VII edycja Konkursu „Przedsiębiorczość kluczem do spełnienia marzeń”

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży, uczniów i studentów.

Projekty mają na celu wspierać młodych ludzi w działaniach podejmowanych na rzecz społeczności, do której przynależą, w której żyją na co dzień. Istotnym jest również stworzenie im dogodnych warunków do spełniania swoich marzeń i oczekiwań, wypowiadania się we własnym imieniu i w imieniu rówieśników, oraz nabywania i doskonalenia umiejętności ekonomicznego myślenia i oszczędnego gospodarowania środkami, którymi dysponują.

Uczestniczenie w konkursie i tworzenie projektów ma być też okazją do wprowadzania korzystnych zmian w otoczeniu, „wzięcia spraw w swoje ręce” w szkolnych i uczelnianych samorządach, sąsiedztwie, czynienia dobra w środowisku lokalnym, podążania za myślą Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Projekty winny nawiązywać do postaci i idei Janusza Korczaka – sprzymierzeńca dialogu oraz idei Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 (www.REE2024.pl).

Koniecznym warunkiem, jaki projekt musi spełniać jest współudział dzieci i młodzieży, uczniów i studentów, od momentu badania potrzeb i oczekiwań otoczenia oraz konstruowania budżetu dla ich spełnienia, poprzez realizację i ocenę efektów.

Organizatorzy przyznają nagrody dla laureatów konkursu w postaci dofinansowania do realizacji projektów do 5.000 zł. Ponadto wnioskodawcy muszą zapewnić ze środków własnych (lub z innych źródeł) co najmniej 20% udziału w realizacji projektu. Wnioski należy składać do 22 marca 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: pskorczak.org.pl/programy-i-dzialania/konkursy-na-projekty-edukacyjne/