logo

Wspólna inicjatywa ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych,
realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej.

„Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego.”

                                                                                              – Władysław Grabski

„Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz,
wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość złe i dobre strony posiadania?”

– Janusz Korczak

HISTORYCZNE INSPIRACJE DLA PRZYSZŁOŚCI

Lata 1924 – 2024

100 lat od reform Władysława Grabskiego,
100 lat od powstania polskiego złotego,
100 lat od utworzenia Banku Polskiego,
100 lat od utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego,
100 lat od wydania „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka.

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE W ZAKRESIE INICJATYWY NA RZECZ USTANOWIENIA ROKU 2024
„ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”

Partnerzy postanawiają zawiązać Komitet Organizacyjny, którego zadaniem będzie wyznaczanie kierunków i form podejmowania działań na rzecz ustanowienia roku 2024
Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

grupa

Powtarzając za Władysławem Grabskim

 – edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego.

Ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej będzie stanowiło formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Będzie również okazją do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”. Inicjatywa ta będzie zapewne również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Jak wynika z dostępnych badań i analiz, w tym m.in. Badań NBP czy Raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości”, poziom wiedzy ekonomicznej w Polsce, w tym w zakresie finansów czy przedsiębiorczości jest niedostateczny, co generuje olbrzymią potrzebę szybkich i skoordynowanych działań zmierzających do poprawienia jakości i rozszerzenia skali edukacji w tym zakresie. Jest to w dzisiejszym świecie niezbędny element przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej.

Decyzja o zamianie obecnego przedmiotu pn. Podstawy przedsiębiorczości (od wielu lat fundamentu edukacji ekonomicznej w systemie edukacji formalnej) na przedmiot pn. Biznes i Zarządzanie, obok wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i ogłoszenia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej, może stać się istotnym elementem rozwoju edukacji w tym zakresie w polskim systemie edukacji.

Szczególny wymiar symboliczny ma wdrażanie tych zmian w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano Polsce.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Roku Edukacji Ekonomicznej 2024
Waldemar Zbytek

Kontakt: wzbytek@wib.org.pl, (+48) 602 722 888

Inicjatywa Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 została zaprezentowana podczas VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – spotykając się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wsparcie dla idei rozwoju edukacji ekonomicznej wyrazili osobiście lub w listach przekazanych do uczestników Kongresu przedstawiciele najważniejszych instytucji publicznych oraz reprezentanci sektora finansowego.

g1

Cieszę się, że prowadzone przez Państwa różnego rodzaju działania edukacyjne przyniosły już znaczny dorobek. Jak wskazują badania, poziom wiedzy finansowej Polaków rośnie. Raz jeszcze składam wyrazy uznania dla wypełnianej przez Państwa misji publicznej.

~Andrzej Duda, Prezydent RP

g2

Życzę Państwu i sobie, abyśmy coraz bardziej rozświetlali tę mgłę, a edukacja ekonomiczna i finansowa Polaków wciąż pozostawała jednym z kluczowych obszarów naszych usilnych starań i coraz szerszej działalności.

~Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego

g3

Gratuluję organizatorom, gratuluję nam wszystkim tej VII już edycji, bo to bogaty dorobek, a jeszcze wiele przed nami. Doceniam bardzo tę inicjatywę, wspieram ją też patronatem ministra finansów. Kongres skupia ludzi, którym edukacji finansowa, ale też ta edukacja w zakresie przedsiębiorczości szczególnie leży na sercu […].

~ Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów

g4

[…]edukacja finansowa jest fundamentem edukacji przyszłości […]. Z tego miejsca chciałabym podziękować za szeroki udział w konsultacjach i Państwa zaangażowanie we wszystkie inicjatywy towarzyszące wdrażaniu nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie do szkół ponadpodstawowych. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się tę współpracę kontynuować, ponieważ wierzymy, że edukacja to współpraca.

~ Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

g5

Państwa działania niewątpliwie przyczyniają się bardzo mocno do tego, żeby temat edukacji istniał społecznie i wszyscy tutaj i słyszymy i widzimy, że każdy z nas czuje, że jest to niezmiernie istotne.

~ Renata Oszast, Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowe

deklaracje

Już po kilku dniach po ogłoszeniu naszej inicjatywy oraz podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej zaczęliśmy otrzymywać deklaracje poparcia – dotychczas otrzymaliśmy ich ponad 400. Swoje poparcie wyrazili m.in. nauczyciele, szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycielskiego, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele świata nauki i uczelnie; harcerze; przedsiębiorcy; samorządowcy; organizacje pozarządowe; banki i instytucje sektora finansowego.

Najważniejsze aktywności:

  • Interaktywny portal inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej,
  • Ogólnopolskie konferencje poświęcone tematyce edukacji ekonomicznej,
  • Ogólnopolskie konkursy dla dzieci i młodzieży,
  • Opracowanie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Harmonogram:

Styczeń 2024 r. – Konferencja otwierająca projekt

Marzec 2024 r. – Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Październik 2024 r. – Dzień Edukacji Finansowej

Styczeń 2025 r. – Konferencja zamykająca projekt

 
l1

Biuro Komitetu Organizacyjnego
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Leona Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
kontakt@ree2024.pl

Partner strategiczny

Koordynator Komitetu Organizacyjnego
Patryk Gąsior
pgasior@wib.org.pl
(+48) 530 510 879