Ogólnopolska lekcja REE 2024 - 11 stycznia 2024 r. - Witold Orłowski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Waldemar Zbytek, Krzysztof Ostafiński

Komitet Organizacyjny Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 zaprosił nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskiej lekcji online pt.:

Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”.

Lekcja odbyła się 11 stycznia 2024 r., o godz. 8:55 i trwała 45 min.

Lekcję poprowadzili:

  • prof. Witold Orłowski – ekonomista i edukator,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Honorowego REE 2024,
  • Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W lekcji uczestniczyło około 15 tys. uczniów w szkołach w całym kraju – poniżej galeria wybranych zdjęć z tego wydarzenia, jakie otrzymaliśmy od szkół:

11 stycznia 1924 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji.

W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat.

Rok 2024, uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.