Gala Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

21 marca br. w Reducie Banku Polskiego odbyła się uroczysta Gala Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, która wieńczyła jednocześnie VIII Kongres Edukacji Finansowej organizowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Gospodarzami Gali byli inicjatorzy REE 2024, czyli 6 organizacji pozarządowych, w tym oprócz WIB i FGPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Rodziny Czepczyńskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Galę otworzyli przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego REE 2024: – Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Przewodniczący Komitetu oraz Alina Bączar, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW. Gości powitała także w imieniu Komitetu Programowego REE 2024 Agnieszka Wachnicka – Wiceprezeska Zarządu Związku Banków Polskich. Oficjalne otwarcie Gali zakończyło wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza – Przewodniczącego Komitetu Honorowego REE 2024.

Po uroczystym otwarciu wręczone zostały nominacje do Kapituły „Nagrody za zasługi na rzecz Edukacji Ekonomicznej”. Skład Kapituły utworzyli:

  • dr hab. Marian Gorynia
  • dr hab. Krzysztof Jajuga
  • Grzegorz Kasdepke
  • dr hab. Stanisław Kasiewicz
  • Dr hab. Prof. SGH. Lech Kurkliński;
  • dr hab. Elżbieta Mączyńska
  • dr hab. Witold Orłowski
  • UEK dr hab. Tomasz Rachwał
  • Dr hab. Katarzyna Sekścińska

Podczas Gali, inicjatorzy REE wręczyli także wyróżnienie dla Mairead McGuinness – Komisarz Komisji Europejskiej ds. stabilności finansowej, usług finansowych i Unii Rynków Kapitałowych, które odebrał Przemysław Kalinka, ekspert ds. gospodarczych przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Po wręczeniu nominacji do Kapituły oraz wyróżnienia dla Komisji Europejskiej na scenę zaproszeni zostali najmłodsi uczestnicy Gali – laureaci krajowego finału Europejskiego Quizu Finansowego 2024. EQF to projekt edukacyjny, który został zainicjowany w 2017 roku przez Europejską Federację Bankową i składa się z etapów preselekcji krajowych i finału europejskiego. To konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Nagrody zostały wręczone laureatom trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca. W finale krajowych eliminacji zwyciężyli Maciej Zalesko i Franciszek Oset ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku i to oni będą reprezentować Polskę w ogólnoeuropejskim finale European Money Quiz, który odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia br. w Brukseli. Opiekunem zwycięskiego zespołu i szkolnym Koordynatorem EQF jest Mariusz Sokołowski. Drugie miejsce w finale krajowym zajęli Patrycja Czop i Martyna Kuras ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich (opiekun zespołu: Monika Płocica), natomiast trzecie Marcel Głębocki i Aleksander Kisło ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku (opiekun zespołu: Marzena Korolczuk).

W Gali Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 udział wzięli przedstawiciele większości środowisk i podmiotów zaangażowanych w organizację działań na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa -oprócz inicjatorów – również m.in. instytucji publicznych, uczelni, sektora finansowego, przedsiębiorców i mediów.