10 000 uczniów wzięło udział w dwóch ogólnopolskich lekcjach online zrealizowanych w ramach projektu BAKCYL

Lekcje poświęcone były zagadnieniom związanym z Unią Europejską. Tematyka nie jest przypadkowa – w końcu w tym roku obchodzimy 20-lecie obecności Polski w UE, a już 9 czerwca ruszymy do urn wyborczych, aby po raz kolejny zagłosować w wyborach do Europarlamentu.

„Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” – tak brzmiał tytuł pierwszej lekcji, którą poprowadził prof. Witold Orłowski, a jego gośćmi byli Witold Naturski – dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024. Uczniowie mieli też okazję wysłuchać nagrania, które Marszałek Senatu – Małgorzata Kidawa-Błońska przygotowała specjalnie z tej okazji.

W trakcie lekcji Profesor Orłowski wyjaśnił uczniom dlaczego powstała Unia Europejska i dlaczego Polska nie była jej członkiem od samego początku. W trakcie lekcji poruszone zostały też tematy dotacji unijnych, tego dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu UE i jakie to daje efekty. Uczniowie dowiedzieli się także:

  • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
  • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
  • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

Podczas drugiej lekcji pt. „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”, którą poprowadził dr Bartłomiej E. Nowak – Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula poruszone został takie zagadnienia, jak:

  • Wybory do Parlamentu Europejskiego – możliwe scenariusze.
  • Priorytety UE na najbliższe lata.
  • Dyskusja o reformie UE.
  • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2025).