Dodaj Wydarzenie

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Wspólna inicjatywa sześciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce