Rok Edukacji Ekonomicznej na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie

Panele z udziałem naszych ekspertów, wyjątkowa ogólnopolska lekcja online i spotkanie z dziennikarzami, podczas którego poznają oni wyniki nowego badania Warszawskiego Instytutu Bankowości – „Stosunek Polaków do działalności banków w obszarze edukacji finansowej. Tak prezentuje się plan aktywności w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej podczas EKF 2024.

Rozpoczniemy 11 czerwca o godz. 8:55 ogólnopolską lekcją online „Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego”. Lekcja skierowana jest do nauczycieli oraz uczniów starszych klas podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Będzie ona niepowtarzalną okazją do wysłuchania jednego z największych autorytetów w dziedzinie ekonomii – Profesora Leszka Balcerowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, założyciela i przewodniczącego Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.  Udział w lekcji wezmą także:

Dr Tadeusz Białek –  Przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i Prezes Związku Banków Polskich.

Monika Wojciechowska – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Edukacji Finansowej.


prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – członek Rady Fundacji Centrum Myśli Strategicznych.

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się, jak kluczowe reformy gospodarcze wpływają na nasze życie i przyszłość. Prof. Balcerowicz podzieli się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań gospodarczych, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Zachęcamy do rejestracji swoich klas już teraz – wystarczy kliknąć w LINK

Poranna Kawa z Warszawskim Instytutem Bankowości

Po zakończeniu lekcji o godz. 9:00 rozpocznie się spotkanie z dziennikarzami, w którym udział wezmą: Prezes ZBP – dr Tadeusz Białek i Prezes WIB – Waldemar Zbytek. Będzie ono okazją do poznania niepublikowanych dotąd nigdzie wyników najnowszego badania nt. stosunku Polaków do działalności edukacyjnej banków w obszarze edukacji finansowej, rozmów na temat poziomu wiedzy ekonomicznej w Polsce i zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi i planowanymi działaniami w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej.

Panele z udziałem naszych ekspertów

Tego samego dnia dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich weźmie udział w debacie „Rozwój gospodarki a luki w edukacji ekonomicznej – kredyt “bez pokrycia” dla kolejnych pokoleń?”, która rozpocznie się o godz. 9:30 w sali Polskie Smaki. Wspólnie z nim głos na scenie zabiorą: Paweł Szarkowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor; Piotr Wachowiak, Rektor SGH; Monika Wojciechowska, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. strategii edukacji finansowej oraz Członkini Rady Edukacji Finansowej; Paweł Zegarłowicz, Prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga

A już o godz. 11:00 Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytut Bankowości; Marzena Atkielska, Prezeska Fundacji Santander Bank Polska; Rafał Borkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej m Bank; Joanna Dymna Oszek, Prezeska Fundacji ING Dzieciom; Iwona Jarzębska, Prezeska Fundacji Banku Millenium i Dyrektorka PR Banku Millenium zabiorą głos podczas panelu dyskusyjnego „Rekomendacje sektora bankowego dla systemowych rozwiązań edukacyjnych – wnioski z lat praktyki i doświadczeń” również w sali Polskie Smaki.