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-06-01 2024-06-01 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
Portal internetowy
jestubezpieczenie.pl
Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym Ubezpieczeniowy program edukacyjny „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)” to projekt edukacyjny przygotowywany z myślą o najszerszych kręgach czytelników-internautów.
Potocznemu powiedzeniu: „Jest ryzyko – jest zabawa” przeciwstawiamy stwierdzenie: „Jest ryzyko – jest ubezpieczenie”. Zróżnicowaliśmy zakresy dostarczania wiedzy i umiejętności dotyczących ryzyka i ochrony ubezpieczeniowej (organizowanej publicznie i prywatnie), ze szczególnym ukierunkowaniem – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-06-30 2024-06-30 https://www.jestubezpieczenie.pl
Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności – 2 edycje
Politechnika Śląska; Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Targi dedykowane studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Pol. Śl. oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy, a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. I edycja: 4 – 11.03; Platforma zdalna – startuje 4.03, 11.03 godz. 9.00 – 15:00. II edycja: 10.2024
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Gliwice Gliwice 2024-10-31 2024-10-31 www.targipracypolsl.webexpo.pl
Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ
Gliwice, Kaszubska 28
Kapitalne Rozmowy
Polventures Sp z o.o. Podcast Kapitalne Rozmowy na YouTube, przybliżający zagadnienia gospodarcze – rola państwa w gospodarce, miejsce Polski w UE, gospodarcza racja stanu, dlaczego nauka potrzebuje biznesu, jak planować i finansować wielkie inwestycje, jak finansować usługi publiczne, megatrendy 21 wieku. Wykłady, rozmowy z przedsiębiorcami, inwestorami, ekspertami, debaty z licealistami i studentami. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-02-23 2024-02-23 You Tube i Spotify – Kanały Kapitalne Rozmowy – zrealizowane podcasty w formie wideo i audio. Sezon 3 ruszył 24 lutego 2024
Biznesowa gra strategiczna
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śl., Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl. Konkurs oparty o case study konkretnej sytuacji biznesowej. W ramach konkursu uczniowie szkół średnich dostaną opis sytuacji i przygotowują sposoby wyjścia z kryzysu, poprawienia sytuacji finansowej firmy. Przesłane opracowania są oceniane przez jury, a do finału zakwalifikowane są najlepsze zespoły, które przedstawią swoje rozwiązania. Najlepszy zespół zostanie nagrodzony. Do współpracy zostaną zaproszeni partnerzy biznesowi. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice;
Spotkania z młodymi przedsiębiorcami
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl. Spotkania dla młodzieży z przedstawicielami biznesu, m.in. laureatami uczelnianego konkursu Mój Pomysł na Biznesu oraz przedsiębiorcami, którzy rozpoczęli swoją karierę w młodym wieku i wcześnie osiągnęli sukces. śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Warsztaty z dziedziny ekonomii – wykłady dla młodzieży
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej; Akademickie Liceum Ogólnokształcące PŚ Warsztaty dotyczące rozwijania przedsiębiorczości wśród młodzieży:
Finanse osobiste
Technologia finansowa (FinTech)
Ekonomia społeczna
Przedsiębiorczość
Tworzenie modelu biznesowego wg Osterwaldera
Gospodarka dzielona “sharing economy”
Zrównoważony rozwój
Rynek pracy
Kryzysy ekonomiczne
Inwestowanie dla początkujących
Zarządzanie sobą
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Warsztaty dla młodzieży – gry planszowe wspierające kreatywność i przedsiębiorczość
Biuro Karier Studenckich PŚ,Akademickie Liceum Ogóln.PŚ,Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ Dla uczniów szkół średnich zostaną przeprowadzone warsztaty w formie gier planszowych wspierających kreatywność i przedsiębiorczość:
Nauka to biznes jutra
Projektopolis
Zarzadzanie czasem
Poker osobowościowy
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Warsztaty pt. "Moje spotkania z ekonomią" połączone z konkursem tematycznym
ohp.pl
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Częstochowie Przedsięwzięcie adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz uczniów szkół branżowych w Częstochowie. Celem warsztatów oraz konkursu jest promowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, w szczególności w zakresie umiejętnego gospodarowania własnymi finansami. Uczestnicy konkursu będą mogli wykazać się swoją wiedzą ekonomiczną wykorzystywaną w życiu codziennym, np. przy konstruowaniu domowego budżetu, czy dokonywania zakupów. śląskie śląskie Częstochowa Częstochowa 2024-05-31 2024-05-31 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Częstochowie
Wykłady ekonomiczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach
Biuro Karier Studenckich PŚ,Akademickie Liceum Ogólnokształcące PŚ,Uniwersytet III Wieku w Gliwicach W ramach cyklu wykładów zaplanowano wykłady ekonomiczne dla seniorów Uniwersytetu, m.in.
Emerytury i planowanie finansowe
Technologie finansowe
Zarządzanie nieruchomościami
Polityka gospodarcza
Zrównoważony rozwój
Cyberbezpieczeństwo seniora
Tematy wykładów będą dostosowywane do grupy docelowej. Do współpracy zostaną zaproszeni eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, instytucji bankowych, towarzystw ubezpieczeniowych, agencji nieruchomości oraz przedstawicieli biznesu.
śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-12-31 2024-12-31 ul. Konarskiego 20
44-100 Gliwice
Koło matematyczno-ekonomiczne "Akademia Przedsiębiorczości"
sp12.glogow.pl
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie Celem programu jest rozwijanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, wiedzy z zakresu teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, bankowości i ubezpieczeń. propagowanie wiedzy i kultury ekonomicznej oraz zasad racjonalnego gospodarowania, kształtowanie kreatywnych i mobilnych postaw wśród uczniów. dolnośląskie dolnośląskie Głogów Głogów 2024-06-04 2024-06-04 Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
VIII Konferencja Naukowa pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych”
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, IEEF w Łodzi, Studencka Klinika Finansów Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i doświadczeń związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, zwłaszcza konsumentów. Przedmiotem Konferencji będzie bezpieczeństwo finansowe w szerokiej i wąskiej perspektywie. Organizatorzy Konferencji zakładają w ramach dyskusji wymianę opinii i rezultatów badań dotyczących stanu dzisiejszego i perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Łódź Łódź 2024-05-16 2024-05-16 Udział stacjonarny: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
Udział online: platforma MS Teams (więcej informacji na stronie www.uni.lodz.pl/pasconference najpóźniej dzień przed Konferencją)
Emerytura to nie bzdura – bezpłatne warsztaty dla szkół ponadpodstawowych
PFR Portal PPK sp. z o.o. Projekt „Emerytura to nie bzdura” powstał w celu propagowania wiedzy o systemie emerytalnym w Polsce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zakres tematyczny proponowanej lekcji mieści się w podstawie programowej Podstaw Przedsiębiorczości. Zapraszamy do współpracy – wystarczy zadzwonić, by ekspert PFR Portal PPK przeprowadził w Waszej szkole ciekawą i pełną wiedzy lekcję o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość. Udział w projekcie jest bezpłatny i wynika z misji edukacyjnej spółki. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-05-31 2024-05-31 Szkoły ponadpodstawowe
Champions of prosperity
facebook.com
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach „Champions of prosperity” projekt skierowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym uczestników OHP. Projekt składa się z modułów dobieranych indywidualnie do potrzeb i zainteresowań grupy docelowej. Moduły prowadzone przez pracowników rozwoju zawodowego OHP lub zaproszonych ekspertów to: warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty z zarządzania budżetem domowym i wiele innych. Ponadto w ramach projektu będą organizowane targi pracy oraz przedsiębiorczości.

śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-11-30 2024-11-30 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
Młodzieżowe Centra Kariery w: Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Żorach.
Global Money Week 2024 -Bezpłatne webinarium dla nauczycieli i rodziców
cff.edu.pl
Czepczyńki Family Foundation 18 marca o godzinie 19:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie na platformie Facebook (transmisja live) dla nauczycieli i rodziców pt.: Podstawy finansowe dla najmłodszych: Jak rozbudzić zainteresowanie finansami i oszczędzaniem wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Prowadzącym spotkanie będzie Damian Kupczyk, prezes Czepczyński Family Foundation, edukator finansowy prowadzący od ponad 9 lat szkolenia i warsztaty związane z nauką ekonomii i finansów.

O czym będziemy rozmawiać?

o znaczeni
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-18 2024-03-18 Facebook
Międzynarodowa debata online
cff.edu.pl
Czepczyński Family Foundation Czepczyński Family Foundation organizuje międzynarodową debatę online pod hasłem: “Financial education of children in Europe – best practices and challenges”. Wydarzenie będzie transmitowane 19 marca 2024 r. w godzinach 10:00- 112:00 CET na platformie YouTube.

W spotkaniu udział wezmą: Thomas Montcourrier (OECD), Marie-Veronique Bryon (Finances & Pedagogie, Francja), Tiziana dell’Orto (EY Foundation Ente Filantropico T.S., Włochy, [tbc]), Tova Larsson (Ung Privatekonomi, Szwecja [tbc]), Frank N
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-03-19 2024-03-19 facebook
Konkurs dla najmłodszych – oszczędzanie z klasą
cff.edu.pl
Czepczyńki Family Foundation Ostatnim punktem programu CFF w ramach tegorocznego GMW jest konkurs przeznaczony dla uczniów klas podstawowych (1-3) oraz przedszkoli. Zadaniem konkursowym jest realizacja lekcji z edukacji finansowej z wykorzystaniem udostępnionych przez CFF materiałów (do pobrania poniżej), a także udokumentowanie lekcji w formie krótkiego nagrania i opublikowanie go na stronie lub w mediach społecznościowych placówki oraz przesłanie linku do publikacji na adres ekonomia@cff.edu.pl

Na zwycięzców czeka atrakc
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Międzychód Międzychód 2024-03-18 2024-03-18 Czepczyński Family Foundation
ul. Wigury 20
64-400 Międzychód
Finansowy newsletter dla rodziców DrodzyRodzice.pl
Malwina Wrotniak Finansowy newsletter DrodzyRodzice.pl to inicjatywa z misją praktycznej edukacji ekonomicznej dla rodziców. Badania jednoznacznie wskazują, że to oni – nie szkoła, nie koledzy – są 1. źródłem informacji o finansach dla dzieci i młodzieży. Świadomość ekonomiczna i umiejętności wprowadzania dzieci w świat pieniądza kształtują przyszłe postawy finansowe osób młodych. Newsletter DrodzyRodzice.pl kształtuje kompetencje ekonomiczne przez cotygodniowe zderzenie z życiowymi tematami dookoła pieniądza. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-01 2024-04-01 www.drodzyrodzice.pl/newsletter
Zarabiam – czyli ile?
ZSTiO MERITUM Zarabiam – czyli ile? To warsztat skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie świadomości finansowej poprzez przybliżenie pojęcia wynagrodzenie za pracę w formie praktycznego zastosowania podstawowych operacji matematycznych, a także określenie pojęcia przychodu i kosztu z punktu widzenia przedsiębiorcy i perspektywy osiąganego przez niego zysku, a tym samym zrozumienia procesów zachodzących w działalności gospodarczej. śląskie śląskie Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 2024-05-31 2024-05-31 ZSTiO MERITUM 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1 oraz na ternie Szkół Podstawowych miasta Siemianowice Śląskie
Turniej Gry "Chłopska szkoła biznesu"
ckziuludowpolski.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Planszowa gra symulacyjna inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników. Pokazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży. Turniej zakłada dwa etapy: klasowy – podczas którego zostanie wyłoniona reprezentacja klasy oraz etap międzyklasowy – finałowy – podczas którego zostanie wyłoniony zwycięski zespół. dolnośląskie dolnośląskie Strzelin Strzelin 2024-05-31 2024-05-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16
57-100 Strzelin
Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Celem Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Ekonomicznej jest podkreślenie kluczowej roli wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej, na każdym etapie edukacji. Kongres skupi się na tematach związanych z dojrzałością finansową, oszczędzaniem, planowaniem budżetu domowego czy efektywnym zarządzaniem projektami.
Przedsiębiorczość zaczyna się już w szkole, bardzo ważne jest więc kształtowanie nowych kompetencji i umiejętności zarządzania finansami od najmłodszych lat.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2024-04-23 2024-04-23 www.okee.wsip.pl
Seminarium NZB
Program NZB, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego SEMINARIA NZB
Realizowane w formie cyklu spotkań organizowanych przez Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z kołami naukowymi. W trakcie seminariów eksperci, wykładowcy, a w szczególności przedstawiciele ww. grup prezentują przygotowane referaty, jak również zabierają głos w debatach merytorycznych. Wydarzenia o charakterze naukowym odbywają się w formule on-line. Poruszają różnorodne tematy z zakresu ekonomii, finansów, ekologii i gospodarki. Odbiorcami seminariów są studenci.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie online online 2024-04-18 2024-04-18 clickmeeting
"Przedsiębiorcza młodzież"
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie Wyposażenie młodzieży w zasoby przyszłego przedsiębiorcy poprzez: rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zapoznanie się z podstawami konkurencyjnego zachowania na rynkach towarów, usług i siły roboczej, umiejętności zakładania przedsiębiorstwa i zarządzania nim, rozwój zdolności do doskonalenia własnych pomysłów. dolnośląskie dolnośląskie Wołów Wołów 2024-04-30 2024-04-30 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Dolnym, ul. Jana Kochanowskiego 5, 56-120 Brzeg Dolny
Wystawa Banknoty polskie 1919-1990
tu.koszalin.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Wystawa banknotów polskich lat 1919-1990. Na wystawie prezentowanych jest blisko 200 banknotów od 20-lecia międzywojennego, poprzez okres okupacji, aż do lat 90. XX wieku. Wystawa skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się historią, ekonomią, którzy chcieliby poznać ciekawostki związane z polskimi banknotami i zobaczyć, jakimi banknotami posługiwali się nasi dziadkowie i rodzice. Kolekcja prezentowana jest w holu Wydziału Nauk Ekonomicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 2024-04-09 2024-04-09 Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Challenges of Transborder Economics”
fb.me
Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu, Stowarzyszenie IAESTE Politechnika Rzeszowska. Główną ideą Konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, debaty i integracji wiedzy na temat
aktualnych problemów społecznych, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Zagadnienia związane z ekonomią, finansami oraz zarządzaniem będą rozpatrywane także w perspektywie wyzwań transgranicznych.
Rejestracja dla prelegentów i słuchaczy dostępna pod linkiem: : https://forms.office.com/e/EEELNnpM49
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Rzeszów Rzeszów 2024-04-25 2024-04-25 Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
MS Teams
I FIR Forum
ue.katowice.pl
Kurator i menedżer kierunku Finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Celem wydarzenia jest powiązanie teorii z praktyką gospodarczą, prezentacja aktualnych tematów i wyzwań w obszarze finansów i rachunkowości oraz zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia studentów kierunku Finanse i rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach I FiR Forum zaplanowano wykłady prowadzone przez doświadczonych praktyków oraz gości zagranicznych z uczelni partnerskich. Istotną częścią programu będzie także debata poświęcona roli i znaczeniu kobiet w finansach. śląskie śląskie Katowice Katowice 2024-04-24 2024-04-24 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
Aula A
Wizyta studyjna w EBC we Frankfurcie i Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 2024
if.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Santander Bank Polska S.A. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy z obszaru bankowości, odbycia wizyty studyjnej w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie oraz zdobycia certyfikatu zwiększającego szansę na zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Przewidzieliśmy: 500 miejsc na szkolenie online z nagraniami i materiałami edukacyjnymi, 50 miejsc w formie wizyty studyjnej we Frankfurcie w dn. 2-4 czerwca oraz 25 stypendiów w formie dofinansowania do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Kraków Kraków 2024-06-02 2024-06-02 Zapisy: https://app.santanderopenacademy.com/pl/program/ecb_uek_2024
Realizacja – szkolenie online: https://akademia-santander.uek.krakow.pl/course/view.php?id=3
Realizacja stacjonarna:
1) wizyta studyjna we Frankfurcie nad Menem 2-4.06.2024; obejmuje wykłady szkoleniowe w EBC, EIOPA, Deutsche Börse;
2) egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E 21.06.2024; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-572 Kraków.
Financial Progress Conference
progress.org.pl
SKN Progress Financial Progress Conference to dwujęzyczna konferencja naukowa, na której wypowiadają się nie tylko eksperci, ale również studenci-amatorzy.

Celem FPCON jest szerzenie rzetelnej wiedzy, popartej faktami oraz autorytetami w dziedzinie nauki. Chcemy pokazać piękno i różnorodność nauki, ułatwiać stawianie mniej doświadczonym swoich pierwszych kroków w świecie nauk ekonomicznych i finansowych. Chcemy również wzbudzać chęć zdobywania wiedzy, a także odwagę i motywację do dzielenia się nią.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Łódź Łódź 2024-04-25 2024-04-25 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Aula C140, ul. Rewolucji 1905r. 41, (dwu-dniowa konferencja 25-26 kwietnia 2024r)
Microsoft Teams
Dni Przedsiębiorczości
alogliwice.polsl.pl
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śl., Biuro Karier Studenckich Politechniki Śl. Dni Przedsiębiorczości zaplanowano w terminie 16.04-18.04.2024
Podczas Dni Przedsiębiorczości odbędą się warsztaty z przedsiębiorczości i kompetencji miękkich
Dodatkowo zaplanowano szereg spotkań z ekspertami zarówno z nauki i biznesu.

śląskie śląskie Gliwice Gliwice 2024-04-16 2024-04-16 ul. Strzody 10, 44-100 Gliwice
Konferencja Katedr Finansów 2024
ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Konferencja Katedr Finansów 2024 Katowice „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy”
KKF jest najważniejszym w Polsce miejscem spotkań, prezentacji referatów i wymiany poglądów naukowców prowadzących badania w obszarze finansów.
W 2024 r. organizatorami konferencji są Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W 2024 r. Katowice są Europejskim Miastem Nauki.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Katowice Katowice 2024-09-17 2024-09-17 Katowice
Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu „Bogate Umysły"
fiiw.pl
Fundacja Innowacja i Wiedza Projekt Erasmus+„Bogate Umysły”(nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000048574,KA220-YOU-Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież)jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza.Partnerami projektu są:
-CESIE(Włochy)
-KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU(Grecja)
-POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH(Polska).
Czas trwania:31.05.2022-30.05.2024.
Cel:zwiększenie wiedzy,świadomości i zmiana postaw związanych z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet zagroż.wykluczeniem.
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-16 2024-05-16 Centrum Konferencyjne West Gate, Al. Jerozolimskie 92.
Akademia Przedsiębiorcy Fundacji Polska Bezgotówkowa
polskabezgotowkowa.pl
Fundacja Polska Bezgotówkowa Fundacja Polska Bezgotówkowa rozpoczyna cykl spotkań z mikro przedsiębiorcami i osobami planującymi rozpocząć swój biznes. Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorcy – programu edukacyjnego dla właścicieli małych firm – odbędzie się we Wrocławiu (24 kwietnia, na Politechnice Wrocławskiej). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-firm/akademia-przedsiebiorcy/wroclaw/. Liczba miejsc jest ograniczona. dolnośląskie dolnośląskie Wrocław Wrocław 2024-04-24 2024-04-24 Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 8 / Wrocław
aula w budynku D20
Kurs edukacji finansowej dla dzieci "Piggy"
Fundacja Prawo Zysku Warsztaty prowadzone są w formie gier i zabaw, zajęcia i sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest adekwatnie do wieku dziecka. Stawiamy na naukę poprzez działanie i pracę w grupach. Przeprowadzamy burze mózgów na tematy finansowe. W ramach edukacji stosujemy bajki, quizy oraz gry, które pomagają przyswajać wiedzę. Podczas cyklicznych zajęć dzieci otrzymują zabawkowe pieniądze, które oszczędzają i mogą wymienić na nagrody dostępne w katalogu. dolnośląskie dolnośląskie Wrocław Wrocław 2024-12-31 2024-12-31 www.prawozysku.com/warsztaty
Warsztaty Trade Finance Akademii KUKE
kuke.com.pl
KUKE S.A. Warsztaty Trade Finance w ramach programu Akademia KUKE to intensywne, dwudniowe szkolenie z szeroko pojętej tematyki ubezpieczeń gospodarczych. Podczas szkolenia eksperci oficjalnej agencji kredytów eksportowych i innych instytucji przedstawią i omówią praktyczne aspekty pracy i możliwości rozwoju w branży. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Warszawa Warszawa 2024-05-11 2024-05-11 Siedziba KUKE S.A., Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

Wykonanie: Piotr Zgódka