REE 2024 na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie – debata „Rozwój gospodarki a luki w edukacji ekonomicznej – kredyt “bez pokrycia” dla kolejnych pokoleń?”

REE 2024 na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie – debata „Rozwój gospodarki a luki w edukacji ekonomicznej – kredyt “bez pokrycia” dla kolejnych pokoleń?”

11 czerwca br. odbyła się debata zorganizowana w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2024 organizowanego w Sopocie.

Uczestnikami debaty byli:

 • dr Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Programowego REE 2024
 • Paweł Szarkowski – Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Monika Wojciechowska – Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. strategii edukacji finansowej
 • Paweł Zegarłowicz – Prezes Zarządu Fundacji City Handlowy im. Leopolda Kronenberga

Debatę moderował:

 • dhc SGH Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Honorowego REE 2024

Wprowadzenie do debaty wygłosiła:

 • dr hab. Katarzyna Sekścińska – Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Koordynatorka zespołu roboczego ds. badań i analiz REE 2024
REE 2024 na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie – debata „Rozwój gospodarki a luki w edukacji ekonomicznej – kredyt “bez pokrycia” dla kolejnych pokoleń?”

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania, które z punktu widzenia badań wiedzy ekonomicznej Polaków są ciągle problematyczne z uwagi na niski poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, w tym m.in.:

  • Czy stać nas na niewiedzę?
  • Czy jest alternatywa dla edukacji ekonomicznej?
  • Czy jedynym nauczycielem ekonomii dla przyszłych pokoleń Polaków pozostanie kolejny kryzys?

 

Wśród poruszanych zagadnień dyskutowano także o m.in. Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, która obecnie czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że bez trwałego, osadzonego w systemie edukacji formalnej, podnoszenia kompetencji obecnych i przyszłych: przedsiębiorców, inwestorów, deponentów, konsumentów, szanse rozwojowe mogą zostać zaprzepaszczone.

 

Debata została zorganizowana w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2024 w Sopocie.